Provoz komunitní kompostárny

0

Provozní doba kompostárny na Malém Rohozci je od dubna do října vždy v pátek od 13.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 09.00 do 15.00 hodin. Kontaktní tel. 731 677 507. Komunitní kompostárna slouží výhradně pro potřeby města a jeho občanů, ne však občanů sousedních obcí a ne pro potřeby firem a za úplatu.
Odkládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na komunitní kompostárnu bude pro občany s trvalým pobytem v Turnově a pro osoby vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území města Turnova zdarma i nadále (kromě pařezů). Pařezy budou zpoplatněny cenou 1.600 Kč /t. Jejich likvidace kompostováním není možná a lze ji řešit pouze odvozem na skládku.
Podmínky pro bezplatné ukládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na komunitní kompostárnu:
* Prokázání trvalého pobytu předložením platného občanského průkazu s vyznačením trvalého bydliště v Turnově.
* Občan ukládající rostlinné zbytky musí být osobně přítomen.
* Předložení dokladu o zaplacení poplatku za odpady v daném kalendářním roce a platného občanského průkazu v případě osob vlastnících stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
* Rostlinné zbytky budou přijímány pouze separované, tzn. tráva, listí apod.
* Materiál musí být navážen odděleně od větví stromů a keřů.
* Rostlinné zbytky nesmí obsahovat žádné další odpady (např. PET lahve, sklenice, igelitové obaly, květináče, dráty, kameny apod.).
* V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nebudou rostlinné zbytky na komunitní kompostárnu přijaty.
* Doprava rostlinných zbytků občany na komunitní kompostárnu je povolena pouze motorovými vozidly o hmotnosti do 3,5 t (s přívěsnými vozíky).
* Občané přivážející rostlinné zbytky jsou povinni řídit se pokyny obsluhy zejména z hlediska
dodržování zásad bezpečnosti práce a organizace ukládání rostlinných zbytků
(Zdroj: Miloslava Šípošová, vedoucí odboru životního prostředí, MěÚ Turnov, M.Siposova@mu.turnov.cz)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.