SPOR O STAVBU KALICÍ LINKY FIRMY KAMAX NA VESECKU SE VRACÍ ZPĚT K TURNOVSKÉMU STAVEBNÍMU ÚŘADU

0

Aktualizováno Několik let již trvá spor Rohozeckého okrašlovacího spolku a firmy KAMAX. Občanům Malého Rohozce vadí provoz, resp. stavba kalicí linky ve výrobním závodě na Vesecku, firma se hájí, že o svých záměrech dopředu informovala a na stavbu má potřebná povolení. Aktuálně se Nejvyšší správní soud postavil na stranu spolku, vše se tak vrací na turnovský stavební úřad. K tématu jsme obdrželi tiskovou zprávu Rohozeckého okrašlovacího spolku i oficiální vyjádření města Turnov:

VYJÁDŘENÍ ROHOZECKÉHO OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU
Černá stavba kalírny německé společnosti KAMAX ztratila své dodatečné povolení a po více než dvou letech se letitá kauza vrací na svůj začátek. Stalo se tak po neúspěšné kasační stížnosti Krajského úřadu Libereckého kraje, kterou v reakci na výnos Správního soudu v Hradci Králové podal k Nejvyššímu správnímu soudu. Obě soudní instituce ve shodě vyjadřují přesvědčení, že způsob, jakým byla dodatečně legalizována stavba kalírny společnosti KAMAX, neodpovídá právnímu řádu a nebere v potaz zákonná práva majitelů přilehlých nemovitostí.
Na stranu dotčených obyvatel se postavil místní Rohozecký okrašlovací spolek. Jeho předseda Lukáš Berndt upřesňuje: „Pomohli jsme najít právní pomoc, zajistit znalecké posudky a kauzu medializovat. Jsme rádi, že se lidem bydlícím v těsné blízkosti průmyslového areálu vrací naděje na férovější přístup ze strany úřadů.“
Na samém začátku KAMAX vyhlásil záměr vystavit skladovací a administrativní objekt. Tento záměr nevyžadoval realizovat studii na dopad stavby na životní prostředí (EIA). Ještě před dokončením kolaudačního řízení KAMAX nainstaloval do původně skladové haly výrobní technologii pro kalení oceli. Dopustil se tak porušení pravidel stavebního řízení a vznikla černá stavba, jejíž existenci protokolárně zaznamenaly pracovnice Stavebního úřadu v Turnově 8. srpna 2013. I přes protesty, námitky a odvolání ze strany veřejnosti byla nezákonně vystavěná kalicí linka úředně povolena a zprovozněna. Toto povolení je nyní rozhodnutím Nejvyššího správního soudu zrušeno. Podle slov vedoucí Stavebního úřadu v Turnově Evy Zakouřilové bude opět následovat řízení o odstranění černé stavby. Paní Zakouřilová ujišťuje, že budou podniknuty kroky k odstranění nedostatků, které vytkl ve svém rozsudku z 29. ledna 2016 Správní soud v Hradci Králové. Vedoucí stavebního úřadu nicméně připouští, že skutečnou demontáž kalicí linky nepředpokládá. (Další informace na http://rosos.webnode.cz/o-nas.)

