Aktuální situace ve výskytu virové hepatitidy A

0

V epidemii, která v Libereckém kraji začala v polovině dubna, evidujeme k 25. říjnu 90 případů akutní žloutenky typu A. Dále evidujeme sedm osob s trvalým bydlištěm mimo LK, ale s vazbou na ohnisko nákazy v Turnově. Na město Turnov má vazbu celkem 69 případů onemocnění. Ve školách evidujeme šest případů onemocnění. KHS LK pokračuje v epidemiologickém šetření, které zahrnuje:
* depistážní šetření v ohnisku nákazy,
* šetření v potravinářských provozovnách,
* zvýšený zdravotní dozor v ostatních provozovnách, kde jsou prováděny činnosti epidemiologicky závažné,
* odběry pitné, užitkové, odpadní i povrchové vody,
* kontrolu osob, kterým byl nařízen zvýšený zdravotnický dozor, aby neprováděly činnosti epidemiologicky závažné, které jim byly zakázány,
* laboratorní vyšetřování kontaktů nemocných na zjištění imunity proti žloutence typu A.
„Část laboratorních výsledků biologického materiálu nemocných s vazbou na město Turnov prokazuje shodu s virem, který byl detekován v LK na jaře v rizikových komunitách. Na další výsledky ještě čekáme. S určitou mírou pravděpodobnosti se ukazuje, že možnou cestou nákazy u některých osob mohla být užitková voda v zahrádkářských koloniích v Turnově,“ říká MUDr. Vladimír Valenta, ředitel KHS LK.
Kromě depistážních šetření nemocných a kontaktů provedla KHS LK dále 69 cílených státních zdravotních dozorů z toho 34 v potravinářských podnicích.
Zuzana Balašová, tisková mluvčí KHS LK

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.