ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ NA TURNOVSKU OD 1. DUBNA

0

Každá změna jízdního řádu, i kdyby byla sebepřínosnější, je sama o sobě problémem. Všichni pravidelní uživatelé jsou totiž zvyklí na čas i místo, kde jejich spoj jezdí a každá změna jim komplikuje život. I když nový terminál v Turnově u nádraží byl a je velkou výzvou, znamenaly některé změny, které přinesl do jízdních řádů, pro cestující vážný problém. S odstupem dvou měsíců byly vyhodnoceny všechny provedené změny, na základě kterých byly navrženy úpravy, s jejichž spuštěním se počítá od neděle 1. dubna 2012.

Přetížení zastávky „U masny“ směrem k náměstí
Asi nejkritičtějším místem poslední doby se jeví zastávka „U masny“ směrem k náměstí Českého ráje. V dopravních špičkách se tu v prostoru pouze pro dva autobusy setkává tři až pět autobusů, které poměrně dlouho čekají na nástup a odbavení cestujících. Navíc zastávka neposkytuje přiměřené bezpečí ani komfort (přístřeší, širší chodník, informační tabule…) a situaci komplikují i automobily rodičů dětí před místní školou. Zastávka směrem od náměstí je dimenzována dostatečně a při svižném výstupu cestujících problémy nevykazuje.
Vzhledem k tomu, že jedinou docházkově rozumnou alternativou směrem k náměstí, poskytující bezpečí i prostor, je původní autobusové nádraží mezi mosty, budou od 1. dubna upraveny všechny linky směřující na Semily, Lomnici a Železný Brod tak, aby vyjížděly z autobusového nádraží mezi mosty na terminál u nádraží a odtud jely přímo na náměstí Českého ráje. Pro směr z Turnova bude proto nutné využít pro nástup autobusové nádraží místo zastávky „U masny“ na těchto linkách: 342 – Turnov – Malá Skála – Jablonec n. N., 541 – Turnov – Radostná p. K. – Chuchelna – Semily, 544 Turnov – Tatobity – Semily, 551 – Turnov – Lomnice nad Popelkou, 862 – Turnov – Mírová p. K. – Koberovy – Železný Brod, 864 – Turnov – Koberovy/Besedice – Železný Brod.
Pro zajištění spojení do oblasti „U masny“ bude naopak upravena trasa místní linky 310 (Ohrazenice – Turnov – Šetřilovsko a zpět) místo původního vedení na autobusové nádraží do zastávky „U masny“.
 
Jednotné vedení spojů MHD Turnov
Změny v MHD Turnov se setkaly s poměrně pozitivním přijetím – zejména rozšíření obsluhy odlehlých částí Ohrazenic či Šetřilovska a pravidelnější rozložení spojů do intervalu 30 minut. Jako problematické se naopak ukázalo úplné opuštění Nádražní ulice všemi spoji MHD. Na základě podnětů proto bude od 1. dubna linka 310 obousměrně vedena od Pyrámu z Ohrazenic po Nádražní ulici až k terminálu přes zastávky „U výkupny“, „Na Krbech“ a „U Benešů“. Zároveň byl s minimálním využitím přijat nový spoj 7 linky 301 přes Mašov (17.00 hodin) a vzhledem k minimálnímu využití proto bude od 1. dubna zrušen. Se stejně nízkým využitím se setkal i poslední spoj linky 302 v 17.50 hodin z Ohrazenic, který tak bude zkrácen pouze přes terminál na autobusové nádraží a už nebude veden k nemocnici a zpět. Zároveň budou pro zajištění přestupu k nemocnici upraveny jízdní doby spojů mašovské linky 301.

