SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ MÁ PŘED SEBOU JEDEN Z ROZHODUJÍCÍCH ROKŮ SVÉ ČINNOSTI

0

Až bude na konci března oficiálně pracovníky Sdružení Český ráj podán dlouhodobý projekt s názvem „Český ráj – příroda, historie, aktivní turistika“ do jednoho z operačních programů Evropské unie, bude to rozhodující krok pro další léta činnosti. „Projekt by měl do Českého ráje přinést zhruba 20 milionů korun, které budou zásadním přínosem do rozvoje regionu v následujících čtyřech letech,“ řekl předseda sdružení Aleš Hozdecký na valné hromadě, která se konala ve čtvrtek 13. března v Porotním sále jičínského zámku.

Obsahem dokumentu je podpora a zajištění činnosti organizace cestovního ruchu. Projekt, v případě, že bude schválen, by mj. znamenal též posílení týmu Sdružení o další pracovníky. „Chceme se zaměřit na vzdělávání zaměstnanců informačních center, více komunikovat s veřejností, vydáváme vlastní tištěný zpravodaj, pravidelně rozesíláme tiskové zprávy, posilujeme komunikaci uvnitř Sdružení,“ uvádí projektový manažer Jiří Lukeš. V projektu, který bude zanedlouho procházet schvalovacím řízením EU, je také podpora jednotlivých aktivit, jako je oblíbené Putování za pověstmi Českého ráje nebo Po stopách Albrechta z Valdštejna, je zde marketingová podpora činností kolem Geoparku Český ráj a letní akce Kámen a šperk v Českém ráji. Vzniknou také nové propagační materiály s tématem Tradice v Českém ráji a Aktivní dovolená v Českém ráji, již v této době vzniká katalog služeb Dovolená v Českém ráji ad. „Chystáme i zpracování studie dalšího rozvoje cyklistiky v oblasti Jičínska, Novopacka, Kopidlenska a Sobotecka, další studie s názvem Český ráj bez bariér by měla region otevřít pro hendikepované a zdravotně postižené,“ dodal Lukeš. Samostatnou kapitolou další činnosti je příprava budování, rekonstrukce a modernizace infrastruktury, jako jsou opravy turistických stezek, vyhlídek, odpočívadel, parkovišť a informačního naváděcího systému na příjezdových komunikacích do Českého ráje. I zkvalitnění a výstavbě těchto ryze konkrétních věcí se chce Sdružení Česká ráj věnovat. Jedním z největších projektů pro další roky je vybudování cyklostezky podél Jizery – Greenways Jizera. V letošním roce bude zpracována projektová dokumentace úseku ze Svijan do Líšného.

n200803171551_zap_124_08_scr„Ne všechno jde, jak bychom si přáli, spoustu věcí se učíme za pochodu. Postupně se daří dřívější Sdružení, které fungovalo hlavně na bázi nadšenců a dobrovolnosti, profesionalizovat. To je podle mě základní předpoklad, abychom regionu mohli nabídnout kvalitní servis a zásadně se podílet na jeho rozvoji. Nejde vždy jen o peníze, každý člen sdružení, každá obec nebo podnikatel v cestovním ruchu, má možnost připomínkami a náměty rozhodovat o dalším směřování jednotlivých aktivit,“ přiblížil Aleš Hozdecký. Podle něho je právě komunikace uvnitř Sdružení velmi důležitá, rozvoj regionu musí probíhat v co největším souladu se zájmy obyvatel Českého ráje. Co Hozdecký dále zdůraznil, v posledních měsících se velmi zlepšila komunikace mezi některými subjekty, zejména Správa CHKO Český ráj nastavuje rozumnému rozvoji turistiky v kraji laskavější tvář.

Sdružení Český ráj má v současné době 49 členů. Převažují obce, letos se novými členy stala Agentura ARA, obec Rakousy, společnosti Sundisk, Tomovy parky a firma Pro-elektro CZ. Mezi členy nechybí ani největší města v regionu, jako Mladá Boleslav, Jičín, Turnov, Mnichovo Hradiště, Semily ad.

V loňském roce Sdružení Český ráj hospodařilo na příjmové straně s částkou 3 797 011 Kč, na výdajové 3 867 975,69 Kč. Výhled na letošní rok zatím ukazuje na vyrovnaný rozpočet ve výši 2 520 000 Kč. Nižší částka je zdůvodněna především faktem, že v letošním roce již přes Sdružení nebudou fakturovány náklady za prezentaci severovýchodních Čech, resp. Libereckého kraje na veletrzích cestovního ruchu. Zároveň se předpokládá navýšení reálného rozpočtu v rámci připravovaného projektu.

Činnost Sdružení v roce 2007 na valné hromadě představila manažerka Jitka Stránská.
V roce 2007 byly realizovány dva projekty z fondů Evropské unie. Nositelem projektů bylo Město Turnov, partnerem obou projektů bylo Sdružení Český ráj. Další aktivity realizované Sdružením byly financovány z členských příspěvků a dotací všech tří krajů, na kterých území turistického regionu leží. Z uskutečněných akcí to byla především další podpora projektu putování Za pověstmi Českého ráje, akci Kámen a šperk v Českém ráji, Greenways Jizera, vloni byla také poprvé udělena jednotlivým výrobcům prestižní značka „Regionální produkt Český ráj“.
„V roce 2007 byly s podporou našeho Sdružení vydány nové propagační materiály, jako je například leták Tradiční řemesla Českého ráje nebo leták Český ráj – region pro celou rodinu a mapa Geoparku Český ráj. Již tradičně vyšly před sezonou Turistické noviny Český ráj, vychází tištěný Zpravodaj Sdružení Český ráj,“ vypočítává Jitka Stránská.
V loňském roce Sdružení získalo další významná ocenění – Cenu Grand Prix Regiontour 2007 a Cenu Asociace cestovních kanceláří České republiky za turistický produkt Po stopách Albrechta z Valdštejna. Cenné je též druhé místo na přehlídce propagačních materiálů Tourpropag 2007 v Písku v kategorii plakát (celkem bylo přihlášeno 431 materiálů v 6 kategoriích, v kategorii plakát vybíráno ze 70 kusů!). Oceněn byl soubor plakátů – Geopark Český ráj, Lidová architektura v Českém ráji, Místa dalekých rozhledů v Českém ráji, které byly vytvořeny Odborem cestovního ruchu MěÚ Turnov.
Zástupci Sdružení se v roce 2007 zúčastnili veletrhů cestovního ruchu Region Tour Brno a Holiday World Praha 2007, byli na podzimním workshopu regionů Madi 2007 v Praze, zahraničních veletrzích v Utrechtu, Mnichově, Varšavě a Lipsku a regionálních v Jablonci nad Nisou, Hradci Králové a Lysé nad Labem.
Sdružení Český ráj se podílelo na propagačních akcích, jako bylo zahájení turistické sezony 2007 na Malé Skále, víkendová akce na náměstí Českého ráje v Turnově na zahájení třítýdenního cyklu akcí Kámen a šperk v Českém ráji, festival Jičín – Město pohádky ad.V loňském roce byl také dokončen a veřejnosti představen originální rezervační systém (www.booking-system.eu ), zlepšila se spolupráce s médii, byly připravovány další projekty ve třech pod sdružením fungujících pracovních skupinách – marketingové, projektové a skupině ke značce regionální produkt.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.