RECYKLACE VYSLOUŽILÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ

0

Město Turnov recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně životního prostředí. V loňském roce občané Turnova odevzdali k recyklaci celkem 40 213 kg elektrozařízení. Konkrétně se jedná o 1220 televizorů, 498 PC monitorů – tj. 34 710 kg, dále 5 503 kg ostatních drobných elektrozařízení. Tím jsme uspořili 393,83 MWh elektřiny, 14 523,73 litrů ropy, 1855,30 m³ vody a 19,60 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 94,26 tun CO2ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 360,48 tuny, což vyplývá z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL.

Město Turnov obdrželo od kolektivního systému ASEKOL certifikát k enviromentálnímu vyúčtování za rok 2011. Jedná se o certifikát, který je udělován na základě zpětného odběru a recyklace vysloužilého elekrozařízení, které odevzdají občané města na sběrný dvůr. Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající o přínosech třídění televizorů a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace například stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to zajímavá čísla.
Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí odboru životního prostředí, MěÚ Turnov, m.siposova@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.