TURNOVSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU NA ŠPIČCE V KRAJI

0

V pátek 1. září se v turnovském Domově důchodců Pohoda v ulici 28. října uskutečnily oslavy 15. výročí od zahájení provozu. Na úvod proběhlo společenské setkání za účasti vedení města a Libereckého kraje, oceněny byly dlouholeté pracovnice Zdravotně sociální služeb Turnov (ZSST), které domov důchodců spravují, připraveno bylo bohaté pohoštění, v doprovodném kulturním programu došlo na divadlo i společné zpívání. A jestli organizátorům šlo především o to, přiblížit, jaká panuje mezi klienty a zaměstnanci pohoda, jaká tu vládne vřelá a tvůrčí atmosféra, tak tohle se povedlo na jedničku.

Jaroslav Cimbál v úvodu setkání v domově důchodců

„Víte, nejhorší je, když poslední měsíce a roky života starého člověka probíhají koukáním do stropu. Snažíme se je zapojit do dění v domově, aby se cítili potřební a ne odstrčení, aby měli nové zážitky, aby se dobře bavili a třeba se i učili něco nového,“ říká Jaroslav Cimbál, ředitel ZSST. Ten je ve funkci přesně deset let, za dobu jeho působení byl domov důchodců postupně dovybaven, za důležitý považuje nákup přístroje na likvidaci inkontinentních pomůcek, nákup speciálních polohovacích postelí, které ulehčují práci pečovatelů při osobní hygieně klientů, úplně se obměnil vozový park a další.

„Co se týká dalšího rozvoje, usilujeme o vznik přístavby, ve které bychom poskytovali speciální služby pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Bylo by zde 24 lůžek. Potřebnost je velká. Bohužel nelze dnes říci, jestli se záměr podaří uskutečnit. Jednak je tu lidský faktor, bude velmi obtížné sehnat další pracovníky do sociálních služeb, a pak je tu také nařízení státu, který rozhodl o navýšení platů zdravotních sester a sociálních pracovnic. Ty by si zasloužily ještě větší odměnu, než je ta nařízená, protože dělají nesmírně záslužnou, ale i velmi vyčerpávající práci. O navýšení platů bylo sice rozhodnuto, ale my jsme nedostali ani korunu navíc, takže jsme museli požádat město Turnov, aby nám rozdíl dofinancovalo z rozpočtu, jinou možnost nemáme,“ přibližuje s hořkostí v hlase Jaroslav Cimbál současnou situaci.

Radní pro sociální věci Libereckého kraje Pavel Svoboda ocenil čtyři pracovnice domova důchodců, které v sociálních službách pracují přes 20 let – jsou to Hana Příhonská, Irena Koberová, Iva Václavíková a Vladimíra Chuchlíková.

Podle místostarostky Petry Houškové jsou turnovské sociální služby na úplné špičce v celém kraji, Turnov je na počet obyvatel nejštědřejší při financování sociálních služeb, které jsou zde na úrovni 21. století. V penzionech probíhají postupné opravy, letos je to například oprava střech na penzionech v Žižkově ulici ad. „Budeme muset příspěvek pro sociální služby navýšit na 12 milionů. A v případě, že stát těmto zařízením nepošle peníze ani v příštím roce, bylo by to již 15 milionů, a to se obávám, že už je strop městského rozpočtu. Proto je pravda, že stavba Alzheimer centra je ohrožena,“ řekla Houšková. Město podalo již dvě žádosti o dotaci na stavbu tohoto speciálního pracoviště. Přestože měly být výsledky známé na jaře, dodnes nejsou k dispozici. (Dotace měla obnášet 32 milionů z celkových 40 milionů korun potřených na stavbu.)

Ale vraťme se zpět k domovu důchodců. O jeho služby je velký zájem, registrují zde kolem 200 žádostí o přijetí, byť ne třeba všechny jsou aktuální. I tak je čekací doba poměrně dlouhá a je doporučováno si žádost podat více dopředu. O umístění v domově důchodců rozhodují dvě odborné komise rady města.

U zrodu domova důchodců mj. stáli tehdejší místostarosta dr. Vladimír Eckert a vedoucí odboru sociálních věcí Hana Kocourová

ZSST provozují služby v domově důchodců a penzionech pro seniory, poskytují odlehčovací služby a terénní a pečovatelskou službu v penzionech. Zřizovatelem organizace je město Turnov.
Samotný domov důchodců má 76 lůžek, o klienty se stará 28 pečovatelek a pět zdravotních sester v nepřetržitém provozu, dále je zde manažerka zdravotní a sociální péče, ambulantní sestra, koordinátorka pečovatelek, dvě ergoterapeutky a aktivizační pracovnice, tři sociální pracovníci, jedna manažerka kvality a další.

Nejstarším obyvatelem domova důchodců je legendární turnovský ochotník a kynolog Miloslav Holas (ZDE). Na podzim mu bude 98 let. Je stále v dobré kondici i náladě (na titulním snímku je s jednou z pečovatelek).

Další informace o historii domova důchodců najdete ZDE

Spokojenou klientkou domova je i paní Pavlíčková, která je upoutaná na invalidním vozíku

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.