NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍ VODOU. VÍTE, CO JE POVOLENO, A CO VÁS ČEKÁ V BUDOUCNOSTI?

0

Voda – jeden ze základních pilířů života na zemi. Její nedostatek je dnes čím dál častěji diskutovaným tématem. Některé nejčernější prognózy dokonce považují vodu za artikl, o který se povede další světová válka. Již méně diskutovaná je odpadní voda, tedy voda vytékající z lidmi užívaných objektů, která byla použita a znečištěna – nejčastěji při mytí, vaření, praní či spláchnutí toalety.

O tuto vodu většinou nikdo nestojí. Ovšem v případě, že je kvalitně a s minimálními náklady vyčištěna, může přinést pro domácnost, v níž již byla jednou využita, i benefit v podobě druhého využití, například na zálivku. Na rozdíl od dešťové vody, která je pro tento účel používána častěji, není její přísun závislý na rozmaru počasí.
Na kvalitu čištění odpadní vody jsou dnes vznášeny čím dál větší požadavky také ze strany státu prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR. Odpadní voda je v současnosti znečištěna mnohem více různým chemickým zatížením, než tomu bylo dříve v době volně protékajících jímek a suchých toalet, jejichž obsah se volně vsakoval do okolí, případně byl ještě využit v hospodářství jako hnojivo.

DVA HLAVNÍ ZPŮSOBY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Dnes je likvidace odpadních vod rozdělena na dva hlavní způsoby. Ve městech a hustěji obydlených obcích jsou budovány systémy kanalizace, která odvádí vodu do velkých čistíren odpadních vod. Zde je voda vyčištěna a odvedena do větších toků. Dochází tedy k jejímu odtékání a vysušování lokalit. Například z Turnovska tato voda putuje do Jizery, poté do Labe a dále do Severního moře.
Velké množství obcí však centrální kanalizaci nemá a její občané tak musí řešit problém s odpadní vodou individuálně. V rámci platné legislativy mají dnes v podstatě tři základní možnosti.

Ke zlepšení kvality vod v dnešní době přispívá již více než čtyři tisíce čistíren odpadních vod ČOV EKO SBR BIO, osazených v rámci ČR u různých objektů, jako jsou rodinné domy, chalupy, penziony, hotely, bytové domy, úřady, školy, školky, firemní provozy a kempy. Zástupce společnosti Bazénplast v Bělé u Turnova říká, že nejlepšími recenzemi na tuto čistírnu jsou tisíce spokojených uživatelů, kteří zkušenosti s jejím provozem předávají dál.

TŘI MOŽNOSTI ŘEŠENÍ
* První z nich je vyvážecí bezodtoká jímka, ze které je obsah odvážen na větší čistírny. Toto řešení, které se jeví jako nejjednodušší, se ovšem v dlouhodobém horizontu značně prodraží. Vezmeme-li v potaz, že průměrná čtyřčlenná rodina dnes za měsíc spotřebuje zhruba 7-10 m³ vody, odvoz takového množství ji stojí asi tři až pět tisíc korun. Dříve byly tyto jímky v mnoha případech takzvaně „načerno“ proraženy a voda z nich se volně vsakovala do okolí. Zpřísňující se legislativa ovšem v tuto chvíli ukládá povinnost majitelům těchto jímek uschovávat doklady o vývozu, které si příslušný orgán může vyžádat až dva roky zpětně a předmětem kontroly je i vyvážené množství.

* Dalším řešením je pořízení biologického septiku. Ten už ovšem v podobě, jak jej mnozí z nás znají, není pro zákon dostatečným čištěním. Je nutné jej doplnit o další dočišťovací zařízení, což jeho použití dále prodraží. Jeho instalace je dnes vhodná k rekreačním objektům a z náznaků zpřísňující se legislativy je jasné, že se od nich časem upustí a jejich majitelé je budou muset u rodinných domů vyměnit. Úřadem jsou povolovány na 10 let s podmínkou, že voda, která je z nich vypouštěna, je kontrolována v podobě laboratorních rozborů dvakrát až čtyřikrát ročně a tyto rozbory je nutné dokládat na úřad.
* Třetí variantou zařízení na likvidaci odpadních vod je použití domovní čistírny. Z laického pohledu legislativa rozděluje čistírny na dva druhy. Prvními jsou čistírny, které nemají zkouškou prokázanou dostatečnou účinnost čištění. Takové jsou povolovány ve stejném režimu jako u předchozí varianty septiku. Tedy po deseti letech musíte o jejich povolení zažádat znovu a několikrát ročně musíte doložit vyhodnocené vzorky odpadní vody. Druhé jsou čistírny, které nechal jejich výrobce odzkoušet nejpřísnějšími zkouškami v laboratoři, kde se prokázalo, že odpadní vodu čistí opravdu kvalitně a vyhovuje předepsaným hodnotám. U těchto čistíren je možné získat při povolení výhodu v tom, že mohou být povoleny režimem ohlášení dle §15a vodního zákona na dobu s neomezenou platností, aniž byste museli provádět laboratorní rozbory. Pouze se provede jednou za dva roky revize ČOV, stejně jako to třeba děláte na plynový kotel či komín.

