Chcete být u prezidentských voleb?

0

MěÚ Turnov přijme pro práci v okrskových volebních komisích pro volbu prezidenta České republiky určitý počet schopných a spolehlivých pracovníků.
Členem okrskové volební komise může být občan ČR, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (tj. max. do 20. 12. 2017), není kandidátem pro volbu prezidenta, není omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva ani u něj nenastalo zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.
Volba prezidenta České republiky se bude konat v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Na ukončení hlasování v sobotu ve 14.00 hodin navazuje bezprostředně sčítání hlasů – předpokládaný čas ukončení sčítání je kolem 16. hodiny.
Pokud některý z kandidátů nedosáhne v I. kole volby nadpoloviční většinu z celkového počtu odevzdaných platných hlasů, koná se II. kolo volby ve dnech 26. a 27. ledna 2018 ve stejném časovém období.
Přihlášky za člena OVK je možno podat telefonicky, osobně nebo e-mailem do středy 13. prosince na MěÚ Turnov, odbor správní, Skálova ul., čp. 84 (naproti muzeu), sl. Vráblová – tel. 481 366 801, e-mail: k.vrablova@mu.turnov.cz, případně Z. Hovorka, tel. 481 366 823, e-mail: z.hovorka@mu.turnov.cz. Do přihlášky uvádějte jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození a zdravotní pojišťovnu.
První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve středu dne 20. prosince 2017, pozvánky zájemci obdrží, účast je nutná z důvodu podepsání volebního slibu.
Odměna za práci v okrskové volební komisi je stanovena vyhláškou č. 294/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.300 Kč pro člena OVK a 1.600 Kč pro předsedu OVK, která se zvyšuje v případě konání II. kola volby prezidenta o 200 Kč.
Zdeněk Hovorka, vedoucí správního odboru MěÚ Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.