NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍ VODOU, DÍL II. – NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

0

Vážení čtenáři, v minulém vydání novin TvA jsme otiskli článek o nakládání s odpadní vodou. Po zveřejnění tohoto článku jsme byli opakovaně osloveni občany a starosty obcí, kterých se uvedené téma týká, protože nejsou připojeni na centrální kanalizaci a není jim vůbec známá současná legislativa a možnosti spojené s touto problematikou. Z tohoto důvodu jsme oslovili firmu Bazénplast, která článek publikovala a po jeho vydání obdržela i ona četné dotazy. Společně jsme se rozhodli na uvedené téma navázat a odpovědět na nejčastější z nich.

CO JE TO ODPADNÍ VODA?
Odpadní voda vzniká každodenní lidskou činností – pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a podobně. Je to každá voda, která již byla nějakým způsobem použita.

CO JE TO BEZODTOKÁ VYVÁŽECÍ JÍMKA?
S odpadní jímkou, lidově také žumpou, se dnes setkáte především u starších nemovitostí nebo u rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy. Bezodtoká nádrž z plastu nebo z betonu slouží k dočasnému shromažďování odpadních vod z domácnosti. Její obsah je potřeba vyvážet fekálním vozem. Nejde přitom o lacinou záležitost – vývoz jímky vás může ročně vyjít na několik desítek tisíc korun. V podstatě tak platíte za to, že za vás čistění provede někdo další.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI JÍMKOU a SEPTIKEM?
Rozdíl je velký. Každá varianta slouží primárně úplně k jinému účelu. Septik je nádrž na částečné čištění odpadních vod. Bezodtoková jímka slouží pouze k dočasnému uskladnění odpadní vody a fekálií a musí se nechat pravidelně vyvážet.

* Mám dvacet let starý bezproblémově fungující a téměř bezúdržbový septik s vypouštěním do potoka, je toto čištění dostačující?
Septiky, neboli základní stupně čištění, byly skutečně téměř bezúdržbovými čisticími zařízeními, které stačilo jednou za rok nechat vyvézt. Bohužel v rámci zvyšování požadavků na kvalitu vypouštěných vyčištěných odpadních vod jsou dnes již tato zařízení víceméně bez dalších čistících stupňů nevyhovující. Současná legislativa postupně zpřísňuje vypouštěcí limity, takže je nutná instalace energeticky a obslužně náročnějších zařízení, jako jsou domovní čistírny odpadních vod (dále pouze dČOV). V minulosti nebyly odpadní vody znečištěny tolik agresivními čistícími, pracími a dezinfekčními prostředky v takovém rozsahu jako dnes, takže se v místě vsakovaly pouze biologicky znečištěné vody.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ČISTÍRNOU A SEPTIKEM?
Septik je zastaralý typ prvního čisticího stupně s nízkou účinností bez jakýchkoliv nákladů na spotřebu elektrické energie. Funguje na principu biologického vyhnívání s účinností čištění zhruba 25-30 %.
Domovní čistírna odpadních vod (dČOV) je zařízení s vyšší účinností čištění i nad 95 %, funguje na principu provzdušňování s nutností připojení k síti elektrické energie.

* Je tedy nutné mít v současné době u rodinného domu čistírnu?
Z hlediska výrobce (firma Bazénplast) současná legislativa předběhla vůbec technické možnosti všech majitelů objektů. V případě, že by všichni okamžitě chtěli vyhovět podmínkám zákona a chtěli vyvážet odpadní vodu z jímek, je jediná možnost nechat ji dovézt na městské čistírny. Současný stav je takový, že čekací doba na vyvážecí vůz (fekál) je asi měsíc. Konkrétně na Turnovsku jsou pouze tři firmy, které tuto službu provádějí. Nedovedu si představit, že by všichni nyní požadovali odvoz svých splašků na městskou čistírnu, na což by nebyla kapacita pro přepravu, ani kapacita takovéto množství na městské čistírně vyčistit. Obdobné je to i s instalací domovních čistíren odpadních vod, uvědomme si, že proces klasickým povolováním trvá několik měsíců, mnohdy i rok. Dalším problémem je, že takovéto množství by nebyl nikdo schopen v rámci ČR v období jednoho či dvou let vyprojektovat, nainstalovat ani zprovoznit. Jediné dostupné řešení je postupné požadování čistíren u nových rodinných domů s postupnou výměnou u starších objektů. Řešení likvidace odpadních vod je možné až po projednání na příslušném vodoprávním úřadě, který určí, jakým způsobem je v dané lokalitě možné problémy s odpadní vodou řešit.

* Chtěl bych si zakoupit dČOV, čím začít?
Abyste neutratili zbytečné finance, opět je prvním krokem nutná návštěva vodoprávního úřadu. V jednotlivých lokalitách se mohou lišit technologie čištění dle místních podmínek. Na místech, kde není vodu možné zasakovat nebo odvádět do povrchových vod, případně se jedná o lokalitu se zdrojem pité vody, je možné povolit pouze vyvážecí jímku.
Při povolení je třeba zjistit účinnost čištění vybraného typu. Pozor – účinnost čištění je rozdělena dle nařízení vlády podle způsobů, kam bude vyčištěná odpadní voda vypouštěna. Povolení lze získat buď klasickým vodoprávním řízením (na dobu povolení 10 let) s předkládáním rozborů kvality vyčištěné vody, nebo ohláškou (na dobu neomezeně dlouhou) bez nutnosti provádění rozborů pouze s podmínkou technické revize.

