VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2020 VZROSTE O 4,01 %

1

Úprava ceny byla schválena na prosincovém jednání Rady sdružení VHS Turnov jako výstup z opakovaného podzimního projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.

Základní meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 4,01 %. Meziroční nárůst ceny vodného je schválen ve výši 2,80 % a stočného ve výši 5,25 %.

Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 49,51 Kč a stočné na hodnotu 48,89 Kč. Celková součtová cena pak činí 98,40 Kč. Meziroční nárůst celkové ceny představuje 3,79 Kč, a to z 94,61 Kč v roce 2019.

Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak stanovena na výši 113,16 Kč, z toho je vodné 56,94 Kč a stočné 56,22 Kč. (Od 1. 5. 2020 pak dojde pro obyvatele ke snížení ceny o jedno procento oproti roku 2019, a to díky snížení sazby DPH.)

ZDŮVODNĚNÍ ÚPRAVY CENY
Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS a tím ve výsledku finální ceny vodného a stočného má každoročně vliv pět klíčových faktů: skutečná potřeba těch nejdůležitějších investičních akcí, získané dotace přinášející současně potřebu spoluúčasti, celkový způsob financování sdružení, vnímání veřejného mínění a pohled na cenotvorbu v širších měřítcích. V letošním roce přibyly další dva výrazné faktory z oblasti širšího pohledu na cenotvorbu – snížení sazby DPH od května 2020 a zahájení koncesního řízení na provozovatele majetku.

VHS Turnov musí v roce 2020 začít s opravou čistírny odpadních vod v Turnově, v Líšném a v Rokytnici nad Jizerou. Musí také dokončit náročnou rekonstrukci vodohospodářských sítí v okolí podjezdu u Nádražní ulice v Turnově.

Výčet hlavních akcí VHS pro rok 2020:
* Turnov – rekonstrukce ČOV a obnova sítí v Komenského ulici
* Semily – obnova sítí v Cihlářské ulici
* Rovensko pod Troskami – rekonstrukce čerpací stanice Liščí kotce
* Chuchelna – I. etapa rekonstrukce a výstavby vodovodu v centru obce
* Líšný – výstavba nové ČOV a odkanalizování lokality u Jizery
* Malá Skála – II. etapa výstavby vodovodu na Sněhově a dokončení vodojemu Libentiny
* Ohrazenice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace u požární nádrže
* Rovensko pod Troskami, Tatobity – rekonstrukce vrtu na pitnou vodu v lokalitě Václaví
* Rokytnice nad Jizerou – rekonstrukce ČOV
* Jilemnice – I. etapa obnovy sítí na sídlišti Spořilov a výstavba četných propojení vodovodů v návaznosti na dokončenou obnovu vodovodního přivaděče Bátovka
* Lomnice nad Popelkou – oprava vodovodu v lokalitě Hrádka a obnova sílí v ul. Sportovců

Dojde také k zasíťování některých pozemků pro individuální výstavbu v Turnově, Rokytnici nad Jizerou, v Jilemnici, Semilech, Lomnici nad Popelkou, v Přepeřích, v Rovensku pod Troskami a v Ohrazenicích. Na mnoha místech bude také pokračovat projekční činnost.

S provozní otázkou souvisí klíčová skutečnost aktuálního chodu VHS Turnov – vypsání koncesní soutěže na budoucího provozovatele majetku VHS v letech 2021–2030. Nejlepší nabídka by měla být vybrána v první polovině roku 2020.

Majetek VHS Turnov aktuálně čítá okolo 480 km vodovodů, 250 km kanalizací a 130 objektů na vodohospodářských sítích.
(Zdroj: TZ VHS Turnov)

Sdílet

Autor článku

1 komentář

 1. Zdražovat není třeba a pokud, tak jen o 1,65 % pro zachování výše nájemného pro VHS, tedy o méně než inflaci, což jsme za Turnov navrhovali. Bohužel drtivá většina rady sdružení prosadila zdražení o 4,01 %.

  Na listopadovém ZM jsme přijali následující usnesení:

  ZM pověřuje
  zástupce města Turnova v Radě sdružení VHS Turnov (Josefa Uchytila, Zbyňka Miklíka a Martina Hrubého)
  předložit na jednání RS VHS Turnov k hlasování tato usnesení:
  •RS VHS Turnov souhlasí se záměrem zpracovat stanovy dle části B) a C) zadání, se zohledněním posílení
  pozice města Turnov odpovídající hodnotě vodohospodářského majetku na území města Turnova.
  •RS VHS Turnov ukládá vedení VHS Turnov od roku 2020 omezit výši celkových ročních investic částkou
  odpovídající 2,65 % z objemu celkového majetku.
  •RS VHS Turnov stanovuje cenu vodného a stočného pro rok 2020 ve výši odpovídající zachování výše
  nájemného, tedy ve výši 110,60 Kč včetně DPH 15 % (nárůst o 1,65 % oproti ceně roku 2019).
  •RS VHS Turnov oficiálně vyzývá provozovatele Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. k poskytnutí
  údajů provozní evidence dle přiloženého dopisu k rukám generálního ředitele Ing. Davida Votavy.

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.