HASIČI RADÍ, NA CO SI DÁT POZOR PŘI „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“

0

Pálení čarodějnic nebo také Filipojakubská noc byla odjakživa pokládána za magickou. Ne vždy si však zachovává své kouzlo a místo setkání lidí u zapálených ohňů a slavení příchodu jara porušují někteří jeden zákon za druhým. Občas jsou tak vidět hranice naplněné pneumatikami, plasty a jejich kouř zamořuje celé okolí. Tím lidé porušují nejen občanský zákoník č. 40/1964 Sb. § 127, ale také zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší § 3. Rovněž zákon o požární ochraně hovoří o tom, že všichni občané si musejí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Navíc i pro pálení čarodějnických ohňů platí stejná ohlašovací povinnost jako při běžném pálení. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby tak musejí každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit na územně příslušně operační středisko HZS Libereckého kraje. Při nesplnění této povinnosti jim může být udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

Když už začnete oheň pálit, dbejte na povětrností podmínky a předpokládejte možný odlet jisker. „Určitě bych si připravil také hasivo pro případný požární zásah. Podle velikosti hranice buď kbelík s vodou, zahradní hadici nebo pak cisternu s vodou,“ radí komisař z oddělení prevence HZS Libereckého kraje por. Jan Mandl.
  
Jak pokračuje, pozor na zapalování hranice pomocí hořlavé kapaliny. „Opět s ohledem na povětrnostní podmínky a teplotu okolního vzduchu je nutné pamatovat na odpařování hořlavé kapaliny, a tím vytvoření oblaku hořlavých par a plynů. Při následném pokusu o zapálení dochází k explozivnímu hoření, a tudíž nebezpečí popálení. K zapalování bych doporučil různé druhy podpalovačů k tomu určených, jak pevných, tak kapalných,“ sdělil Jan Mandl.

Dalším úskalím může být přikládání do ohně v průběhu večera v kombinaci se vzrůstající koncentrací alkoholu v krvi, kdy dochází k případům pádu do ohně a nebezpečí vzniku vážných popálenin.
  
Aby vaše noc z 30. dubna na 1. května proběhla bez problémů, shrnujeme pro vás důležité informace (zdroj: GŘ HZS ČR).

DESATERO BEZPEČNÉHO „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
* nezapomeňte na ohlášení „pálení čarodějnic“ hasičům,
* vyberte vhodného místo, vzdálenosti od budov, pozor na suchou trávu v okolí,
* důležitá je také stabilní hranice vatry,
* mějte připravené hasicí prostředky v případě rozšíření požárů,
* na rozdělání ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny, mohlo by dojít k potřísnění a následnému vznícení oděvu,
* nebezpečné je také oheň přeskakovat,
* do ohně nevhazujte pyrotechnické výrobky, ani např. pneumatiky a další materiály, které tam nepatří,
* pozor na rozšíření požáru, při silném větru nedoporučujeme oheň rozdělávat,
* děti musí být v doprovodu dospělé osoby,
* nenechávejte oheň bez dozoru, po uhašení zkontrolujte, zda nemůže již dojít ke vzplanutí, např. popel zasypte hlínou nebo pískem.

Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, zdenka.strauchova@hzslk.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.