Rozvoj turistických nabídek v Českém ráji

0
Sdružení Český ráj zahájilo na základě schválené žádosti do závěrečné výzvy ROP Severovýchod realizaci projektu „Český ráj – nové trendy v cestovním ruchu“. Projekt se zaměřuje na nové turistické nabídky a používá nové metody a technologie. Předmětem projektu je rozvoj a propagace témat, která jsou buď nová, nebo jim dosud byl věnován menší prostor. Jedná se především o filmový turismus (Za filmem a pohádkou do Českého ráje), bezbariérovou turistiku (Český ráj bez bariér) a průřezové téma Zlaté stezky Českého ráje.
V rámci projektu proběhnou tematická setkání s partnery a podnikateli (fóra CR), poznávací cesty (press/fram tripy) a budou vydány tematické elektronické tipy na výlety (ve formátu PDF, GPX) zobrazené v mapovém portálu. Hlavním výstupem bude nová mobilní aplikace (interaktivní turistický průvodce). Právě zaměření na elektronické formy propagace představuje nový trend, kdy se ustupuje od papírových tiskovin ve prospěch elektronických výstupů a forem propagace. Jednotlivé aktivity a kroky budou začleněny v souběžné informační kampani a proběhnou v souladu s nově zpracovaným marketingovým plánem prezentace a propagace regionu. Projekt s rozpočtem cca 2,3 mil. Kč bude realizován do konce září 2015.
Jiří Lukeš, Sdružení Český ráj, www.cesky-raj.info
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.