MALÁ REVOLUCE V PARKOVÁNÍ. NA NÁMĚSTÍ SE BUDE PLATIT PADESÁT KORUN ZA HODINU!

0

(doplněno) Jen za posledních deset let vzniklo v Turnově několik dopravních studií, které řešily vztah motoristů a pěších a hlavně, kde zaparkovat čím dál větší počet vozidel. Radnice za tyto studie, které na objednávku zpracovávaly firmy odjinud, utratila statisíce. Výsledek? Leží většinou ve skříni. Proto lze jen souhlasit s nedávným rozhodnutím radních, a sice, že s parkováním ve městě je třeba něco radikálně udělat, ale, že přemrštěné ceny firmám se platit nebudou a studii zpracuje zvlášť k tomu účelu sestavená komise z místních lidí. Včera na veřejném zasedání zastupitelstva města byla studie představena.

Již předem je třeba konstatovat, že vznikl poměrně kvalitní materiál, který bude dobrým základem pro další koncepční práci! A hlavně pro diskusi, protože některá odvážná řešení parkování v sídlištích názorovou různorodost jistě přinesou.

Studie, pod kterou jsou podepsáni vedoucí Odboru dopravy MěÚ v Turnově Pavel Vaňátko, velitel městské policie Luboš Trucka, Jan Pelc z odboru dopravy, Zdeněk Buchta z odboru správy majetku a členové dopravní komise Ivan Boháč a Otakar Grund analyzuje současný stav a nabízí krátkodobá a dlouhodobá řešení. Zatímco ta krátkodobá jsou hlavně o změně filozofie platby za parkování, dlouhodobé vize naznačují, jak řešit často neúnosnou situaci na sídlištích.

NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE
n200710261248_zap_276_07_namestiDnes je tu 18 parkovacích míst, komise navrhla parkovací místa rozšířit na 24 prostým prodloužením dnešních stání. Výsledek? Radní rozhodli, že další rozšíření parkování nechtějí, zpoplatněno bude navíc podélné stání od ČSOB až k ZUŠ (kolem Helie), kde dnes auta stojí, ale řidiči neplatí. Na druhé straně před spořitelnou bude nově zákaz zastavení namísto dnešního zákazu stání, takže auta z tohoto prostoru prakticky zmizí. A k tomu dojde k radikální změně ceny za parkování na vyhrazených stáních. Za první hodinu motorista zaplatí 20 Kč, za každou další 50 Kč! To vše nejspíš už od 1. ledna 2008.

NÁDRAŽNÍ A STUDENTSKÁ ULICE
n200710261329_zap_282_07_nadrazniNedávno dokončená rekonstrukce nabízí parkování v zálivech po obou stranách Nádražní ulice a nově bylo realizováno parkoviště při vjezdu do Studentské ulice. Jak parkování v Nádražní, tak vjezd do sídliště bude zpoplatněn! Včera o tom dokonce zastupitelé zvlášť hlasovali, ale odpůrci placení byli přehlasováni. V Nádražní se tedy objeví tři nové parkovací automaty, řidiči zaplatí za půlhodinu 5 Kč, za hodinu 20 Kč a za každou další hodinu dalších 20 Kč. Platit se bude od pondělí do pátku od 6 do 18 hodin a v sobotu od 6 do 12 hodin. (Zastupitel Otto Jarolímek, předseda dopravní komise: Navrhoval parkování v těchto místech bez poplatku; starostka Hana Maierová návrh zdůvodnila: „Chceme, aby hlavně kolem obchodů v Nádražní ulici byl větší obrat vozidel a nestávalo se, že tu někdo odstaví auto na celý den.“). Nádražní ulice bude zpoplatněna za stání v zálivech v úseku Studentská – Kosmonautů a v opačném směru od potravin Ve mlejně po Krátkou ulici. Realizace: v průběhu roku 2008, nejdéle od 1. ledna 2009.
Na parkovišti u Delvity se již platí, zde bude cena mírně zvednuta za dlouhodobější parkování, a to nejspíš už od 1. ledna 2008.

