Měření zjistilo kvalitu ovzduší

0

Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2015 proběhlo v blízkosti průmyslové zóny Vesecko, v lokalitě Malého Rohozce, v pořadí již třetí měření kvality ovzduší. Stejně jako v předchozích dvou letech bylo měření provedeno mobilní měřící jednotkou Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.
Na základě naměřených hodnot jednotlivých koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že v době měření nebyla překročena žádná hodnota imisního limitu nebo referenční koncentrace Státního zdravotního ústavu. Při interpretaci výsledků je ovšem důležité si uvědomit, že se jednalo o krátkodobé měření, které je ovlivněné konkrétní situací v době odběru vzorků a měření – topná sezona. Z naměřených hodnot lze tedy usuzovat, že imisní limity dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. budou i z pohledu celého roku s největší pravděpodobností dodrženy.
V porovnání s výsledky předchozích měření, provedených ve stejné lokalitě v prosinci 2013 a listopadu 2014, jsou výsledky posledního provedeného měření prakticky srovnatelné a v naměřených hodnotách nejsou významné rozdíly. (Zdroj: TZ města Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.