SBĚRNÉ MÍSTO NA TŘÍDĚNÝ ODPAD NEBO „SKLÁDKA“ KOMUNÁLNÍHO ODPADU?

0

(Pozor! Důležitá aktualizace: Sběrné místo bude zrušeno!)V Turnově neustále řeší odbor životního prostředí radnice společně s technickými službami úklid v okolí sběrných míst na tříděné odpady. Kontejnery jsou instalovány proto, aby se lidé mohli aktivně zapojit do třídění a tím sami přispěli k ochraně životního prostředí. Jak se ovšem občané Turnova a okolních obcí na některých místech chovají, je zarážející. Nejproblematičtějším místem je kontejnerové stání u supermarketu Plus Diskont v blízkosti železniční zastávky Turnov – město.

Jeden příklad za všechny: V jednom jediném dnu na konci dubna ráno provedli technické služby úklid tohoto místa, přeplněné kontejnery byly odvezeny, pracovníci z místa vysbírali všechny odpady a v odpoledních hodinách to zde vypadalo tak, jak si to všichni představujeme. Ovšem hned ráno druhého dne se zdálo, jakože úklid před tím ani neproběhl (viz foto). Někteří občané zřejmě mají pocit, že je tu „legální“ skládka směsného komunálního odpadu a mohou zde, nejlépe ve večerních nebo nočních hodinách, odložit co nepotřebují.

Tuto situaci budeme řešit ve spolupráci s městskou policií. Připravujeme zakoupení mobilní kamery, která bude monitorovat takováto problematická místa, a na základě záznamů budou ti, kteří zde „skládky“ zakládají a dále zvětšují, postiženi.

n200805031229_zap_209_08_kontNemohu si odpustit poznámku a zamyšlení nad tím, proč někteří lidé takto jednají. V současnosti je v Turnově zaveden místní poplatek za komunální odpad a každý je povinen ho platit. Město Turnov zajišťuje pro všechny pravidelnou likvidaci komunálního odpadu vyvážením kontejnerů, popelnic nebo odvážením pytlů. Od pondělí do soboty je v provozu sběrný dvůr Vesecko, kde lze zdarma odložit objemné části odpadu (to co se do popelnic nevejde), nebezpečné odpady i bioodpad. Proto nemohu jednání některých lidí vůbec pochopit. Doufám, že se všichni občané Turnova a okolí zamyslí nad svým jednáním a uvědomí si, že jak se budeme my všichni chovat, tak bude naše město vypadat. Vždyť za chvíli bychom pro návštěvníky mohli být centrem Českého ráje s velkým nepořádkem a špínou v ulicích.

Autor:
Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí MěÚ
z.sedlakova@mu.turnov.cz

AKTUALIZACE:
V pondělí 5. května bylo rozhodnuto, že sběrné místo bude v polovině května zrušeno! Radnice toto rozhodnutí zdůvodňuje skutečnostmi, že občané Turnova a okolních obcí na tomto místě odkládají do kontejnerů na tříděné složky odpadu velkou část odpadů, které tam nepatří. Následně dochází k tomu, že odběratelé druhotných surovin odmítají znečištěnou surovinu odebírat a místo získání finančních prostředků hrozí městu, že bude za odběr těchto surovin platit. Někteří navíc tento prostor považují za výhodnou skládku všech dalších i velkoobjemových odpadů. Běžně se tu nacházejí pneumatiky, autodílny, objemný odpad (matrace, atd.) i běžný komunální odpad, který má být odkládán do popelnic u nemovitostí.

Lidé mnohdy využívají i anonymity tohoto prostoru a také skutečnosti, že v nočních hodinách je tu minimální pohyb osob. Podle poznatků městské policie zde v nočních nebo časných ranních hodinách pravděpodobně občané z okolních obcí a drobní podnikatelé odkládají objemné i komunální odpady, za které by na sběrném dvoře na Vesecku museli zaplatit. Turnovští mají možnost odkládat objemné odpady na Vesecku zdarma.

Náklady na uklízení tohoto prostoru do současnosti zajišťovalo Město Turnov. Situace je taková, že úklid je zde nutný prakticky každý den a přibližně před dvěma týdny při jednom z úklidů bylo z tohoto místa odvezeno 750 kg odpadů (objemný a směsný komunální) odložených mimo kontejnery.
Po zrušení tohoto separačního místa budou kontejnery rozmístěny na jiná stanoviště ve městě.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.