ZASVĚCENO 28. ŘÍJNU

0

Čtyři příspěvky reprezentují současné dny, kdy si připomínáme významné výročí našeho samostatného státu. V každé škole a ve většině větších či menších obcích si toto výročí připomínají…

OSLAVY 100 LET VZNIKU ČR NA DÍVČAJDĚ
Oslavy probíhaly celý týden. Už od pondělí byly chodby plné panelů, kde jednotlivé třídy vystavovaly svá díla k uctění výročí. Ať byla motivem historie vzniku ČR, móda či umění, léta protektorátu či okupace v roce 1968, celý týden byla výstavka obležena.
Učitelé o hodinách vysvětlovali nejen matematiku, český jazyk a jiné bohulibé vědomosti, ale besedovali s dětmi o všem možném z historie České republiky. Do školy přišli historikové, kteří ukazovali a popisovali dění i v Turnově, vysvětlovali důležitost historie a národní hrdosti. Oslavy vyvrcholily v pátek 26. října, kdy i v chladném počasí za mrholení proběhl program pro celou školu dopoledne na venkovním hřišti. Během necelé hodinky žáci z druhého stupně s barevnými deskami předvedli vytváření obrazů s texty či číslicemi z historie, deváťáci zatancovali skladbu v národních barvách, sedmáci předvedli moderní gymnastiku se stuhami. K tomu zazpíval sboreček prvního stupně a s ním vlastně všichni ostatní písničky prezidenta Masaryka. Na konci pak za doprovodu nástrojů zazněla státní hymna. Zpívali úplně všichni. A to nás na hřišti bylo přes 600!
Na úplný závěr pak bylo vypuštěno 100 balonků v národních barvách. Vše bylo krásné, pohodové a příjemné. Moc jsme si oslav užili a teď hurá na podzimní prázdniny.
Jaromír Frič, ředitel ZŠ 28. října v Turnově

SLAVILI JSME VÝROČÍ VZNIKU ČSR
Tak jako na mnoha místech celé naší země i na Střední zdravotnické škole v Turnově jsme si v pátek 26. října připomněli 100. výročí vzniku Československé republiky.
Žákyně a žáci jednotlivých ročníků si připravili tematické bloky, které postupně prezentovali na shromáždění tříd ve třech skupinách. Jednalo se o témata „Jak se žilo před 100 lety“, „Historie ošetřovatelství“ a „Poselství příštím generacím“. Někteří přišli ustrojení v národních barvách, někteří oblékli dobové uniformy. Prostory školy ozdobily výtvarné projektové práce k tomuto výročí. Pohoštění se symbolickým lipovým čajem připravili pod vedením vychovatelek žáci DM.
Vyvrcholením programu pak byl společný zpěv československé hymny a dalších písní v podání školního pěveckého minisboru z druhého ročníku oboru sociální činnost a zasazení lípy „Republika“ u domova mládeže. Do kořenů nově zasazeného stromku byla vložena nádobka s poselstvím budoucím generacím, několika mincemi a výtiskem aktuálního čísla regionálních novin „Turnovsko v akci“.
Doufáme, že schránka v zemi vydrží a její obsah potěší po letech náhodného nálezce.
Věra Nováková, sekce humanitních předmětů, SZŠ Turnov

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ V OHRAZENICÍCH
Roku 1894 představenstvo naší obce nechalo postavit na návsi křížek a zažádalo o jeho vysvěcení. Zavázalo se, že o něj bude zodpovědně pečovat. Také proto byl křížek v minulém roce restaurován a úpravy proběhly i v jeho bezprostředním okolí. Obě akce byly realizovány s podporou Libereckého kraje.
V úterý 24. října se občané Ohrazenic sešli, aby po těchto opravách byli svědky jeho nového vysvěcení, kterého se ujal liberecký arciděkan Radek Jurnečka. Tuto část zahájily i zakončily pozounistky ZUŠ Turnov. Poté se všichni zúčastnění přesunuli k místu, na kterém byla vysazena lípa republiky. U ní promluvil kromě duchovního Jurnečky také starosta obce. Slavnostní událost zakončila státní hymna v podání sboru složeného nejen z dětí naší mateřské a základní školy, ale doplnily ho i dívky, které do ohrazenické školy nedávno chodily. Většina přítomných dětský sbor svým zpěvem podpořila a společně jsme si připomněli letošní výročí republiky.
Jana Rozumová, místostarostka obce

OSLAVY VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÍČKO
28. říjen – známé a důležité datum v našich kalendářích, ale jak ho přiblížit dětem v mateřské škole?
Naše dějiny jsou nabité událostmi, které stojí za to zmínit a představit je dětem v podobě pro ně přijatelné a smysluplné. Nakonec vznikl projekt pro celou mateřskou školu.
V každé třídě jsme si s dětmi povídali o historii naší země, o slavných Češích. Zpívali jsme lidové písničky korunované českou hymnou, poslouchali Vltavu. Hráli jsme si na praotce Čecha nebo statečného Bruncvíka. Vařili jsme a pekli z modelíny oblíbená česká jídla.
Výsledkem toho všeho jsou spokojené děti, které cestou do šatny pobrukují „Kdéé domov můůůj, “ bez mrknutí oka určí všechny barvy naší vlajky, pojmenují národní strom a státní znak. A také rodiče, kteří obdivují naši dlouhou chodbu, kde jsou vystaveny všechny tvořivé výsledky celého projektu, jsou nadšeni znalostmi dětí, jejich pracemi a hlavně tím, co si z toho odnesly.
Takovýchto projektů plánujeme do školního roku zařadit více. Je to pro nás velká výzva a musíme přiznat, že nás i děti tato práce velice bavila.
Petra Svobodová a kolektiv učitelek MŠ Sluníčko, ul. Kosmonautů, Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.