TANEČNÍ V TURNOVĚ LETOS NEBUDOU

0

Pro nezasvěcené to bude novinka: Přestože máme novou Střelnici, tradiční jarní taneční pro dospívající mládež v ní minimálně letos nebudou. Vedení Kulturního centra Turnov (KCT) uspořádalo vloni opakované výběrové řízení, ve kterém zvítězil taneční mistr z Jičína Petr Mertlík. Ten měl také pod hlavičkou KCT pořádat letošní jarní taneční kurzy. Tyto kurzy ale nebudou, rodiče a děti dali přednost Taneční a pohybové škole ILMA Ilony Šulcové a všichni budou dobrovolně jezdit do Pěnčína, jako tomu bylo v minulých letech.

* Co rozhodlo o tom, že na podzim ve výběrovém řízení vyhrál Petr Mertlík? Na to jsme se zeptali jednatelky KCT EVY BLAŽKOVÉ.

Podzimní výběrové řízení probíhalo bez mé účasti, protože jsem do své funkce nastoupila až v lednu. Taneční vyhrál pan Mertlík, ale většina turnovských dětí už měla v té době podané přihlášky do tanečních Ilony Šulcové do Pěnčína a do vypsaných kurzů se tak nikdo nepřihlásil. Kurzy byly staženy, v nejbližším možném termínu chci začít vyjednávat o tanečních na další sezonu. 

 

* Taneční pořádané Ilonou Šulcovou mají na Turnovsku dlouholetou tradici, asi se dalo předpokládat, že rodiče spíše vsadí na něco, co je léty prověřené. Takhle se nový turnovský stánek kultury ocitl ve své první sezoně bez tanečních a bez dětí. Není to škoda?

Oblíbenost taneční školy Ilony Šulcové byla určitě důvodem k tomu, že rodiče i děti dali přednost jejím kurzům vypsaným do Pěnčína. Svou roli sehrál také fakt, že zde díky zbourání starého a výstavbě nového tanečního prostoru vznikla mezera a veřejnost si nebyla v době podávání přihlášek do tanečních jista, jestli bude Střelnice otevřena. Samozřejmě, že je to škoda, a doufám, že se v příští sezoně podaří tradici turnovských tanečních na Střelnici obnovit.

 

* Bude KCT letos na podzim vypisovat nové výběrové řízení pro příští sezonu, či budete hledat nějakou cestu vedoucí k přímé spolupráci s taneční školou ILMA?

Řešení tanečních na Střelnici bych nerada odkládala až na podzim. Pokusím se nalézt takovou cestu, která bude vyhovovat především turnovským dětem a vzhledem k poptávce po taneční škole ILMA se mi přímá spolupráce s touto školou zdá být tím nejlepším řešením.

 

n200902112358_zap_78_09_tanecniPro letošní rok se tedy již nedá nic změnit, i letos budeme na turnovských autobusových zastávkách vídat dospívající mládež ve společenských šatech, jak čeká na autobus do Pěnčína. Jak tuto skutečnost vnímá ILONA ŠULCOVÁ, jak ona komentuje loňská výběrová řízení a fakt, že děti nakonec daly přednost její škole, byť cestování do několik kilometrů vzdálené obce je složitější než taneční na domácí půdě na Střelnici?

 

* Jak s odstupem vidíte loňské výběrové řízení, ve kterém jste neuspěla?

S odstupem času to vidím pozitivně. Taneční škole to neublížilo. Naopak. Avšak sám fakt, že vůbec nějaké výběrové řízení bylo v červnu loňského roku vypsáno, mě nejen zarazil, ale jako Turnovačku i hodně zamrzel. Není to možná dostatečně ve veřejnosti známé, ale ještě poslední rok, kdy stála stará Střelnice, musely být taneční pana Mertlíka zrušeny, protože už tehdy dali rodiče a děti přednost ILMĚ. Už tehdy jsem v tom viděla obrovské uznání veřejnosti pořadatelskému týmu naší taneční školy.

