V LIBERECKÉM KRAJI SE V ZIMĚ UDRŽUJE 2 500 KILOMETRŮ SILNIC, TURNOVSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY UDRŽUJÍ ASI 80 KILOMETRŮ

0

Silničáři v Libereckém kraji budou během letošní zimy udržovat sjízdnost na téměř 2 500 kilometrech komunikací. Udržovat se bude 395 kilometrů silnic I. třídy, které jsou ve vlastnictví státu a přibližně 2 100 kilometrů krajských silnic II. a III. třídy. Údržba je rozdělena do tří kategorií, v první nejdůležitější jsou silnice I. třídy a některé dopravně významné komunikace nižších tříd. Ty by měly být uklizeny do tří hodin. Silnice v druhé kategorii se budou uklízet do šesti hodin a ve třetí kategorii do dvanácti hodin. Na 974 kilometrech vozovek se budou používat chemické prostředky, na 1 390 kilometrech inertní posyp a 38 kilometrů komunikací bude pouze pluhováno. Celkem 73 kilometrů především o silnic III. třídy velice malého dopravního významu nebude udržováno vůbec.

Jak jsme na tom v Turnově? Podle Libora Preislera, jednatele Technických služeb Turnov, bude údržba zhruba 80 kilometrů městských komunikací probíhat podobně jako vloni, technika i lidé jsou připraveni. V případě sněhu a náledí začíná pracovníkům technických služeb směna už kolem třetí hodiny ranní. „V průměru máme z rozpočtu města na zimní údržbu vyčleněnu částku 3,5 mil. Kč. Letos od ledna do března byly náklady 2,1 mil. Kč, na podzim ještě pořádná zima nebyla, takže nepočítám, že bychom peníze spotřebovali všechny,“ uvedl Preisler.

Kromě městských komunikací technické služby udržují i hlavní chodníky, náměstí, parkoviště a další zpevněné plochy. K tomu účelu mají k dispozici asi 700 tun inertního posypového materiálu, spotřeba soli za minulé zimní období byla 75 tun, provozní zásoba je 20 tun. Komunikace jsou ošetřovány podle schváleného „Plánu zimní údržby“, který stanoví i ulice a chodníky, které mají být ošetřovány co nejekologičtěji, tedy bez použití soli, a komunikace, kde se chemické prostředky použít mohou. V Plánu jsou rozděleny komunikace podle důležitosti a tedy i četnosti a pořadí údržby (logicky je nejdříve nutné ošetřit hlavní tahy!). V zásadě platí, že solí se ošetřují státní komunikace ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, z městských komunikací jen ty hlavní včetně chodníků. V sídlištích a na rovině se chodníky pouze pluhují, ve stoupáních sypou drtí. Do letošní zimní údržby jsou nově zahrnuty chodníky v Aleji legií a pod Hlavaticí.
Jak jednatel technických služeb připomíná, každoročně se pracovníci odklízející sníh potýkají s různě zaparkovanými auty. Hlavně v sídlištích by lidé měli více přemýšlet, kam auto postaví a jestli nebude náhodou pro techniku překážkou.

CHODNÍKY A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V TURNOVĚ, KDE JE MOŽNÉ POUŽÍT K POSYPU CHEMICKÉ PROSTŘEDKY:

Chodníky:
Ulice Antonína Dvořáka, Bezručova, Havlíčkovo náměstí, Hluboká, Hruborohozecká (od podchodu až po křižovatku s Bezručovou ulicí), ulice Husova, Kinského, Mariánské náměstí, Markova ulice (levostranný chodník od náměstí po křižovatku s ulicí A. Dvořáka), Náměstí Českého ráje, Palackého ulice, Skálova ulice (chodníky od náměstí po čp. 72 – budova městského úřadu za muzeem), ulice Sobotecká, V Uličkách, Výšinka od čp. 1378 na Kamenec včetně chodníků od křižovatky J. Palacha x Výšinka po odbočku do ulice J. Zajíce, Žižkova ulice, chodníky kolem kruhového objezdu u Ontexu směrem na Vesecko, ulice 5. května, 28. října, chodník na průtahu přes Jizeru až ke Kudrnáčovým hodinám, lokalita Na Lukách.

Komunikace:
Havlíčkovo náměstí, ulice Hruboskalská, Jana Palacha, Jiráskova, Koškova, Krajířova, Krátká, Kudrnáčova, Kinského, Ladislava Petrnouška, Lidická, Mariánské náměstí, ulice Na Házce, Náměstí Českého ráje, ulice Na Skalici, Skálova ulice – vozovka od náměstí po čp. 72, ulice Svobodova, Tázlerova, Trávnice, U nádraží, Vejrichova, Zborovská, komunikace k autobusovému nádraží od křižovatky v Palackého ulici a celá ulice 28. října.

(Text s přispěním TZ Libereckého kraje)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.