PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2021–2022 STARTUJE!

0

Opět přichází možnost, jak oživit, zrekonstruovat, zkrátka vylepšit místo ve vašem městě. Je tady totiž participativní rozpočet s názvem Tvoříme Turnov a s ním celkem 600 tisíc korun, které budou poskytnuty z městského rozpočtu. Tyto finance budou rozděleny mezi nejlepší návrhy občanů! Zapojte se do rozvoje města a neváhejte ani minutu, lhůta pro podání návrhu je do 30. září t. r.

Výše jednoho návrhu projektu je max. 300 tis. Kč. Do rozpočtu musí být zahrnuty náklady na realizaci i všechny související náklady (např. zpracování projektové dokumentace).

KRITÉRIA NÁVRHU PROJEKTU
Návrh musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru, zvelebení veřejného prostranství (pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití) a musí být realizovatelný do 18 měsíců od schválení.

PŘEDKLADATEL NÁVRHU
Předkladatelem návrhu může být obyvatel s trvalým bydlištěm v Turnově starší 15 let. Očekávána je aktivní spolupráce předkladatele s úřadem a s veřejností v rámci celého procesu až do ukončení realizace. Předkladatel musí současně s návrhem předložit seznam neméně 20 podporovatelů s trvalým bydlištěm v Turnově.

PODÁNÍ NÁVRHU
Lhůta pro podání návrhu: 1. 5. – 30. 9. 2021. Návrh se podává v písemné nebo elektronické podobě na předepsaném formuláři. Formulář a jeho přílohy jsou k dispozici na webových stránkách participativního rozpočtu www.tvorime.turnov.cz.
Konzultace návrhu: před odevzdáním je povinnost osobní konzultace návrhu – kontaktní e-mail: p.houskova@mu.turnov.cz.

PREZENTACE NÁVRHU
Návrhy budou veřejně představeny. Předkladatel má povinnost veřejně prezentovat svůj návrh.

POSOUZENÍ NÁVRHU
Po ověření formální správnosti a veřejné prezentaci návrhu bude za účasti příslušných odborů úřadu vyhodnoceno splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. O kontrole návrhu bude vyhotoven zápis s komentářem. Pokud návrh nebude vypracován v souladu s podmínkami, může být vyřazen.

HLASOVÁNÍ
Návrhy zařazené do hlasování budou veřejně prezentovány na webových stránkách participativního rozpočtu a v dalších médiích. Hlasování o návrzích bude probíhat elektronicky na webových stránkách participativního rozpočtu www.tvorime.turnov.cz. Hlasování bude ověřováno přes kontrolní SMS. Při hlasování bude použit volební algoritmus umožňující kladné i záporné hlasy.

REALIZACE
Podle výsledku hlasování bude sestaveno pořadí návrhů určených k realizaci do vyčerpání alokované částky, které bude předloženo ke schválení radě města. Poté bude zahájena administrativní a projektová příprava a vlastní realizace.

Pumptrackový areál, snímek z otevření 29. srpna 2020

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY
* V roce 2017 byla z rozpočtu města vyčleněna částka 200 tis. Kč – realizováno bylo dětské hřiště v Dělnické ulici.
* V roce 2018 byla v rozpočtu města vyčleněna částka 300 tis. Kč – realizována byla úprava veřejného prostoru u Jizery v Nudvojovicích, workoutové hřiště na atletickém stadionu a oprava Kopalovy vyhlídky.
* V roce 2019 byla v rozpočtu města vyčleněna částka 500 tis. Kč. Realizovány byly projekty: Pumptrack v Turnově (projekt odstartoval velkou investiční akci za přispění mnoha sponzorů a dárců), Obnovení pěší stezky ke Stebénce, Dětské hřiště Mašov, Pítko v parku.
* V roce 2020 byla vyčleněna částka 600 tis. Kč. Do hlasování postoupilo 6 projektů. Realizovány jsou zatím dle pořadí: Rekonstrukce hřiště na Hruštici, Zkrášlení místa u Boží vody, Oplocení hřiště na Hruštici.

(Zdroj: město Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.