ÚDOLÍ JIZERY Z POHLEDU STUDENTŮ – OD ŠÍLENOSTÍ PO ZAJÍMAVÉ NÁPADY

0

Údolní niva Jizery od turnovského autobusového nádraží do Dolánek je jedinečným místem, které si do budoucna zaslouží pozornost. Úpravu tohoto jedinečného zeleného pásu měly v programu prakticky všechny strany zastoupené ve zdejším zastupitelstvu, po zprovoznění koupaliště v Maškově zahradě by se opět měla pozornost logicky upřít sem. Letos na jaře jsme na stránkách TvA informovali o rozhodnutí radních a zastupitelů pojmout území mezi autobusovým nádražím Na Lukách a doláneckým jezem koncepčně jako celek. A sympatické na tom je, že ke spolupráci byli vyzváni studenti fakulty architektury a umění Technické univerzity v Liberci.

Spolupráce s libereckou univerzitou byla konzultována s profesorem Suchomelem a architektem Suchánkem, kteří městu navrhli uskutečnit v Turnově letní školu architektury. Letní workshop se uskutečnil v druhé polovině září. Účastnilo se ho dvanáct studentů z různých zemí, například z Itálie, Indie, Německa, Maďarska, ale také studenti z České republiky. Studenti si vyslechli podněty a přání vedení města, prošli se terénem.

Prostor Na Lukách, v pozadí „červená“ lávka z Daliměřic

O lávce z Daliměřic Na Luka se mluví hodně i dnes

Vznikly prvotní návrhy, které byly představeny v Liberci a následně i v Turnově v rámci Dne architektury na začátku října. Studentské práce by se daly shrnout do tří úrovní.

První úroveň obsahuje jen minimální zásahy do samotného prostředí. Mezi návrhy se objevovaly například přírodní amfiteátry, drobné stavby z proutí nebo dřeva. Řešeny byly úpravy na břehu Jizery s pomocí náplavek nebo pobřežních mol.

Ve druhé úrovni se pracovalo s optickým řešením osy území, které může být pojato mosty, lávkami, sítěmi cest, nebo pouze formou úprav mobiliáře se zastávkami a veřejným osvětlením. V této úrovni se do prostoru dostávaly také stavby menšího charakteru i s ohledem na aktivní povodňovou zónu. V rámci tohoto pojetí se také prostor rozděluje na kulturně společenskou část, která náleží spíše k prostoru u autobusového nádraží, dále na přírodní část pod zámkem Hrubý Rohozec a část sportovní.

Řešené území

Třetí úroveň prací představovala velké zásahy do prostoru, které se mohou zdát až na hranici naší představivosti. Jedná se o vize rozvoje Turnova ve vzdálené budoucnosti. Mladí architekti vycházeli z územního plánu a postupného rozvoje města Turnova od 19. století do současnosti. Na základě těchto skutečností vytipovali další oblasti, kam by se městský prostor mohl rozrůstat. Na základě těchto idejí vznikl bláznivý návrh obytného mostu, který spojuje oblast Daliměřic a bývalých kasáren. V tomto pojetí je chápáno město s více centry, kdy jedno je situované na historickém náměstí, druhé je v oblasti Turnova II u nádraží a třetí by se nacházelo nad řekou Jizerou v obytném mostě, kde by byla dostupná další potřebná občanská vybavenost. „Tato vize mi připomíná obrázky dřívějších architektů, kteří umisťovali na turnovské náměstí tramvaje a budovy s více jak dvaceti patry,“ uvádí k tomu starosta města.

Po uskutečněné letní škole architektury by se turnovským prostorem měl zabývat také zimní semestr, během kterého by se studenti měli zaměřit na detailní záležitosti území v ateliérech. „Jsme teprve na začátku celého procesu a může trvat i dva roky, než se dostaneme k nějakému konkrétnějšímu projektu. Proto bych byl velice rád, pokud by se obyvatelé města zamysleli a následně se vyjádřili, jak si celý prostor představují,“ dodává starosta Tomáš Hocke.

Posezení přímo nad řekou, to by si lidé jistě rádi vychutnali…

Hlavní cíle? Vyřešení dalšího nástupního místa pro cyklostezku Greenway Jizera a odlehčení prostoru Dolánek. Je nutné vytvořit paralelní komunikaci v blízkosti koryta Jizery a odlehčit tak stezku kolem náhonu. Řešit přírodní areál Dolánky – prověřit umístění dalších herních a cvičebních sestav, dokončit síť cest, prověřit možnost přírodního koupacího biotopu, navrhnout fitness stezku, zahrnout záměry ostatních partnerů v prostoru parkoviště Dolánky a vznikajícího Resortu minipivovaru Na Lukách, pokusit se o zpřístupnění břehů Jizery ad.
Návrhy musí být v souladu s aktivní a pasivní zátopovou zónou, majetkovými vztahy.

(TvA s využitím TZ Anny Šupíkové, tiskové mluvčí města)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.