POZOR NA VÝBĚR DODAVATELE
Vyznat se při výběru domovní čistírny na trhu mezi různými výrobci není vůbec jednoduché a je tomu třeba věnovat značnou pozornost. Čistírna není tričko, které, když vám nebude slušet a sedět, jednoduše vrátíte. Jde o větší investici a dopady svého rozhodnutí pozná její majitel většinou až během provozu. Je dobré dát si pozor na konstrukci samotné nádrže a materiály, z nichž je vyrobena. Přece jen jde o podzemní nádrž, kterou musíte nechat stavebně zabudovat a počítáte s tím, že tlak okolní zeminy vydrží. Další důležitý aspekt je samotná obsluha čistírny. Tak jako si dnes už nikdo běžně nepořídí na prádlo pračku s manuální obsluhou, ale sáhne při výběru po té automatické, mělo by být samozřejmostí pořízení čistírny s řídicí jednotkou, která sama provoz čistírny řídí. Aby její majitel nemusel opakovaně přenastavovat různé kohoutky, ventilky, případně tlačítka pokaždé, když přijede návštěva, chce odjet na dovolenou, nebo pustit pračku.

Na českém trhu operuje několik českých výrobců čistíren odpadních vod a dále množství sezonních prodejců, kteří čistírny překupují a prodávají dle výše zisku např. ze zahraničí.
Jednoho z významných tuzemských výrobců máme i v našem regionu. Jedná se o společnost Bazénplast s. r. o. se sídlem v Bělé u Turnova. Ta jako jediná v širokém regionu čistírny odpadních vod vyrábí, a to již od roku 2002. Unikátním výrobkem této společnosti je ČOV EKO SBR BIO, která byla několikrát opakovaně oceněna předními odborníky z oboru, a souborem ocenění, kterými se pyšní, se dosud žádný jiný konkurenční výrobek pochlubit nemůže.
Jedná se o čistírnu fungující v plně automatizovaném provozu spouštěném automaticky dle skutečného množství přitékajících odpadních vod, což minimalizuje jejímu majiteli náročnost obsluhy. Tyto čistírny jsou vhodné i k nepravidelně užívaným objektům a je možné je povolit výše zmíněnou ohláškou dle §15a vodního zákona. Velkým přínosem pro jejího majitele je skutečně kvalitně vyčištěná voda, kterou je možné použít třeba k zálivce zahrady.
Uznání se těmto čistírnám dostalo i tím, že byly vybrány pro zakázky odkanalizování obcí z dotačních prostředků ministerstva životního prostředí. Podporu v rámci Národního programu Životní prostředí získaly a v našem regionu byly již instalovány v Paceřicích, ve Smržovce, ve Skalce u Doks a v Kněžicích u Jablonného v Podještědí. Další dotační akce jsou ve fázi rozpracovanosti, jelikož tzv. Výzva stále trvá a Ministerstvo životního prostředí ČR i nadále přispívá obcím až 100 tisíc korun na výstavbu každé čistírny odpadních vod.
Pokud je pro vás likvidace odpadních vod aktuálním tématem, neváhejte se na společnost Bazénplast obrátit a domluvte si konzultaci s návrhem vhodného řešení. (PR)

Bazénplast s.r.o., Bělá 98, Mírová pod Kozákovem, tel./fax: 481 313 184, tel. 720 187 528, 721 800 369, www.bazenplast.cz

Kromě ČOV společnost Bazénplast nabízí plastové výrobky jak pro soukromé osoby, tak pro firmy a podniky. Z technických výrobků jsou to v základním výčtu jímky, biologické septiky s dočišťovacími filtry, nádrže s dalším příslušenstvím pro záchyt a využívání dešťové vody, vodoměrné šachty, lapáky tuků, zhlaví vrtu, vsakovací šachty a další. Samozřejmostí výroby jsou i nádrže a zásobníky pro použití ve styku s pitnou vodou či potravinami, různá průmyslová řešení odkalovacích, mycích, lešticích, odkládacích van a jiných prvků do průmyslu. A v neposlední řadě společnost nabízí i relaxační sortiment v podobě bazénů, a to od malých saunových přes zahradní po plavecké včetně jejich kompletního příslušenství.

Související články (celkem 2)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.