NAVRHNĚTE A PROSAĎTE SVŮJ PROJEKT, MĚSTO NA NĚJ VYČLENILO 300 TISÍC

0

Po úspěšném prvním ročníku město Turnov vyhlašuje projekt „Můj projekt pro Turnov 2018“. Zastupitelstvo města vyčlenilo na participativní projekty investičního charakteru 300 tisíc Kč. Participativní rozpočet je forma zapojování veřejnosti do rozvoje města. Obyvatelé mají možnost vymyslet svůj vlastní projekt investičního charakteru, který zkvalitní veřejný prostor města. Kromě prvotního nápadu něco vybudovat, opravit či pořídit sami obyvatelé města rozhodnou, který z podaných projektů bude uskutečněn. Realizace projektu dle pravidel participativního rozpočtu musí proběhnout do konce roku 2018. Vloni bylo takto postaveno dětské hřiště v Dělnické ulici na Daliměřicích.

Charakter projektu s názvem Můj projekt pro Turnov a jeho kritéria:
* Projekt ke zkvalitnění veřejného prostoru
* Realizace na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově
* Na pozemku, v budově ve vlastnictví města nebo organizací zřízených městem
* Respektující finanční limit
* Realizovatelný do 10 měsíců
* Je proveditelný, realizace neodporuje zákonům, územnímu plánu, strategickému plánu, dalším rozvojovým koncepcím města
* Projekt přispěje občanům města
* Roční provozní náklady projektu nesmí přesáhnout 10% z celkové částky projektu

Předkladatelem může být obyvatel s trvalým bydlištěm v Turnově starší 16 let. Musí současně s návrhem předložit seznam nejméně 30 podporovatelů s trvalým bydlištěm v Turnově. Předkladatel podá pouze jeden projekt. Jeden podporovatel může podepsat více návrhů.

Financování:
* 300 tisíc Kč včetně DPH, minimální náklady projektu nesmí být menší než 75 tisíc Kč včetně DPH. Maximální částka zahrnuje prostředky na realizaci i přípravu záměru (např. zpracování projektové dokumentace). Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním projektu.
* Pokud předkladatel zajistí další finanční podporu z jiných zdrojů, mohou celkové náklady přesahovat stanovenou výši o tento příspěvek. Předkladatel je povinen písemně doložit poskytnutí tohoto příspěvku formou čestného prohlášení donátora. Čestné prohlášení dodá jako přílohu předkládaného návrhu projektu.
* Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.
* Nevyčerpání alokované částky: Nevyčerpaná alokovaná částka bude vrácena do rozpočtu města.
* Vícenáklady: Pokud v průběhu realizace dojde k navýšení nákladů, jsou tyto více náklady hrazeny z rozpočtu města.

Projekty je možné konzultovat s místostarostkou Mgr. Petrou Houškovou prostřednictvím e-mailové adresy: p.houskova@mu.turnov.cz, telefonicky na čísle 730 815 711 či osobně na turnovské radnici.
Do 1. března 2018 je možné podat zpracovaný návrh projektu na předepsaném formuláři a nezbytné je splnit podmínky ve schválené metodice.
(Zdroj: TZ města Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.