PETICE Z DURYCHOVA, PRODEJ BÝVALÉHO KINA A ČESTNÉ OBČANSTVÍ ANEB ZASTUPITELÉ JEDNALI

1

Úvodem zářijového veřejného zasedání turnovští zastupitelé projednali petici 44 občanů z městské části Durychov, kteří požadují opravu jedné z velmi poškozených komunikací v této lokalitě. Jedná se o komunikaci, která vede od tenisového areálu strmě vzhůru k lesu a tím, že se tu staví nové domy, začíná být stále více používána a průjezd je v místech, která jsou v havarijním stavu, dost nebezpečný.

Podle starosty Tomáše Hockeho by bylo nejlepší ulici zjednosměrnit, což ale půjde jen těžko, ulice je vytížená a opravu by si zasloužila – stejně ale jako další podobné ulice a uličky. Letos bylo z rozpočtu města na opravu místních komunikací vyčleněno 10 milionů Kč, což je nejvíc v posledních letech. Proběhly opravy Markovy ulice, ulice na Vesecku a Na Lukách, opravena byla i část slepé ulice Jana Zajíce, drobné práce proběhly v Hruboskalské a Křišťálové ulici na Výšince. Nejnáročnější je oprava Pekařovy ulice, která bude ukončena až v polovině listopadu. Hlasováním zastupitelé uložili odboru správy majetku města situaci v Durychově řešit dle možností rozpočtu na rok 2018.

Pokračuje také letitý příběh prodeje bývalého kina v Žižkově ulici. Opakovaný prodej byl vyhlášen letos v květnu, podařilo se najít tři zájemce. To se stalo již i dříve v minulosti – město objekt prodává od roku 2011 – vždy ale nakonec z nějakého důvodu z prodeje sešlo. Buď zájemce včas nezaplatil, nebo se vyskytly problémy s případným vydáním stavebního povolení na demolici či rekonstrukci. Nyní chce vítězný zájemce, který nabídl 5,8 mil. Kč, objekt zbourat a na jeho místě postavit bytový dům s 35 byty se suterénním parkováním. K prodeji se zastupitelé ještě vrátí na dalším zasedání.

U příležitosti svátku vzniku republiky 28. října bude uděleno čestné občanství města panu Larsu-Olofu Franzenovi ze švédské Alvesty, který se zasloužil o spolupráci obou měst především na sportovním poli, která trvá už od 80. let minulého století. Cenu obce obdrží Milan Brunclík za celoživotní přínos v dokumentaci života města. Oba návrhy byly schváleny jen nejtěsnějším počtem 14, resp. 15 hlasů zastupitelů.

Sdílet

Autor článku

1 komentář

 1. bod 2. ZM Otázky pro vedení města
  zastupitel Jiří Mikula za klub TOP 09 vznesl dotazy na vedení města:
  1. Zakázka Metelkovy sady RM 172/2017, proč při rozpočtové ceně 7 584 tis. Kč byla veřejná
  zakázka malého rozsahu a nebylo použito standartní VZ zjednodušené podlimitní?
  2. Zakázka dětské hřiště Alešova ulice, DRAK – Proč byli osloveni pouze 3 renomovaní dodavatelé?
  Dle vnitřní směrnice při zakázce nad 400 000 Kč je třeba oslovení 5 dodavatelů.
  3. Jak hospodaří Gastrovize při KCT?
  4. Proč je navýšen limit pro vyhlašování výběrových řízení z 90 000 Kč na 150 000 Kč?
  5. Jak pokračuje vedení města v zadání Analýzy vodohospodářského majetku?
  6. Na základě dnes obdrženého podkladu pro RS VHS: bod závěry z prověřování ÚOHS
  a) Jak je možné, že DR nebyla informována o prověřování ze strany ÚOHS?
  b) Požadujeme předložení návrhu opatření k řešení situace pokuty od ÚHOS

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.