Projekt Mapy budoucnosti II by měl vést ke zlepšení prevence kriminality v Turnově

0

Jak jsme vás již v minulosti informovali, naše město se zapojilo do pilotního testování klíčového projektu Ministerstva vnitra ČR v oblasti prevence kriminality, do projektu Mapy budoucnosti II – více https://www.mvcr.cz/clanek/mapy-budoucnosti-ii.aspx. Cílem projektu je zlepšení spolupráce mezi obcí (obecní policií) a Policií ČR, zvýšení informovanosti obyvatel o kriminalitě a zvýšení důvěry obyvatel k policejním složkám.
Tento projekt by měl našemu městu a jeho občanům přinést lepší zacílení policejních hlídek do rizikových oblastí, a to díky přístupu k detailním datům o kriminalitě na území města. To by se ve svém důsledku mělo projevit ve snížení kriminality, zvýšení bezpečnosti města a vyšší objasněnosti trestné činnosti páchané na území města Turnova.
Abychom byli schopni vyhodnotit přínosy tohoto projektu pro naše město, obracíme se na vás s prosbou o pomoc. Cílem je porovnat pocit bezpečí občanů před zahájením projektu (první kolo ankety proběhlo v závěru roku 2020), a poté po ukončení pilotního provozu na podzim 2021. Prosím, zapojte se do krátké ankety hodnotící současný pocit vašeho bezpečí. Vaše názory jsou pro nás velmi cenné. Odkaz na anketu naleznete níže, je dostupný na facebookovém profilu města a Městské policie Turnov, bude aktivní do konce roku. Věříme, že se ve velké většině zapojíte, neboť prevence kriminality je záležitostí nás všech.

Anketa projektu Mapy budoucnosti II:
http://www.regiopartner.cz/pruzkumy/index.php/189766/lang-cs

Vladimír Hladík, manažer prevence kriminality města Turnova

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.