KAUZA DOMU PŘÍRODY V DOLÁNKÁCH: VYŠETŘOVÁNÍ BYLO ZASTAVENO, O DOTACI BUDE ROZHODNUTO NA PRAHU LÉTA

0

Nedávno jsme informovali o kauze Domu přírody v Dolánkách (ZDE), což je projekt přeměny zdejší dnes nevyužité základní školy. Policisté obdrželi anonymní trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s tímto projektem. Zastupitelé města v něm jsou obviňováni z nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky, když na přípravu projektu odsouhlasili částku ve výši zhruba 850 tisíc Kč, ale nakonec zamítli podání žádosti o dotaci. Zastupitele vyslechli policejní vyšetřovatelé, na počátku dubna bylo vyšetřování zastaveno. Podle semilského tiskového mluvčího Petra Kmínka nebyly šetřením zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

Poprvé se na veřejnosti téma přestavby nevyužité školy v Dolánkách u Dlaskova statku na Dům přírody objevilo v roce 2011 na podzim. Tehdy zastupitelé na veřejném zasedání většinou jednoho hlasu záměr prosazovaný především oběma místostarosty – Jaromírem Pekařem a Otakarem Špetlíkem (oba ODS) – posunuli k dalšímu projednávání. Přestavba bývalé školy byla součástí i předchozího projektu města a ČVUT v Praze. Záměr ale nevyšel. Nyní měla prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí za podpory Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na rekonstrukci budovy a nové expozice připutovat dotace přesahující 30 mil. Kč (90 % uznatelných nákladů). Celkové náklady na projekt jsou ve výši 35 mil. Kč, město by do projektu vložilo 2,5 až 3 mil. Kč (plus každoroční příspěvek na provoz).

Od prvního projednávání záměr provázely pochybnosti některých zastupitelů. Šlo především o nejistou výši budoucích provozních nákladů, které by město z rozpočtu mělo každoročně hradit, navíc je tu tzv. udržitelnost projektu 10 let. Především tyhle obavy (u některých hrála roli také poněkud nadsazená výše rekonstrukce poměrně obyčejného domu za 35 mil. Kč) nakonec vedly zastupitele, že v konečném hlasování o podání žádosti o dotaci v listopadu loňského roku se zvedlo pouze 11 rukou a projekt byl odmítnut.
V prosinci 2012 ale bylo všechno jinak. Rada města odsouhlasila postoupení projektu příspěvkové organizaci Libereckého kraje Střevlík, která provozuje Ekocentrum v Oldřichově v Hájích na Liberecku. Ta podala i žádost o dotaci. Pokud bude schválena, město Střevlíku prodá projektovou dokumentaci i bývalou školu (objekt byl odhadnut na 2,2 mil. Kč). Tím by tedy měly být současně uhrazeny náklady ve výši 867 tisíc, které již radnice do projektu vložila.

Podle informací TvA se o poskytnutí dotace v současné době jedná na Státním fondu životního prostředí, řídící výbor fondu by se nad jednotlivými projekty měl sejít někde na přelomu května a června a na počátku léta by mohlo být známo, jestli dotace byla, nebo nebyla poskytnuta.

(Zpracováno za využití webu města www.turnov.cz )

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.