* V minulém díle bylo zmíněno, že je možnost získání dotace na dČOV, je to stále aktuální?
Ano, již od roku 2016 podporuje Ministerstvo životního prostředí výstavbu dČOV v místech, kde není jednoduché vybudování centrální kanalizace. O tuto dotaci mohou žádat jednotlivé obce s podmínkou, že bude připojeno nejméně 30 % objektů v obci, nebo označeného území obce (osady, ulice nebo celá vesnice). Další podmínkou je udržitelnost instalované technologie po dobu 10 let provozovatelem s dálkovým přenosem funkčnosti dČOV na obecní úřad s roční zprávou o provozu jednotlivých dČOV.

Výrobky firmy Bazénplast pro svoji kvalitu vyčištěné odpadní vody a nenáročnost údržby v provozu byly jako první a jako jedny z mála doposud instalovány v několika obcích v rámci dotačních titulů Ministerstva životního prostředí. Další obce jsou ve fázi rozpracovanosti. Zrealizované byly již obce Paceřice, Smržovka, Kněžice – Jablonné v Podještědí a Skalka u Doks.
Podmínkou získání této dotace je Protokol o posouzení vlastností výrobku s certifikací splňující požadavky vypouštění do III. tříd na ohlášku dle §15a. Tyto dotace zajišťuje pro občany obecní úřad, který je celkovým garantem realizace. Příspěvek na dČOV pro RD do šesti osob současně činí až 100.000 Kč.
Dalším typem podpory jsou finanční příspěvky jednotlivých obcí svým občanům. Běžně to bývá od 30 do 50.000 Kč.

* Jak se orientovat v široké nabídce výrobců a dovozců dČOV a v čem jsou základní rozdíly u těchto výrobků?
Toto je pro laika poměrně složité, zodpovědné a dlouhodobé rozhodnutí, jelikož se jedná o stavbu, která nejde jednoduše vyměnit. Na trhu je mnoho překupníků různých tuzemských i zahraničních technologií. Je nutné si uvědomit, že každý stát má ale částečně jinou legislativu. V případě tuzemského výrobce doporučujeme zvážit, zda se jedná o nákup přímo od výrobce nebo od firmy, která zboží pouze sezonně přeprodává, a zda je schopna garantovat pozdější podporu a servis, včetně dodávky náhradních dílů. V minulosti bylo například do naší lokality prodáno přes prodejce poměrně velké množství domovních čistíren od jedné tuzemské firmy, která přestala tyto výrobky dále vyrábět. Dnes je velkým problémem tyto výrobky servisovat a zajistit kvalitu požadovaných rozborů vyčištěné vody. Prodejce si poté běžně vybere jiného výrobce a původní výrobky neservisuje.

* A důležité informace ve stručnosti závěrem.
* Jakožto kupující byste si měli u vytipované dČOV nejprve přečíst návod na náročnost obsluhy a požadavky pro její zabudování. Jsou i čistírny s více komorami, kde při výšce vodního sloupce a nutnosti odkalení je maximální výška čerpané hladiny 10 cm, protože jinak hrozí zborcení vnitřních přepážek rozdílným tlakem (viz upozornění výrobcem). Nelze si představit, jakým způsobem by fekální vůz při výšce vodního sloupce 120 cm, tedy třeba i 60krát měnil při odsátí 1m³ přebytečného kalu, aby zabránil zborcení nádrže.

* Při dotačních programech je běžné, že si poskytovatel nebo žadatel o dotaci zjišťuje náročnost na obsluhu dČOV ve formě referencí z provozu a fyzickou kontrolou kvality vyčištěné vody.
Není výjimkou, že si tato zjištění provádí i jednotlivý uživatel, řešící likvidaci odpadních vod ze svého objektu. V současné době je mnoho uživatelů, kteří si za čistírnu osadí podzemní nádrž o objemu 0,5 – 1 m³, kde si zachytává vyčištěnou odpadní vodu k využití na zálivku. V těchto případech si uživatel s velkým zájmem sleduje účinnost čištění.

* Firmou Bazénplast vyráběné dČOV jsou vybaveny automatickým řízením provozu v závislosti na množství přitékající odpadní vody bez zásahu uživatele. Není nutné seřizování žádných ručních ventilů ani přepínání režimů čištění. Uživatel zde provádí pouze kontrolní činnost.
Dohled nad dČOV provádí řídicí jednotka, která v případě poruchy nebo výpadku elektrického proudu automaticky informuje uživatele nebo servis. Tyto požadavky jsou v současné době standardním řešením, které firma Bazénplast nabízí.

* Čistírny odpadních vod jsou samonosné bez nutnosti obetonování, silná konstrukce nádrže dovoluje vyčerpání jednotlivých komor do dna, není nutné střídat při odsávání kalu jednotlivé komory.
Čistírny mají zkoušku účinnosti i pro nepravidelné provozy a přerušované přítoky odpadních vod (chalupy, penziony, mateřské školy a další).
K dnešní době servisuje společnost Bazénplast již více než 4 000 těchto zařízení, v roce 2020 jich bylo prodáno 700.
Zvláště potěšujícím oceněním je doporučování tohoto výrobku mezi jednotlivými občany, kteří jsou spokojeni s jejich funkčností.

Snahou tohoto článku bylo objasnit veřejnosti četné dotazy a usnadnit formu výběru dČOV v rámci další spokojenosti s výběrem vhodného čisticího zařízení. (PR)

Bazénplast s. r. o., Bělá 98, Mírová pod Kozákovem, tel./fax: 481 313 184, tel. 720 187 528, 721 800 369, www.bazenplast.cz

Související články (celkem 2)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.