Strategický plán města s výhledem do roku 2020

0
Po několika letech aktualizace Akčního plánu (3. dílčí části Strategického plánu města Turnova z roku 2004) rada města Turnova odsouhlasila na svém zasedání v květnu 2012 aktualizaci strategického dokumentu v širším rozsahu s výhledem do roku 2020. Východiskem pro zpracování nového dokumentu bude stávající Strategický plán města Turnova, nový Územní plán města Turnova, statistické údaje včetně údajů z posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a strategické dokumenty Libereckého kraje.
Záměrem akce je jednak zaktualizovat stávající data, dále zjednodušit stávající dokument tak, aby práce s ním byla přívětivější a efektivnější, a vytipovat další strategické aktivity do budoucího období. Sledované oblasti by měly akcentovat strategické cíle a rozvojová opatření Libereckého kraje na období 2006 – 2020.
Na tvorbě aktualizovaného strategického plánu se bude podílet koordinací a zpracováním dokumentu tým pracovníků městského úřadu. Jako konzultanti a poradci budou spolupracovat vedoucí pracovníci odborů, odborné komise rady města, řídící komise pro strategický plán a veřejnost. Během podzimu se počítá se dvěma veřejnými projednáními a kompletní dokument by mohl být připraven ke schválení nejpozději v lednu 2013.
Veřejnost bude včas informována o veřejných projednáních strategického plánu, ale již nyní má možnost se zapojit do této akce připomínkami a náměty elektronickou cestou na adresu: pripominkyorm@mu.turnov.cz . Stávající dokumenty ke strategickému plánu jsou dostupné na stránkách města: Město – Územní plány a rozvoj města – Strategické plánování.
Miroslav Varga a Eva Krsková, odbor rozvoje města, MěÚ Turnov
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.