UKRAJINA, PRŮCHOD NOVÉ R35 TURNOVEM, PROBLÉMY OBYVATEL ŽIJÍCÍCH V SOUSEDSTVÍ VÝROBNÍCH PODNIKŮ ANEB SETKÁNÍ SE STAROSTOU

0

Starosta města Tomáš Hocke se v pondělí 28. února vpodvečer setkal s obyvateli ulice Nad Perchtou, Koškovy ulice a Nudvojovic. Setkání, o které byl ze strany veřejnosti poměrně velký zájem, se uskutečnilo v klubovně fotbalového klubu. Úvodem starosta zmínil, že i Turnov žije válečným konfliktem na Ukrajině a snaží se pomáhat. Nově je to místo pro humanitární sbírku v hasičské zbrojnici v Daliměřicích či vytipování prostor vhodných pro ubytování lidí prchajících před válkou. Na stránkách města najdete také formulář, který můžete vyplnit v případě, že můžete nabídnout nějaké prostory.

V části týkající se celého města T. Hocke připomněl letošní rok jako rok oslav 750. výročí města. Co se týká investičních akcí, tak 15. března začne rekonstrukce Markovy ulice, která bude probíhat s vyloučením dopravy do července. Zhruba ve stejnou dobu začne rekonstrukce pasáže pod radnicí. Z menších akcí je tu oprava první části střechy gymnázia či rekonstrukce svažité ulice v Durychově. Opraveny budou také komunikace v průmyslové zóně Vesecko

Poté již došlo na problematiku této části města. A je toho víc než dost, protože jak Nudvojovice, tak také ulice Nad Perchtou jsou místa významně „zasažená“ průmyslovou výrobou. Navíc mezi závodem firmy Kamax a Nudvojovicemi je vedena trasa rychlostní silnice S5 (R35). Podle posledních informací by na její výstavbu mělo na Turnovsku dojít na konci tohoto desetiletí. „Turnov je jednoznačně nejvíc touto stavbou zasaženým místem na celé trase,“ komentoval to starosta. V minulém roce byl vydán souhlas se stavbou z pohledu vlivu na životní prostředí, takže mohou být zahájeny přípravné projektové práce.
Z prostoru Ohrazenic nová trasa vede k sídlišti Přepeřská, kde bude velká mimoúrovňová křižovatka, dále potom povede v zářezu do prostoru mezi Kamaxem a Nudvojovicemi a následně na pilotech údolím Jizery pod čistírnu odpadních vod a někde naproti stavebninám v Sobotecké ulici komunikace zmizí do 800 až 900metrového tunelu, který vyústí na konci Pelešan, kde má být druhá mimoúrovňová křižovatka. „V prostoru Sobotecké ulice nájezd na tuto komunikaci nechceme, i když by to pomohlo dopravě od Všeně. Současně by to ale byla ohromná dopravní stavba, která by přinesla zvýšení hluku do centra města,“ zdůvodnil Hocke.
V případě této nové komunikace se přítomní občané dotazovali hlavně na formy odhlučnění, a to jak u Nudvojovic a sídliště Přepeřská, tak potom u mostní konstrukce v údolí.
(Podrobnou vizualizaci stavby najdete pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=HVreUGcwr3k)

Co obyvatele především ulice Nad Perchtou nejvíce trápí, je provoz okolních průmyslových závodů a firem. Vadí především hluk a zápach. Zejména v létě z Juty a Kamaxu. Starosta slíbil opět na toto téma s oběma firmami jednat, byť již uskutečněné měření neprokázalo překročení hygienických norem. Kritizován byl také technický stav této komunikace, který je opravdu jeden z nejhorších ve městě. I tady byla přislíbena náprava, byť zatím v nejbližším horizontu oprava této ulice plánována není.
Obyvatele Nudvojovic také trápí průjezdnost hlavní příjezdové komunikace do této městské části, a to u Kamaxu, kde už nestačí odstavné parkoviště pro zaměstnance, a také u sousedních stavebnin, kde na krajnici bývají odstavené kamiony.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.