POŘADATELÉ HUDEBNÍCH AKCÍ BY MĚLI ZNÁT NOVOU VYHLÁŠKU O OCHRANĚ NOČNÍHO KLIDU

0

Zastupitelstvem města Turnova byla přijata nová vyhláška, jejímž cílem je zabezpečit veřejný pořádek zmírněním obtěžování občanů nepřiměřeným hlukem z veřejných produkcí. Nová vyhláška byla schválena s platností od 1. 1. 2012. Týká se zejména jarního a letního období, kdy jsou provozovány kulturní a sportovní akce v exteriéru. Cílem je zabezpečit veřejný pořádek zmírněním obtěžování občanů nepřiměřeným hlukem z veřejných produkcí, a to při zachování rozumnosti úpravy ukládaných povinností. Předmětem vyhlášky je stanovení podmínek pro pořádání veřejných produkcí hudby, a to nejen u akcí pořádaných na veřejných prostranstvích, ale i v místech, kde mohou následky akce veřejný pořádek v obci narušit.

Pořadatel je povinen oznámit všechny skutečnosti nejméně sedm dnů před konáním akce MěÚ, a to na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru školství, kultury a sportu ve Skálově ulici (vedle muzea), na podatelně úřadu nebo na webových stránkách města.

Veřejné produkce hudby lze pořádat v době:
– v pátek, sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu od 8.00 do 01.00 hodin následujícího dne,
– v ostatní dny od 8.00 do 23.00 hodin;
– 31. 12. do 03.00 hodin následujícího dne.
V případě nedodržení těchto hodin je pořadatel povinen nejméně sedm dní před konáním akce požádat o výjimku na odboru školství, kultury a sportu. Výjimku uděluje starostka města.

Kontaktní osoba: Jana Zajícová, odbor školství a kultury MěÚ Turnov, tel. 481 366 756, j.zajicova@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.