SVIJANY A PŘÍŠOVICE SI ODDECHLY, A S NIMI CELÝ REGION

0

Náročné dvě stavební sezony, poklona stavební firmě, která dokázala vždy na jaře starý most zbourat a do podzimu postavit nový, a hlavně úleva všech, kterých se stavební uzávěra svijanských mostů dotýkala, tedy celého regionu, protože obě obce jsou také významné z pohledu podnikatelských subjektů. Tohle vše zaznělo 1. září po poledni na setkání u příležitosti dokončení díla a obnovení provozu na obou mostech na silnici II/279, spojující obce Svijany a Příšovice.

Vloni byl zbourán a postaven nový most přes dálnici, v zimě byla tato důležitá silniční spojka v provozu a od jara do konce prázdnin vznikal obdobným způsobem druhý most přes železniční trať. Nyní už je celá komunikace opět v provozu.
„Jsem za úspěšné dokončení stavby mostů ve Svijanech moc rád. Rekonstrukce přinesla pro řidiče jisté komplikace, které jsou ale u takových projektů nezbytné. Děkuji jim za trpělivost. Také mě těší, že v rámci rekonstrukce, kde byl Liberecký kraj hlavní investor a ze svého rozpočtu jsme na to vyčlenili bezmála 96 milionů korun, došlo u obou mostních objektů k rozšíření komunikace. To umožní v budoucnu vybudování cyklostezky mezi obcemi Svijany a Příšovice, jejíž část by mohla jít i přes tyto mosty. V současné době bude Liberecký kraj žádat o dotaci z evropských zdrojů na úsek cyklostezky Greenway Jizera mezi Svijany a Turnovem. Jedná se o 10 kilometrů dlouhou část za zhruba 93 milionů korun, která by měla navazovat na před deseti lety dokončenou trasu mezi Líšným, Malou Skálou, Rakousy a Turnovem a také na projekt trasy mezi Líšným a Železným Brodem, kde by mělo být hotovo příští rok,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

Prvním rekonstruovaným objektem byl most překlenující dálnici D10. Práce na mostním objektu započaly 23. května 2022, ke zprovoznění nového mostu v tzv. režimu předčasného užívání došlo 15. prosince téhož roku.
Letos následovala demolice a výstavba nového mostu přes železniční trať Mladá Boleslav – Turnov. V pátek 1. září byl nový mostní objekt o délce 64 metrů uveden do provozu v režimu předčasného užívání. Dodavatelem stavby byla firma Metrostav Infrastructure. „Jsme rádi, že to máme za sebou. Velké poděkování patří stavební firmě i Libereckému kraji. Bylo splněno, co bylo slíbeno. Běžně bývá třeba taková náhrada mostu, jako máme přes dálnici, záležitostí dvou stavebních sezon. Pro obyvatele Svijan to nebylo lehké období, stoupla doprava přímo v obci, kamiony, které směřují do horní části obce, musely projíždět jejím centrem. Ale zvládli jsme to, nyní se vše vrátí do původních tras. Ještě zbývá dokončit chodník od kruhového objezdu přes autobusovou zastávku a následně přes oba mosty. Lidé tam chodí po krajnici, je to hodně nebezpečné,“ přiblížil starosta Svijan Petr Felkner.

„Veřejná zakázka byla budována formou design & build (vyprojektuj a postav), což v praxi znamenalo, že stavební firma pružně a rychle reagovala na případné změny zadávacích požadavků. Tento postup se nám plně osvědčil. Stejný dodavatelský systém se používá zejména u technicky náročnějších rekonstrukcí, kde je potřeba urychlit průběh stavebních prací. Je pak na zodpovědnosti a rozhodnutí samotné firmy, jakou metodu zvolí,“ uzavřel statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták. Jak dodal, v příštím roce Liberecký kraj na Turnovsku počítá ještě s rekonstrukcí vnitřních komunikací v obci Svijany, měla by také být opravena hlavní příjezdová silnice do Sekerkových Louček.
(TvA s využitím TZ Libereckého kraje)

Jako první neplánovaně nově otevřenou komunikací projel tento cyklista…

Hejtman Půta

Uprostřed Dalibor Anděl, hlavní stavbyvedoucí firmy Metrostav Infrastructure, vlevo starosta Svijan, vpravo hejtman Libereckého kraje

Nové mosty ve Svijanech…

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.