Školní autobusy
Jedním ze zásadních přínosů mělo být zavedení školních spojů přes Skálovu ulici ke Karlu IV., od kterého se čekalo omezení individuální automobilové dopravy v ranní špičce v centru Turnova. Na detailní vyhodnocení dopadu a zvážení dlouhodobého zachování této změny je ještě brzy, ale dva momenty už se ukázaly. Především je to mizivé využití zastávky u Mariánského hřbitova, protože i do škol v ulici 28. října děti raději vystupují ve Skálově ulici, a proto budou všechny školní spoje omezeny pouze na úsek Skálova ul. – U Karla IV. – Husova (na linkách 670364 a 670365).
Dalším opatřením je dostupnost škol z oblasti Ohrazenic, proto budou „školní“ autobusy nově rozšířeny o další spoj přes Skálovu ulici. Konkrétně je to ranní linka 670310, která vyjíždí z Ohrazenic v 7.20 hodin (ve dnech školního vyučování).
K základním školám ve Skálově a Žižkově ulici tedy bezpečně děti dopraví těchto pět autobusových spojů:
* Modřišice – Přepeře (linka 670309), odjezd z Modřišic v 7.20 hodin, od terminálu v 7.30, od zastávky v Nádražní ulici u lékárny v 7.31 hodin (staví postupně přímo před všemi třemi ZŠ).
* Holenice – Rovensko p. Tr. – Karlovice (linka 670358), odjezd z Holenic v 6.40 hodin, z Rovenska v 7.05, z Karlovic v 7.23, z Turnova-Kamence v 7.31 hodin.
* Příšovice – Přepeře (linka 670364), odjezd z Příšovic v 7.15 hodin, z Přepeř v 7.24, od sídliště Přepeřská v 7.27 a z terminálu v 7.30 hodin.
* Sobotka – Žďár – Svijany (linka 670365), odjezd ze Svijan v 7.10 hodin, z Přepeř v 7.25 a od terminálu v 7.32 hodin.
* Od 1. dubna nově linka 670310. Odjezd z Ohrazenic v 7.20 hodin, U výkupny 7.23, U Benešů 7.26, terminál 7.30, samoobsluha v Nádražní ul. 7.32, U masny 7.35, Skálova 7.38, U Karla IV. 7.40, nemocnice 7.45 hodin.

Nerovnoměrné využití stanovišť na terminálu
Vzhledem k tomu, že výstup městských i příměstských linek byl u železniční stanice soustředěn na nástupiště 1 a 2, odkud také odjíždí spoje MHD, dochází pravidelně k přetížení těchto stanovišť, zejména ráno kolem půl osmé. Ač jsou stanoviště 1 a 2 vybavena pouze malou čekárnou, musí se na nich soustřeďovat většina cestujících na terminálu a běžná stanoviště pod střechou nejsou zdaleka tak intenzivně využívána.
Abychom tomuto vlivu odlehčili, budou regionální linky stavět i pro výstup u nástupišť, kde se do nich v tuto chvíli jen nastupuje a stanoviště 1 a 2 zůstanou vyhrazena pouze pro spoje MHD Turnov (linky 301, 306, 309, 310 302 a 322).

Další související změny k termínu 1. dubna 2012
Linka 540601: Liberec-Brno – pondělní posilový spoj 31 (Turnov – Hradec Králové) bude veden dříve (v 5.30 hodin) a pouze z autobusového nádraží (kmenový spoj 540601/1 pojede i nadále v 5.33 hodin z terminálu).
Linka 670366: Spoj 11 ve 13.30 hodin zastaví na podnět cestujících i v zastávce Pěnčín, Vinohrady.

Ing. Ondřej Polák, manager PAD pro Liberecký kraj, BusLine, a. s.
ondrej.polak@busline.cz

Pozn. red.: Vzhledem k tomu, že se ozvali rodiče, jejichž děti jezdí ranním autobusovým spojem z Ohrazenic do ZŠ v ulici 28. října, a ty vystupují na Havlíčkově náměstí, a nyní by musely vystupovat ve Skálově ulici, může ještě v případě ranního „školního“ spoje z Ohrazenic dojít ke změnám. Na toto téma bylo svoláno jednání ředitelů základních škol, na TvA samozřejmě budeme o výsledku informovat.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.