Úprava nájemného za nebytové prostory v majetku města

0

Na odboru správy majetku MěÚ Turnov se hromadí žádosti o snížení či odpuštění nájemného v důsledku vyhlášení nouzového stavu v rámci koronavirové epidemie. Dle usnesení rady města z 1. dubna t. r. byl nájemcům nebytových prostor zaslán dopis o možnosti odkladu úhrady nájemného do 31. prosince 2020.
Rada města nově schválila malým a drobným podnikatelům, kterým stát omezil či zakázal podnikání důsledkem epidemie koronaviru SARS CoV-2 možnost odkladu platby nájemného u nebytových prostor v majetku města po rozhodnou dobu (tj. dle zák. 210/2020 od 12. března 2020 do 30. června 2020) a prodloužení splatnosti do 30. června 2021, a to bez účtování poplatků z prodlení. Radní pověřují odbor správy majetku rozeslat tuto informaci vybraným nájemcům. Rada města dále vyčká na vyhlášení avizovaného dotačního programu MPO ČR-Covid-nájemné, který bude blíže specifikovat dotační podmínky.
(Zdroj: zápis ze zasedání RM)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.