VZNIKAJÍ ÚZEMNÍ PLÁNY OBCÍ; NĚKDE I BOUŘLIVĚ

0

(Pozor: doplnění textu!)Celkem 135 občanů z Hrubé Skály a okolí zatím podepsalo petici proti zahrnutí dvou pozemků v lokalitě zvané Sejkorník (ZDE) do rozvojových plánů obce. Pozemky by se tak proměnily ve stavební parcely. „Je to pro nás nepřijatelné, jde o pozemky mimo zástavbu v zatím nedotčené přírodní oblasti v poměrně velké vzdálenosti od centra obce. Není zde žádná pořádná komunikace, ani inženýrské sítě. Obě lokality jsou částečně v lese, nedokážu si představit, že by se zde mělo stavět,“ uvedl Oldřich Vašíček, který spolu s několika dalšími občany a signatáři petice bojuje proti záměru nového využití těchto pozemků.

„V Hrubé Skále stejně jako v dalších obcích na Turnovsku vzniká územní plán. Petici části občanů jsme obdrželi a bude zahrnuta do připomínek v rámci procesu vzniku územního plánu,“ přibližuje Miroslav Varga, vedoucí odboru rozvoje MěÚ Turnov. Tento odbor je současně i úřadem územního plánování pro 36 spádových obcí, včetně Turnova, pro které pořizuje územní plány. Obce za práci úředníků turnovské radnice nic neplatí, i tak jdou ale náklady na pořízení územního plánu do statisíců, protože práce urbanistů a architektů obecní úřady zaplatit musí.

 

Novelou stavebního zákona již neplatí povinnost pro všechny obce České republiky mít zpracovaný územní plán do konce roku 2011, tato lhůta byla posunuta do konce roku 2015. „Obce mohou využít dotací na zpracování územních plánů, které poskytuje Liberecký kraj. Grant může být až ve výši sedmdesáti procent projekčních nákladů, maximálně 300 tisíc korun,“ řekl Varga.

 

Odbor rozvoje MěÚ Turnov v současné době pořizuje územní plán pro Kacanovy, Troskovice, Lažany, Karlovice, Hrubou Skálu, Žďárek, Klokočí a Přepeře. V dalších šesti obcích jsou pořizovány změny již existujícího územního plánu (Jenišovice, Malá Skála, Svijany, Pěnčín, Kobyly a Ohrazenice).

 

„Územní plán je velmi důležitý a závazný dokument, ve kterém jsou vymezeny plochy, kde se obec může v příštích letech rozvíjet. Je dobré, aby došlo k dohodě mezi občany, vedením obce a vlastníky pozemků. Je třeba jednat uvážlivě a v zájmu obce. Například v Hrubé Skále se díky poloze v samém centru chráněné krajinné oblasti mnoho nových stavebních pozemků nenabízí. V místech, kde územní plán stanoví, že jsou tam jakékoli stavební aktivity nepřípustné, stavební úřad výstavbu nepovolí,“ vysvětluje Miroslav Varga.

 

Odbor rozvoje turnovské radnice pouze pořizuje a zpracovává veškerou agendu kolem tvorby územního plánu, komunikuje s dotčenými orgány, jako je CHKO Český ráj, orgán ochrany přírody a krajiny, krajský úřad ad. Po zapracování vyjádření institucí a připomínek občanů jsou zpracována doporučení, jak v kterém místě na území obce postupovat. Konečné slovo ale mají zastupitelé, kteří územní plán schvalují. A právě k zastupitelům mají podle Vargy občané, kteří mají k dokumentu připomínky, napřít své úsilí. V procesu tvorby územního plánu se ze zákona konají nejméně tři veřejná projednání, lidé mají dostatek možností, jak a kde vyjádřit svůj názor. A je potom na zastupitelích, jestli jejich argumenty přijmou nebo nepřijmou. „Ke sporům dochází nejen v Hrubé Skále. I v Malé Skále je proces pořizování změny územního plánu velmi bouřlivý, i zde jsou skupiny vlastníků, kteří na některých místech chtějí stavět a své pozemky finančně zhodnotit a proti nim stojí lidé, kteří brání přírodu a nechtějí do krajiny již více zasahovat,“ dodal Varga.

 

Nový územní plán vznikne také přímo v Turnově. Ten stávající z roku 1996 je již zastaralý. Radnice v současné době vypsala výběrové řízení na zpracovatele územního plánu, v červnu by měl být oznámen vítěz a bezprostředně na to začnou práce na pořízení dokumentu. Optimistická varianta data dokončení procesu tvorby územního plánu v Turnově zní: září 2011.

Doplnění:

O vyjádření k petici a způsobu projednání územního plánu v Hrubé Skále jsme požádali i starostu obce Jana Houšku. „Že petice vznikla, respektuji, je to názor občanů, ale mrzí mě to. V oblasti Sejkorníku nemá vniknout nějaké sídliště, ale dohromady dva domy. V terénních podmínkách Hrubé Skály, kdy ještě navíc velká část obce leží v chráněné krajinné oblasti, je velmi složité hledat místa, kde by se obec mohla rozvíjet. Územní plán je stále ještě v procesu vzniku, o zahrnutí, nebo nezahrnutí pozemků do rozvojových plánů budou rozhodovat zastupitelé obce,“ uvedl Houška.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.