Žádost o výjimku v rámci vyhlášky o nočním klidu je nutné podat do 31. března

0

Noční klid je ze zákona stanoven mezi 22. a 6. hodinou ranní. Žádosti o povolení výjimky pro rok 2022 je možné podat na Městském úřadě v Turnově do konce března.
Zákonem je stanoven noční klid na dobu mezi 22. a 6. hodinou. Není-li povolena Zastupitelstvem města Turnova výjimka, nesmí být narušen. Každý, kdo chce v roce 2022 pořádat na území města akci, která bude narušovat noční klid (od 22.00 do 6.00 hodin), musí požádat zastupitelstvo o schválení výjimky k nočnímu klidu. Výjimky jsou schvalovány prostřednictvím obecně závazné vyhlášky.
Žádosti o povolení výjimky pořadatelé akcí doručí na MěÚ, odbor školství, kultury a sportu nejlépe na předepsaném formuláři, který je dostupný na webových stránkách města Turnov v sekci Formuláře a žádosti, nebo ho lze získat na odboru školství, kultury a sportu. Žádost lze zaslat i elektronicky na adresu l.karaskova@mu.turnov.cz. Příjem žádostí je do 31. března. Poté budou všechny předloženy k projednání na dubnovém zasedání zastupitelstva města. Akce, které nebudou uvedeny v obecně závazné vyhlášce, musí být ukončeny nejpozději do 22.00 hodin a nesmí nijak narušit dobu nočního klidu vymezenou zákonem.
Žádosti o výjimku z nočního klidu se netýkají rodinných oslav, které není třeba do obecně závazné vyhlášky zahrnovat. Obecně by však ani u těchto nemělo po 22. hodině docházet k rušení nočního klidu.
Odbor školství, kultury a sportu, MěÚ Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.