V KRAJI SE NEJVÍCE ILEGÁLNĚ UŽÍVÁ MARIHUANA A PERVITIN

0

Podle výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2007 je zdejší drogová scéna uzavřená a skrytá. Průměrný věk klientů využívající služby sociální prevence je kolem 28 let. Nejrozšířenější užívanou ilegální drogou v Libereckém kraji je marihuana. Nejvíce užívanou drogou u skupiny uživatelů, kteří v souvislosti s jejím užíváním vyhledávají pomoc odborných služeb, je metamfetamin (pervitin).

Podle radní kraje Hany Králíčkové je počet uživatelů drog v Libereckém kraji, kteří vyhledali odbornou pomoc, v posledních letech relativně stabilní a nenarůstá. „Zvyšují se ale výkony v rámci terénního programu, například vloni bylo vydáno celkem 63 967 injekčních jehel,“ připomněla radní. Narůstá také poptávka po krizové intervenci a zvyšuje se zájem o rodinné poradenství. Přibývá rovněž počet klientů s alkoholovou závislostí a gamblingem.

Síť služeb pro uživatele drog v Libereckém kraji není zcela přiměřená aktuálním potřebám. Jednoznačně chybějícím článkem je pobytová forma následné péče.

Poradenství pro obyvatele Libereckého kraje, tedy i pro občany Turnovska, kteří mají v souvislosti s drogou nějaký problém, poskytuje občanské sdružení Advaita. Kontakt: Centrum ambulantních služeb Advaita, Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, tel. 482 750 607, e-mail: cas@advaitaliberec.cz , www.advaitaliberec.cz .
V pozitivním slova smyslu je vyhlášená i činnost K-centra Liberec (kontakt: Rumunská 5/A, 460 01 Liberec, tel. 482 710 276). V kraji pracují také další občanská sdružení, mj. je to Most k naději Pasant, Maják, v Krajské nemocnici Liberec je oddělení detox.

Bylo by samozřejmě ideální, abychom v Turnově služeb těchto specializovaných zařízení nemuseli využít. Jenže – i v Českém ráji bohužel mezi teenagery drogy jsou. A problémy taky…

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.