PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ, DÍL III. – VYSKEŘ

0

V prvním díle prázdninového putování se serverem TvA jste se mohli podívat na Maloskalsko. Je to nádherný kout v Českém ráji, který je trochu stranou hlavní turistické nabídky, která zahrnuje skalní města, Valdštejn, Trosky nebo Prachovské skály. A o to jde: Podívat se do míst, která i v létě ještě neúpí pod tlakem stovek lidí a přesto je tam kouzelně, krásně a ještě tam lze načerpat novou energii. Proto se dnes podíváme na Vyskeř.

n200707181540_vakci_48_07_vyskerVyskeř, to je hlavně částečně odlesněný kuželovitý vrch s kapličkou sv. Anny. A také obec pod ní, která v posledních letech vychází vstříc turistickému ruchu, ale pořád ještě, ve skrytu významnějších letovisek, čeká na své objevení. Nicméně: Na Vyskři přišli s myšlenkou, že by turistický mikroregion, kterého jsou součástí, mohl zaštítit provoz turistických autobusů, které křižují Český ráj (a dodnes to funguje), právě tady nedávno přistavěli na objekt s obchodem nové byty, právě zde je z bývalé školy slušná výletní restaurace, která je vyhledávána hlavně cykloturisty, právě zde obnovují dávné zvyky a tradice (například Masopust). A právě tady se za minulého režimu bohužel podařilo to, co se podařilo v převážné většině obcí: Na pohledově nejvýstavnějším místě se nachází areál zemědělského družstva, dnes částečně zpustlý! S tím se nedá moc bojovat, na bourání malá obec těžko sežene peníze, tak raději než k areálu pohleďte nahoru na kopec ke kapličce. Půjdete kolem kostela Nabebevzetí Panny Marie. Když budete mít štěstí a bude otevřeno, nahlédněte dovnitř, jinde v Českém ráji takovou směsici stylů vybavení interiéru nenajdete. Hned vedle kostela stojí dřevěná zvonice, podobná té s rebelantskými zvony v nedalekém Rovensku pod Troskami. Nad kostelem, resp. nad hřbitovem, začíná cesta nahoru ke kapličce. Docela nedávno tu instalovali novou křížovou cestu. Malé kapličky s jednotlivými zastaveními jsou krásně opraveny, cesta příkře stoupá vzhůru, tak vám prohlídka zastavení křížové cesty poslouží i k tomu, abyste nabrali dechu…

n200707181543_vakci_49_07_vyskerPo krátké námaze vystoupáte nahoru. Kaplička je sice po většinu roku zavřena, ale i tak stojí pohled z vrcholu za to. Na jedné straně Ještěd, na druhé Bezděz, na třetí Trosky a Kozákov a v dálce Krkonoše nebo komíny mladoboleslavské Škodovky. A také pohled vzhůru a množství energie, kterou kdosi neznámý na tomto místě objevil a proto tu kapličku, zasvěcenou sv. Anně, vystavěl. Ono to nebývá náhodou, že na takovýchto, obtížně přístupných místech, poutní stavba stojí. Ti, co se duchovními věcmi zabývají, vám potvrdí, že lidé před staletími uměli krajinu vnímat lépe než my, zahleděni do svých mobilů a počítačů. Nic proto nim, ale ve stoupání ke kapličce sv. Anny na Vyskři zkuste mobil na chvíli vypnout. „Vypněte“ a stoupejte. Pohled ze zhora vám námahu vynahradí a třeba se dozvíte také něco o sobě…

n200707181544_vakci_50_07_vyskerA nyní pozvánka pro ty z vás, kdo byste se chtěli podívat dovnitř kapličky sv. Anny na Vyskři. Žádné velké cennosti tam nehledejte, ale třeba výmalba vnitřních prostor opravdu stojí za vidění.
Letos v létě budete mít dvě příležitosti: Poprvé bude kaplička otevřena na sv. Annu, ve čtvrtek 26. července, kdy se zde od 18 hodin koná bohoslužba, druhou možnost máte v sobotu 11. srpna, kdy tu pořádají Malou vyskeřskou pouť. Podle starostky obce, Doubravky Fišerové, bude kaplička otevřena celé odpoledne a dole ve vsi se bude od 14 hodin hrát divadlo a od 16 hodin dechovka.

