REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ VÝŠINKA; V PŘÍPADĚ SÍDLIŠTĚ NA PŘEPEŘSKÉ MAJÍ LIDÉ S NAVRŽENÝMI ÚPRAVAMI PROBLÉMY

0

„Cílem je postupně v sídlišti na Výšince vytvořit kvalitní veřejný prostor se zelení a rozšířenou možností parkování, byť právě tento úkol je tady nejtěžší. Domy na sídlišti jsou blízko sebe a poměrně vysoké. Navíc bylo sídliště vystavěno v 80. letech minulého století ve svahu,“ shrnul projednávání úpravy sídliště na listopadovém veřejném zasedání zastupitelstva starosta Tomáš Hocke. Kolaudace sídliště proběhla až v roce 1991, proto nemohlo být do revitalizačního programu zahrnuto dříve.

Studie revitalizace sídliště, zpracovaná pražským architektonickým ateliérem AND, byla v červnu projednána s občany, v říjnu již vzhledem k omezením setkávání z důvodu epidemie covid-19 setkání nebylo možné, stavbou dotčení občané nicméně dostali informace do svých schránek a měli možnost se vyjádřit k možnosti výstavby parkovacího domu v Granátové ulici, který by vznikl na místě dnešního parkoviště mezi Granátovou ulicí a hlavní ulicí Výšinka, která je současně výpadovkou z centra města na Jičín.

Studie parkovacího domu

Revitalizace sídliště je rozdělena do několika etap – veřejný prostor, parkování, zeleň. Podle architektů z AND by jako první měl přijít na řadu vnitřní prostor u samoobsluhy, který je již poznamenaný zubem času. Ve špatném stavu jsou chodníky, osvětlení, mobiliář v podstatě chybí. V budoucnu by tu mělo být místo pro vzájemné setkávání obyvatel sídliště, kvalitní veřejný prostor s dostatečným zázemím.
Z dnešních zhruba 300 parkovacích míst v sídlišti díky studii došlo k navýšení na 360, další místa by měla být v parkovacím domě a také by se obyvatelé sídliště měli naučit více využívat parkoviště u bývalé kotelny, ke kterému by měly být upraveny schody a veřejné osvětlení (již dnes parkoviště hlídá bezpečnostní kamera). Upraven bude také prostor mezi vnitrobloky a kolem zastávky autobusu městské dopravy. Pro volný čas by děti a dospělí mohli využívat nová hřiště i „zelený“ prostor směřující k hvězdárně.

Veřejného zasedání zastupitelstva se zúčastnili obyvatelé domu v Granátové ulici, pod kterým by měl vyrůst dvou či třípodlažní parkovací dům. Ten by měl být zapuštěn do svahu s horním parkovištěm v úrovni dnešní ulice. Obyvatelům nižších pater bytového domu se záměr nelíbí, protože podle nich parkovací dům zhorší jejich životní podmínky, v létě bude rozpálená plocha ohřívat okolní vzduch, pohledově se lidé budou dívat na zaparkovaná auta. K tomu je nutné přičíst hluk a emise. Z tohoto důvodu nakonec došlo i na úpravu usnesení – zastupitelé schválili verzi, že parkovací dům případně vznikne až jako poslední část revitalizace sídliště, až bude zřejmé, jestli je tato nákladná stavba opravdu potřeba.

Revitalizace sídliště Výšinka bude probíhat několik let. Podobně tak tomu bylo v případě Patočkova sídliště a sídliště u nádraží, kde revitalizace probíhala zhruba deset let a kde ještě na příští rok zbývá plocha u supermarketu Billa, a také nevyužívaný bazének bude nahrazen vodním prvkem.
Město i v případě Výšinky bude žádat na každou etapu o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která může činit až 6 mil. Kč ročně, resp. 50 % nákladů na danou etapu. Práce na první etapě by mohly začít v roce 2022.

Vpravo dole parkovací prostor u kotelny

„Byl bych rád, abychom postoupili i v případě připravované revitalizace sídliště na Přepeřské. Tady je to bohužel složitější, lidé se nedokáží s návrhem úprav ztotožnit, nechtějí třeba hřiště ve vnitrobloku, z důvodu nesouhlasu jsme museli zrušit záměr, že by komunikace sídlištěm mohla být průjezdná. Velmi rád bych se v lednu nebo v únoru s místními sešel, abychom si některé názory mohli vyjasnit,“ uzavřel starosta města Tomáš Hocke.

Sídliště Výšinka

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.