 

* Proč myslíte, že jste ve výběrovém řízení neuspěla?

Podle mého názoru tady šlo o rozhodnutí jednoho člověka, který měl v této věci k dispozici všechnu rozhodovací moc. Už samotné zadání prvního výběrového řízení, které bylo nakonec zrušeno, mělo podle mého mínění vážné formální nedostatky. Nebylo úplně zřejmé, co se vlastně chce, poptávka byla nesrozumitelná. Jen se štěstím jsem se dozvěděla o vyhlášení nového výběrového řízení, protože oficiálně mi nic sděleno nebylo.

Bohužel jsem to od počátku vnímala tak, že jde hlavně o to, abych taneční nevedla já. To ostatně vyplynulo i z výsledků. Vybrán byl pan Mertlík, na dalších místech se umístili taneční mistři z Liberce a Mladé Boleslavi. Já skončila čtvrtá. Osobní jednání s uchazeči se nekonalo. Dodnes například nevím, jaké bylo složení výběrové komise a jak mohli u uchazečů ohodnotit originalitu a reference, které měly být součástí výběru…

 

n200902112359_zap_79_09_tanecni* Takže jste začala připravovat taneční opět v Pěnčíně…

Ano. Jsem naštěstí životní optimista a velký dříč, jiného by možná tohle přivedlo do skepse . Pokračovala jsem dál jako v předchozích letech a začala připravovat jarní taneční kurzy. Kulturní centrum své taneční nabízelo už v létě s tím, že přihlášky byly přijímány od 1. září 2008, v ILMĚ jsme zahájili zápis až v polovině září. Původně jsem v přihláškách nabízela i možnost část kurzů uspořádat v Turnově, rezervovala jsem si tedy v listopadu pro případné zájemce Střelnici a požádala o kalkulaci. Dosud jsem se bohužel písemné odpovědi nedočkala. Stejně se ale zájemci v naprosté většině už v prosinci přiklonili k Pěnčínu…

 

* Se skutečností, že Turnovští dali přednost ILMĚ, asi můžete být hodně spokojena, že?

Je to samozřejmě obrovské ocenění. Jsem ráda, že tato náklonnost trvá, letos na jaře v Pěnčíně otvíráme tři kurzy. Upevnila jsem se v přesvědčení, že jdeme správným směrem. Vážím si krásných slov a pochval pro sebe, ale hlavně pro celý tým spolupracovníků. Taneční nejsou jen o tanečním mistrovi, je to i o pořadatelích, asistentech, kapele a spoustě drobností, které nejsou ani vidět. Vysoká společenská úroveň našich tanečních je pro mě velkým závazkem. Jestli mohu, chtěla bych také poděkovat Obecnímu úřadu v Pěnčíně za patnáctiletý azyl. Taneční zde neměly žádnou tradici, mě neznali, a přesto nám vytvořili vhodné prostředí, dá se říci, že až rodinné zázemí. Bohužel na rozdíl od Turnova, který byl pro mě až dosud macešský…

 

n200902112359_zap_80_09_tanecni* Budete chtít s jarními tanečními v roce 2010 přejít do turnovské Střelnice?

Přiznám se, že o zájmu vždy rozhodují klienti. Pěnčínské taneční budou mít jistě pokračování pro spádové obce a školy. U turnovské Střelnice se trochu obávám malé kapacity míst s výhledem na taneční parket. Maminky, tatínkové, babičky, všichni chtějí na toho svého nebo tu svou dobře vidět…

Nicméně po jednání s novou ředitelkou KCT Evou Blažkovou věřím, že budoucí spolupráce bude možná. Nová ředitelka je pro mne stejná krevní skupina. Bude třeba samozřejmě vyladit spoustu věcí, jako je například vymezení kompetencí, určení formy spolupráce a další. Domnívám se ale, že když se sejdou dva rovnoprávní partneři se snahou spolupracovat, je z poloviny vyhráno.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.