STANOVISKO MĚSTA TURNOV
Nejprve mně dovolte přiblížit historii tohoto záměru. Výstavba nového areálu společnosti KAMAX v průmyslové zóně Vesecko začala v roce 2011. Bylo to potom, kdy firma už nemohla vzhledem k územní rezervě pro komunikaci S5 (Turnov – Jičín) využít svůj pozemek naproti stávajícímu závodu v Nudvojovicích. Na začátku jednání společnost KAMAX deklarovala záměr vybudovat na Vesecku kompletní výrobní závod, obdobný jako je v Nudvojovicích. Územní plán města Turnov tento záměr umožňoval. Proto firma zakoupila za nemalé finanční prostředky pozemky od města a zároveň se vyrovnala v rámci restitučních nároků s paní hraběnkou Kammerlander.
V první fázi stavby bylo zbudováno logistické centrum. Záměrem bylo postupně vybavovat logistické centrum výrobními technologiemi pro výrobu pevnostních šroubů. Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí bylo podáno k první fázi stavby, tedy pouze k logistickému centru.
Mimo povolení byla společností vestavěna kalicí linka do objektu logistického centra. Je třeba říci, že KAMAX se snažil již v době instalace získat povolení, což se mu včas nepodařilo. Proto stavební úřad Městského úřadu Turnov shledal instalaci kalicí linky jako černou stavbu a společnosti byla udělena pokuta. Následně bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby, což je standardní postup pro posouzení, zda je možné nelegální stavbu povolit, či nikoli. Stavební úřad postupoval dle stavebního zákona a stavbu povolil. Rozhodnutí v působnosti státní správy Městského úřadu Turnov bylo následně potvrzeno i Krajským úřadem Libereckého kraje.
Nesouhlasné názory místních obyvatel zastupuje Rohozecký okrašlovací spolek, který podal námitky ke stavebnímu úřadu již při povolovacím procesu. Spor byl postoupen nejdříve v rámci odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje – ten rozhodnutí stavebního úřadu v Turnově potvrdil. Následovalo soudní řízení, kde spolek nesouhlasil s rozhodnutím dodatečného povolení stavby a s naložením s námitkami občanů při stavebním řízení. Na jedné straně soudního sporu tak stál Rohozecký okrašlovací spolek a na druhé Krajský úřad Libereckého kraje.
Soudní spor prošel několika instancemi, až se Nejvyšší správní soud postavil na stranu spolku. V současnosti byla zamítnuta kasační stížnost Libereckého kraje. Důvodem rozhodnutí bylo nedostatečné popsání námitek občanů Malého Rohozce v dodatečném povolení stavby v občanskoprávní rovině. Stavební úřad Turnov i Krajský úřad Libereckého kraje se totiž držely výkladu stavebního zákona. Celá záležitost se vrací zpět do Turnova ke stavebnímu úřadu.
Ačkoli se zdá, že jsme na samém začátku, tak je třeba uvést, že po dobu letitého sporu proběhly zásadní věci. Jednou z nejdůležitějších je, že se vedení města Turnov dohodlo s představiteli společnosti KAMAX na vyhotovení kompletního posouzení celého (tedy i v budoucnu zamýšleného) výrobního a technologického procesu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – tzv. velká EIA zkoumá vlivy v celém ročním období. Rovněž město Turnov financovalo měření imisí a emisí, které ukázalo, že kompletní výrobní technologie může v této lokalitě být a neohrožuje životní prostředí ani nejbližší obyvatele v sousedství. Město se podílelo finančně i na posudku, který si nechal zpracovat Rohozecký okrašlovací spolek. Město dlouhodobě hledá kompromisy mezi významnými zaměstnavateli a ochranou životního prostředí.
Stavební úřad se nyní musí vypořádat s námitkami a celý proces dodatečného schvalování opakovat.
Tomáš Hocke, starosta města Turnova

AKTUALIZACE

STANOVISKO FIRMY KAMAX
V době instalace kalicí linky měla společnost KAMAX k dispozici výsledky oznámení záměru dle zák. 100/2001 Sb. v platném znění. Toto oznámení skončilo výsledkem, že instalace jedné kalicí linky je záměrem podlimitním, nevyžadujícím posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
V loňském roce prošel záměr společnosti komplexním posouzením vlivu stavby na životní prostředí dle zák. 100/2001 Sb., a je držitelem KLADNÉHO závazného stanoviska.
Kalicí linku v novém závodě na Vesecku společnost KAMAX provozuje na základě platného souhlasu s užíváním stavby. K tomuto souhlasu byly předloženy všechny podklady a nařízená měření, která prokázala nezávadný provoz závodu a vyloučila možnost negativního ovlivnění životního prostředí.
Martina Drahoňovská, KAMAX s. r. o.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.