Strategický plán města s výhledem do roku 2020

0
Po několika letech aktualizace Akčního plánu (3. dílčí části Strategického plánu města Turnova z roku 2004) rada města Turnova odsouhlasila na svém zasedání v květnu 2012 aktualizaci strategického dokumentu v širším rozsahu s výhledem do roku 2020. Východiskem pro zpracování nového dokumentu bude stávající Strategický plán města Turnova, nový Územní plán města Turnova, statistické údaje včetně údajů z posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a strategické dokumenty Libereckého kraje.
Záměrem akce je jednak zaktualizovat stávající data, dále zjednodušit stávající dokument tak, aby práce s ním byla přívětivější a efektivnější, a vytipovat další strategické aktivity do budoucího období. Sledované oblasti by měly akcentovat strategické cíle a rozvojová opatření Libereckého kraje na období 2006 – 2020.
Na tvorbě aktualizovaného strategického plánu se bude podílet koordinací a zpracováním dokumentu tým pracovníků městského úřadu. Jako konzultanti a poradci budou spolupracovat vedoucí pracovníci odborů, odborné komise rady města, řídící komise pro strategický plán a veřejnost. Během podzimu se počítá se dvěma veřejnými projednáními a kompletní dokument by mohl být připraven ke schválení nejpozději v lednu 2013.
Veřejnost bude včas informována o veřejných projednáních strategického plánu, ale již nyní má možnost se zapojit do této akce připomínkami a náměty elektronickou cestou na adresu: pripominkyorm@mu.turnov.cz . Stávající dokumenty ke strategickému plánu jsou dostupné na stránkách města: Město – Územní plány a rozvoj města – Strategické plánování.
Miroslav Varga a Eva Krsková, odbor rozvoje města, MěÚ Turnov
Sdílet

Autor článku

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.