Zastupitelé jednali: od prevence kriminality přes pozemek za Vesnou po geopark

0

Dvouhodinové dnešní jednání turnovských zastupitelů nepřineslo žádné velké překvapení, několik podnětů na přemýšlení ale ano.
V úvodu zastupitelé projednali prevenci kriminality a také účast města v pilotním republikovém projektu. Že byl mezi sedm měst v republice vybrán právě Turnov, to něco vypovídá o dobré práci jak zdejší státní, tak i městské policie. Projekt „Mapy kriminality“ je unikátní v tom, že nabízí podrobný přehled o přestupcích a trestných činech, ke kterým dochází na různých místech měst a krajů a policejní složky pak mají přímé vodítko, kam napřít svoji pozornost (viz https://kriminalita.policie.cz/).
V majetkových otázkách byla zajímavá informace o prodeji pozemku společnosti ČEZ na zásadní úpravu kolem trafostanice v Alešově ulici u nádraží, která, jak na jednání zaznělo, by mohla sloužit v budoucnosti i jako nabíjecí místo pro elektromobily. Zásadní v tomto bodu bylo řešení pozemků za Vesnou na Havlíčkově náměstí. Město pozemky koupilo na parkoviště, po vlně nesouhlasu rodičů dětí ze ZŠ v ulici 28. října prostor poslouží škole a částečně i veřejnosti. Na části, která bude vymezena škole, má vzniknout polytechnický pavilon.
Pro lednové zasedání zastupitelů bylo zásadní schvalování rozpočtového opatření již schváleného rozpočtu na letošní rok. Jak uvedl starosta Tomáš Hocke, město nakonec získalo za loňský rok o 8,8 mil. Kč více z daňových příjmů, než se počítalo, nicméně zásadními úpravami veřejných financí, především zrušením superhrubé mzdy, město přichází na příjmech o zhruba 28 milionů. Tomu odpovídají restrikce, které pocítí městské organizace, méně peněz půjde na investice i na projekty, ponížena je částka na městkou zeleň. I přestože někteří zastupitelé navrhovali přesuny některých výdajů (například Tomáš Špinka), zastupitelé nakonec odsouhlasili původní radniční návrh.
V dalších bodech jednání byla schválena aktualizace koncepce vzdělávání, zastupitelé souhlasili s podáním žádosti o dotaci na restaurování pomníku na Hruštici z války 1866. V závěrečném bodě, podpoře Geoparku Český ráj, zastupitelé rozhodovali o příspěvku 80 tis. Kč. Zastupiteli Lukáši Bělohradskému se nelíbilo, že je to de facto příspěvek na plat ředitelky a navíc podle něho zastupitelé ani nedostali k dispozici plán činnosti geoparku na letošní rok. Místostarostka Jana Svobodová doplnila, že Geopark Český ráj je jediným v republice, který má značku UNESCO, má jediného zaměstnance, a některé dotační tituly neumožňují žádat o peníze na mzdy. Plán činnosti geoparku by měl být zastupitelům dodatečně předložen. Schválen byl původní návrh.

K některým bodům jednání se ještě vrátíme.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.