Změna organizační struktury Celní správy ČR

0

S nabytím účinnosti zákona o Celní správě České republiky dojde od 1. ledna 2013 k celkové reorganizaci celní správy. Celní správa přechází ze současného třístupňového na dvoustupňový model řízení. Novou organizační strukturu bude tvořit Generální ředitelství cel, 14 „krajských“ celních úřadů a dále, vzhledem ke specifické působnosti spočívající v dohledu na vnější hranici Evropské unie, Celní úřad Praha Ruzyně.
Současné Celní ředitelství Ústí nad Labem a stávající celní úřady v jeho působnosti k 31. prosinci 2012 zaniknou a k 1. lednu 2013 vzniknou dva samostatné celní úřady, Celní úřad pro Ústecký kraj a Celní úřad pro Liberecký kraj se sídle v ul. Čs. Mládeže 1122, Liberec 6 – Rochlice.

Na běžného občana by neměla mít změna organizační struktury prakticky žádný vliv, neboť Česká republika je obklopena pouze státy Evropské unie a nákupy v rámci turistiky v Evropské unii nepodléhají mezi členskými státy celním formalitám. Více najdete na www.celnisprava.cz
(Zdroj: Jiří Nejedlý, tiskový mluvčí CŘ Ústí nad Labem, nejedly@cs.mfcr.cz )
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.