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ A ULICE 28. ŘÍJNA
Na Havlíčkově náměstí je nyní 70 parkovacích míst, počet se novým uspořádáním zvýší na 88, zvedne se také cena, za první hodinu 10 Kč a každou další 20 Kč. Nově se bude také platit za parkování v ulici 28. října (podélně směrem k nemocnici od Havlíčkova náměstí po Kinského ulici), umožněno bude částečně parkovat na chodníku. Cena jako na Havlíčkově náměstí. Platit se v ulici 28. října bude nejspíš až od 1. ledna 2009.

U RAKA, KOŇSKÝ TRH A AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
Přestože někteří zastupitelé navrhovali parkování U Raka bez poplatku, návrh neprošel a bude se zde platit jako nyní, stejně tak na dnes málo využívaném parkovišti na Koňském trhu. U autobusového nádraží se platit nebude. „Dlouhodobě mám pocit, že v Turnově je změněný náhled na vzdálenosti. Každý chce zaparkovat přímo před obchodem nebo bankou. Přitom z parkoviště u autobusového nádraží, kde se neplatí a kde každý v pohodě zaparkuje, je centrum v pětiminutové docházkové vzdálenosti,“ řekl na zasedání zastupitelů radní Martin Hrubý.

PARKOVIŠTĚ U NEMOCNICE
Parkoviště by mělo být rozšířeno, platit se tu bude symbolicky i nadále, za dobu kratší než tři hodiny 5 Kč a za každou další hodinu 20 Kč.

PARKOVÁNÍ V SÍDLIŠTÍCH
n200710261249_zap_277_07_vysinkaTurnovská sídliště z druhé poloviny 20. století byla dimenzována na pouze omezené množství zaparkovaných aut. Když dnes v některých rodinách jsou dvě nebo tři auta místo jednoho, logicky je v sídlištích parkovacích míst velký nedostatek, auta stojí na chodnících, v zeleni, prakticky všude, kde to jen jde. Tady studie naznačuje možná řešení. Až některá opravdu odvážná uvidíte (viz níže), tak si je prohlížejte v klidu. Jsou to opravdu jen studie a nástin možností. Nicméně je to ale poprvé, co občané dostávají do rukou něco konkrétního, protože na nedostatek parkovacích míst v sídlištích je poukazováno už velmi dlouho. Bohužel, schvalovací proces, projekty, stavba a hlavně peníze na stavbu, to je běh na dlouhou trať, proto také studie hovoří o termínu realizace v jednotlivých sídlištích v horizontu let 2009 až 2019!

Výšinka
Dnes je tu 514 bytů a 237 parkovacích míst. Studie navrhuje využít plochu mezi domy uvnitř sídliště, čímž by došlo ke zvýšení počtu parkovacích míst na 628. Z obrázků, které bohužel nejsou příliš kvalitní, vidíte dvě hlavní navržené parkovací plochy (červeně), jedna uvnitř sídliště, kde se dnes prohánějí děti, druhá pod prvními paneláky při příjezdu z Palachovy ulice.

200710261249_zap_278_07_vysinka1

200710261250_zap_279_07_vysinka2

Sídliště u nádraží
Studie nabízí odvážné řešení. A tady ani jiné než odvážné asi situaci nevyřeší, protože na 836 bytů tu je pouze 196 parkovacích míst! Realizací naznačeného řešení (červeně) v podobě nové komunikace, která protíná prostor mezi věžáky a prodloužením stání u nízkých bytových domů, by došlo ke zvýšení parkovacích míst na 585. I to ale asi nikdy nebude stačit. Na tomto místě je nutno poznamenat, že radní města měli s navrženými řešeními celé této studie problém, což se nejvíc vyhrotilo v diskusi právě u návrhu v sídlišti u nádraží, se kterým se radní neztotožnili. Chtěl-li ale materiál vzbudit diskusi, tak to se povedlo…

200710261250_zap_280_07_nadrazi

Sídliště Přepeřská
Zde moc možností není, i tady ale místa na zaparkování chybí. Na 220 bytů je tu 75 stání. Jediný větší prostor se nabízí pod sídlištěm (červeně). Na stojící auta ale z některých paneláků lidé neuvidí, což nahrává zlodějům. Řešení se na tomto sídlišti bude hledat obtížně.

200710261250_zap_281_07_preperska

Zmíněný materiál také hovoří o zavedení parkovacích předplacených karet a dalších opatřeních, tady ale jistě ještě dojde k dalším diskusím a bylo by to již nad rámec tohoto příspěvku. Se studií se můžete podrobněji seznámit ZDE.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.