ZMĚNY NA INTERNĚ A ZÁMĚR ROZŠÍŘENÍ ODDĚLENÍ ARO V TURNOVSKÉ NEMOCNICI

0

Turnovská veřejnost je na některé informace velmi citlivá. Zvlášť, když se týkají zdejší nemocnice. Po fúzi turnovské nemocnice s krajskou nemocnicí libereckou a po ověření faktu, že toto zdravotnické zařízení funguje, je tu ze strany veřejnosti zájem především na tom, aby nemocnice byla opravdu plnohodnotná. Tedy včetně interního oddělení, protože nemocnice je nemocnicí, má-li chirurgii a internu. A právě kolem interního oddělení bylo v poslední době nejvíc rušno. Zejména po odchodu dlouholetého primáře Jiřího Tomáška.

„Obecně bych rád zdůraznil, že fúze prospěla nemocnici v Liberci i nemocnici v Turnově, kterou tak minul osud nemocnic ve Frýdlantu a v Semilech,“ uvádí ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš. Podle něho za vše hovoří čísla. Před fúzí byla každoroční ztráta hospodaření zhruba 20 mil. Kč ročně při obratu kolem 200 milionů. Nyní – i po zvýšení mezd o více než 30 % za čtyři roky a po nákupu nových technologií – je nemocnice v Turnově v zisku přibližně 10 mil. Kč ročně, který je věnován na odměny zaměstnancům nebo pořízení dalších zdravotnických přístrojů. Za čtyři roky společného působení zde bylo investováno asi 80 milionů a další investice se podle ředitele chystají.

„Po odchodu primáře Tomáška jsme řešili akutní stav, protože, a to si přiznejme otevřeně, interně v Turnově hrozilo uzavření, protože tam neměl z lékařů kdo sloužit. Nejdříve jsme přemluvili pana doktora Honců, aby, než se vše definitivně vyřeší, vzal primariát. Na oddělení jsme delegovali lékaře z Liberce, odnesla to ale interní jednotka intenzivní péče, na kterou jsme již neměli kapacitu a museli ji přesunout do Liberce. Nyní bychom rádi oddělení definitivně stabilizovali. Cílem je ho medicínsky posunout, aby bylo akčnější a více atraktivní pro lékaře, zdravotnický personál i pacienty,“ přibližuje ředitel Lukáš.

Krajskou nemocnicí v Liberci (KNL) bylo aktuálně vypsáno otevřené výběrové řízení na místo primáře, resp. vedoucího lékaře interního oddělení v Turnově. Termín je do začátku srpna. „Od září bychom chtěli mít situaci na oddělení stabilizovanou. Buď se přihlásí vhodný kandidát na primáře, když ne, bude zde jmenován vedoucí lékař a všechnu zodpovědnost za chod oddělení převezmeme v Liberci. Zdůrazňuji ale, že tohle jsou z pohledu pacienta pouze administrativní úkony, které zdravotní péči nijak neohrožují,“ doplňuje Richard Lukáš.

Do Turnova by se mělo vrátit pracoviště interní jednotky intenzivní péče, měl by být posílen lidsky i materiálně chod dalších oddělení a ambulancí. Pravděpodobně v prostorách dnešní chirurgické ambulance má být zřízen centrální příjem, aby pacienti zbytečně nebloudili nemocnicí. KNL na konci prázdnin převezme do své režie chod lékárny. Na stole je studie rozšíření oddělení ARO, kde by se celková investice měla pohybovat podle výběru finální varianty až do výše 90 milionů korun. V současné době se připravuje instalace nového CT (náklady jsou zhruba 24 mil. Kč), které bude jedno z nejmodernějších v regionu – na jeho pořízení se podařilo získat prostředky z projektu „Návazné péče“ z EU.

„Už z tohoto výčtu by každému mělo být jasné, že v Turnově žádné oddělení v horizontu dalších dvaceti let určitě rušit nebudeme, naopak. Jestli nějaké pracoviště budeme v rámci KNL přesouvat, tak to bude spíše z Liberce do Turnova, a ne naopak. Takže Turnovští mohou podle mého soudu být i nadále na svoji nemocnici pyšní, a jestli to někdy neumíme dotáhnout do konce informačně, nebo jestli má někdo v turnovské nemocnici pocit ze špatné komunikace s vedením nemocnice, za to se omlouvám. Na druhém straně jsme to my ve vrcholném managementu, kteří neseme plnou zodpovědnost za chod našeho společného zdravotnického zařízení,“ uzavřel ředitel Lukáš.

TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ PODPOŘILI ROZŠÍŘENÍ ARO
O samostatném příspěvku na rozšíření anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) v turnovské nemocnici jednali turnovští zastupitelé na svém veřejném zasedání ve čtvrtek 28. června. Jedná se o prestižní zdravotnické oddělení, které již delší dobu nefunguje v odpovídajících prostorách. Pro chod nemocnice je toto oddělení zásadní.
V rámci KNL je již připraven projekt. Město Turnov je žádáno o příspěvek na přístavbu nového oddělení ve výši 3,4 mil. Kč. Záměr byl již s kladným výsledkem projednán s dalšími akcionáři – Libereckým krajem a městem Liberec. Podporu projektu hlasováním vyslovilo 15 turnovských zastupitelů, jeden byl proti a pět se jich zdrželo.

Oddělení ARO v Turnově tedy projde zásadní rekonstrukcí včetně tzv. dospávacích lůžek po operačních zákrocích, aby zde mohla být i nadále poskytována kvalitní intenzivní péče pro pacienty. Zásadně se zlepší i pracovní podmínky zaměstnanců.
Město Turnov se již dříve zavázalo podílet se na výstavbě miliardového Centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice 7,3 miliony ročně po dobu 19 let. Dohodou mezi akcionáři by ale díky tomuto rozhodnutí měly i v turnovské nemocnici vznikat potřebné investiční projekty, aby turnovská nemocnice posílila svoji pozici klíčového zdravotnického zařízení v okrese Semily.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.