JAK CHRÁNIT SEBE I DŮM PŘED BOUŘKOU

0

Letní slunné počasí pravidelně střídají bouřky s blesky, hromy, krupobitím, přívalovými dešti či prudkým větrem a Liberecký kraj už nejednu ničivou bouřku letos zažil. Právem takové počasí budí respekt, neboť při něm často dochází ke škodám na majetku a může jít i o lidské životy. Proto přinášíme několik rad, jak se při bouřce chovat a jak chránit svůj dům:

* Již před plánováním delších výletů (především v horách) sledujte meteorologickou situaci, a pokud hlásí silné bouřky, zbytečně neriskujte a výlet odložte.

* Když je to možné, zůstaňte za bouřky na bezpečném krytém místě – v domech, autech, autobusech nebo hospůdkách, při zavřených oknech jsou bezpečné i kabiny lanovek nebo obytné přívěsy.

* Pokud vás již bouřka zastihla na cestě, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.

* Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v menších staveních bez hromosvodu (např. staré hájence).

* Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.

* Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině, nedržte se za ruce a je-li to možné, vzdalte se na 3 m od sebe. Nejbezpečnějším řešením je  přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte.

* Jelikož je blesk silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči. Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungují totiž jako hromosvod.

* Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi hřměním a bleskem).

* Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále pod proudem).

* Riziko, že blesk naši domácnost poškodí, však lze výrazně omezit. V prvé řadě je nutno mít v pořádku hromosvodní soustavu. Hromosvod  slouží především jako vnější ochrana budov před poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku. Stejně jako všechny zařízení mající souvislost s elektřinou, musí být každá hromosvodní soustava udržována v provozuschopném stavu a procházet pravidelnou revizí. Ta by měla být provedena licencovaným revizním technikem přinejmenším každých 5 let u běžných objektů, v případě více rizikových budov (kde např. hrozí nebezpečí požáru a výbuchu) pak jednou za dva roky. Revize se rozhodně vyplatí, protože pokud není hromosvod v pořádku, je to pro objekt i jeho obyvatele ještě nebezpečnější, než kdyby tam žádný nebyl.

* Bouřkou jsou ohroženy i naše elektrospotřebiče a vůbec všechny přístroje napájené elektřinou. Blesk je totiž pulsní jev, který se v některých parametrech chová jako vysokofrekvenční proud. Blesk má tak vliv na veškerá elektrická zařízení na zemi nejen v blízkosti bouřky, ale může mít dopad na elektrické přístroje i ve střední vzdálenosti. Stačí pouze, aby blesk udeřil do elektrického vedení nebo jiného vodiče (telefonní vedení, datové kabely apod.) a přepěťový impuls způsobený zásahem blesku může poškodit či nenávratně zničit spotřebiče v okruhu několika kilometrů.

* Samotný hromosvod, který je většinou konstruován především na ochranu budovy před poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku, nám v ochraně domácích elektrospotřebičů příliš nepomůže. Proto v domě odpojte od elektrické sítě veškeré spotřebiče, které nemusí být nutně v provozu (př. anténní přípojku od televize, telefonní linku od modemu počítače apod.)

(Pozn.: Ve zprávě bylo využito informací z GŘ HZS ČR)
   
Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, zdenka.strauchova@hzslk.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.