VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – VOLEBNÍ KOMISE

0

V pátek 8. a v sobotu 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V Libereckém kraji bylo k 3. srpnu, kdy skončila lhůta, podáno 17 kandidátních listin politických stran, hnutí nebo koalic. Krajský úřad ve lhůtě do 9. srpna přezkoumal podané kandidátní listiny a případně vyzval kandidují subjekty k odstranění závad a 20. srpna vydal rozhodnutí o registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny (případně o škrtnutí kandidáta).

Volební místnosti se otevřou v pátek 8. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října od 8.00 do 14.00 hodin. Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Překážka ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
V Turnově se bude volit ve 13 okrscích. Změna oproti minulým volbám bude pro voliče v okrsku č. 5, kde se volební místnost vrací zpět do budovy základní školy v Mašově.

VÝZVA PRO PRÁCI V OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍCH
Městský úřad Turnov přijme pro práci v okrskových volebních komisích pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR určitý počet schopných a spolehlivých pracovníků.
Členem okrskové volební komise může být státní občan ČR, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (tj. do 13. září 2021, kdy proběhne první zasedání OVK), u něhož nenastala překážka ve výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny v žádném z volebních krajů.
Na ukončení hlasování v sobotu 9. října ve 14.00 hod. navazuje bezprostředně sčítání hlasů a sumarizace výsledků voleb.
Přihlášky za člena OVK je možno podat telefonicky, osobně nebo e-mailem do středy 8. září 2021 na Městský úřad Turnov, odbor správní ve Skálově ul. čp. 466 Turnov (Nová radnice), K. Vráblová, tel. 481 366 801, e-mail: k.vrablova@mu.turnov.cz, případně I. Novotná, tel. 481 366 802, e-mail: i.novotna@mu.turnov.cz.
Do přihlášky uvádějte jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a datum narození.
První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat v pondělí 13. září v budově radnice Antonína Dvořáka 335, Turnov. Pozvánky zájemci obdrží a účast je nutná z důvodu složení volebního slibu.
Odměna za práci v okrskové volební komisi je stanovena prováděcím předpisem ve výši 1.800 Kč pro člena OVK, 2.100 Kč pro místopředsedu OVK a 2.200 Kč pro předsedu OVK.
Kateřina Vráblová, odbor správní, MěÚ Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.