PRÁCE V SÍDLIŠTI U NÁDRAŽÍ SE PROTÁHNOU O TŘI TÝDNY

0

Od roku 2009 město Turnov připravovalo na základě výsledků ankety s občany projektovou dokumentaci na úpravy v sídlišti u nádraží, spočívající v rozšíření parkovacích ploch, rekonstrukci komunikací, úpravě oddychových ploch, rekonstrukci veřejného osvětlení a rekonstrukci zeleně. Zpracovaná projektová dokumentace obsahuje rozdělení akce na celkem pět etap. V únoru 2011 bylo na stavbu vydáno stavební povolení. Počátkem roku 2011 byla zpracována prováděcí dokumentace na I. etapu a zároveň požádáno Ministerstvo místního rozvoje ČR o dotaci. Ta byla v květnu městu přiznána ve výši 4 mil. Kč. Předpokládaný projektovaný investiční náklad této etapy byl 9,2 mil. Kč. Po schválení radou a zastupitelstvem města proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce, kterým se stala firma Silnice Jičín, a. s., za 7,9 mil. Kč.

Práce začaly v polovině srpna. Zahrnují opravu a rozšíření parkování v ulici Kosmonautů u mateřské školy, úpravu části Studentské ulice (u bloku „A“) a chodník za mateřskou školou. Stavební ruch měl skončit k 31. říjnu. Na stavbě je ale zhruba třítýdenní skluz. Ten byl způsoben velmi špatným stavem kanalizačních řadů, Vodohospodářské sdružení Turnov proto ve své režii přistoupilo k urychlené výměně dožilé kanalizace. Veřejnost je žádána o strpení, výsledkem bude nová podoba části sídliště, která bude více odpovídat potřebám občanů. Práce by měly skončit kolem 20. listopadu, stavební firmy budou mít potom ještě týden na úplné dokončení, osazení osvětlení a mobiliáře a závěrečný úklid.

Obyvatelé sídliště si docela „užili“, nicméně, nové chodníky a parkoviště především u bloku „A“, kde nikdy žádné plochy k dispozici nebyly a řidiči odstavovali vozidla chaoticky v zeleni, to za trochu stavebního ruchu stojí!

(Zdroj: odbor správy majetku MěÚ Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.