ZPRÁVA O PRŮBĚHU VODOHOSPODÁŘSKÝCH INVESTIC V TURNOVĚ A OKOLÍ

0

Vodohospodářské sdružení Turnov má před sebou v Turnově složitý úkol – zvládnout skoro dvacet investičních akcí a utratit za ně jen letos 116 mil. Kč. To je samozřejmě zásadně nejvíc peněz i aktivit z celého území VHS Turnov, což však na druhou stranu plně vypovídá významu největšího města ve svazku obcí.

Abychom letos všechny cíle zvládli, tak jsme museli začít přípravy včas (nejpozději v loňském roce) a reálně začít stavět hned, jak to končící zimní počasí dovolilo.

Přemyslova ulice

Prakticky jsme již skončili výměnu sítí v Palackého ulici. Po nás nastoupili krajští silničáři, kteří dotáhnou náročnou proměnu centrální silnice do nového řešení. To samé se nám podařilo i na letošní etapě výstavby sítí pro nové domy na Károvsku a při podobné výstavbě sítí v sousedních Přepeřích.

Daří se nám v Nádražní ulici, kde bychom měli do konce června odejít. Potom bude komunikace znovu zprůjezdněna a bude se čekat na krajské silničáře, kteří příští rok dokončí stavbu této první etapy extrémně náročné a rozsáhlé akce. A o prázdninách se naše firma přesune na související akci – nový vodovod napříč obcí Přepeře.

Obávali jsme se náročné rekonstrukce sítí v Přemyslově ulici, která je navíc slepá a hodně úzká. Ale zatím běží lépe, než jsme čekali, a to zejména díky pochopení místních obyvatel. Asi na měsíc přenecháme ulici plynařům a pak se vrátíme a dokončíme obnovu silnice i chodníků.

V této souvislosti děkuji všem obyvatelům Turnova, že většinou trpělivě snáší různá každodenní omezení. Snažíme se každému vysvětlovat, že útrapy stavby v jeho blízkosti jsou zákonitě bohatě převáženy tím, že se sehnaly peníze zrovna na tuto akci a ne na jinou na druhém konci Turnova, nebo v jiném městě. A že po ní bude mít desítky let klid, spolehlivé sítě i pěknou silnici.

Zakládání výškové stavby vodojemu v Ohrazenicích

Z provozních potřeb pak v těchto dnech zahajujeme odstranění nebezpečného a dožilého septiku pro řadové domy v Daliměřicích a řešíme několik dílčích krizových stavů z dožívající technologie čistírny odpadních vod.

Peníze z Operačního programu Životní prostředí (celkem 56 mil. Kč) nám umožňují stavět dvě největší akce – přeměnu úpravny vody v Nudvojovicích a odstranění manganu z vodovodní sítě Turnova. Obě akce nás budou stát 120 mil. Kč a s jejich financováním výrazně pomáhají město, Liberecký kraj i nejbližší okolní obce. V Nudvojovicích už máme vyčištěné vrty a nové potrubí od vrtů k úpravně. Nyní je budeme nově vystrojovat, demolovat zbytečné objekty a zabezpečovat je proti povodni. Na vlastní úpravně jsme přibližně v polovině prací jak ve stavební, tak technologické části.

Při akci na odstranění manganu je hotová betonáž spodní části nového vodojemu v Ohrazenicích a začala rekonstrukce dvou sousedních klíčových vodojemů pro celý Turnov a okolí. Již příští týden začne firma pana Zikudy stavět vodovodní řady mezi Ohrazenicemi a průmyslovou zónou Vesecko.
Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, hejduk@vhsturnov.cz

Úpravna vody v Nudvojovicích

Horní část Nádražní ulice

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.