A NA ZÁVĚR JEDNA Z POVĚSTÍ, KTERÁ VYSVĚTLUJE VZNIK KAPLIČKY A NÁZEV OBCE
Pověst je obsažena v nabídce putování „Za pověstmi Českého ráje“, která je určena hlavně dětem. Uvěříte-li jí nebo ne, to už je jen na vás…
n200707181547_vakci_51_07_vyskerV době dávno, dávno minulé bydlel v mladějovské tvrzi pan Ctibor se svou ženou a dcerkou Annou. Anička vyrostla v krásnou a chytrou dívku a rodiče na ni byli jaksepatří hrdí. Měli také proč. Vždyť právě ona zachránila jejich tvrz. To bylo v čase, kdy na nedalekém hradu Trosky vládl rytíř Otta. Ten toužil po bojích, ve kterých by získával bohatství, slávu a moc. Rozhodl se tedy, že zaútočí i na mladějovskou tvrz a potvrdí tak svou převahu nad všemi šlechtickými sídly v kraji. Se svými bojovníky obklíčil tvrz ze všech stran a doufal, že se Ctibor rychle vzdá.
„Co uděláme? Jak se jen ubráníme?“ Obával se Ctibor o svou ženu a dceru, navíc nikdy s nikým neměl žádný spor. „Kdybychom tak mohli vypravit posla k Turnovu, odtamtud by určitě přijeli lidé pomoci!“ Anna slyšela otcova slova a rozhodla se zachránit tvrz a svoji rodinu. A tak si černým pláštěm přikryla tvář, tiše se proplížila na nádvoří, odkud vedla tajná chodba. Tou se dostala až k Žehrovce. Prošla hustými křovinami a pokračovala hlouběji do černého lesa. Stromy se podivně kývaly ve větru a stíny naháněly strach. Tu se jí však cesta ztratila. Netušila, kde je a kudy se má vydat dál. Začala bloudit. Co teď? V úzkosti si vzpomněla na svou patronku: „Svatá Anno, pomoz mi, abych mohla pomoci těm, kteří zůstali v naší tvrzi, vyslyš moje přání…“ Tu zaslechla tajemný hlas: „Anno, viz keř, tam čeká pomoc!“ Anička pozvedla hlavu. Na obzoru spatřila kuželovitý kopec, na jehož temeni stál keř, v tu chvíli osvícený mihotavým světlem. Nad keřem se vznášela postava a ukazovala rukou k severu. Anička se rozhodla. Půjdu tam! V tom okamžiku zjevení zmizelo. Ale Anička už neměla strach, šlo se ji lehce, jako kdyby ji někdo vedl za ruku. Brzy přišla na velikou paseku, odkud bylo vidět na úpatí vrchu malou ves s tvrzí a kostelíkem. Zaťukala na dveře prvního stavení a lidé ji pozvali dál. „Prosím vás, pomozte nám,“ žádala Anna a pověděla jim všechno, co se u nich doma stalo.
„Pomůžeme,“ pohladila ji po vlasech mladá žena. Její muž mezitím odjel pro pomoc do Turnova. Ráno se všichni společně vydali směrem k mladějovské tvrzi. Na takový rychlý protiútok nebyl Otta a jeho bojovníci připraveni. Mezi jejich řadami nastal zmatek, nikdo nevěděl, proti komu bojovat a koho chránit. Zmatený byl i Ctibor: „Co se to děje? Proč tolik řevu? Snad už Otta nedobyl hlavní bránu?“ V tom k němu přišla Anička a s úsměvem na tváři řekla: „Tatínku, přišla pomoc.“ Ctibor vyhlédl z okna ven a spatřil, jak se Otta a jeho muži dávají na útěk. Prchali, jako by jim za patami hořelo! Tolik se vylekali, až se zapomněli bránit! Tvrz byla osvobozena. Vladyka Ctibor poděkoval za pomoc svým přátelům a políbil statečnou dceru.Anička vypravovala rodičům, jakým podivným způsobem se dostala v noci v temném lese na správnou cestu. Vladyka Ctibor nechal na tomto místě postavit kapličku zasvěcenou svaté Anně. A bezejmenný vrch i vesnice, kde nalezla Anička pomoc, byly podle slov, která v lese slyšela, pojmenovány Vizkeř – později Vyskeř…

Související články (celkem 34)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.