NADACE B. J. HORÁČKA BUDE ROZDĚLOVAT PENÍZE NA ZAJÍMAVÉ PROJEKTY

0

Správní rada Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji rozhodla, že pro rok 2018 uvolňuje částku 250 tis. Kč na financování projektů, které budou svým obsahem v souladu se Statutem a Nadační listinou, tj., budou zaměřeny na realizaci obecně prospěšných cílů pro region Českého ráje a jeho nejbližšího okolí k rozvoji duchovních hodnot, školství, vzdělávání a vědy, kulturních a sociálních hodnot, k ochraně přírodního prostředí, památek a tradic, k podpoře sociálních a zdravotních programů, tělovýchovy a sportu a dalších aktivit vedoucích k rozvoji regionu.

Zájemce o nadační příspěvek musí podat písemnou žádost s tímto obsahem:
1) Identifikace žadatele.
2) Zdůvodnění žádosti, označení předmětu žádosti, očekávaných cílů a výsledků.
3) Časové vymezení nebo postup při realizaci předmětu žádosti.
4) Předběžný (rámcový) rozpočet výdajů na realizaci předmětu žádosti a přehled zdrojů na jejich úhradu (vlastní zdroje, zdroje z veřejných rozpočtů, jiné zdroje).
5) Kontaktní adresy, telefon, fax, e-mail apod. na osoby, s nimiž lze projednat obsah žádosti.
6) Datum vyhotovení žádosti.
7) Podpis žadatele; v případě žadatelů – právnických osob – podpis statutárního orgánu nebo osoby v obdobném postavení. K žádosti musí být přiložen doklad potvrzující oprávněnost podepsaného jednat a podepisovat jménem žadatele.

Žádosti je nutno podat do 15. června 2018 na níže uvedenou korespondenční adresu, případně na adresu sídla nadace. Správní rada je oprávněna vyžádat si i další podklady, které bude považovat za nezbytné pro řádné a kvalifikované posouzení a vyřízení žádosti. O rozhodnutí správní rady budou informováni pouze žadatelé, na jejichž projekty bude schváleno poskytnutí nadačního příspěvku, a to do 30. června 2018.

Mgr. František Horáček, předseda správní rady

Korespondenční adresa:
AUDITEX, s. r. o., U Nádraží 1295, 511 01 Turnov

Sídlo nadace:
Hrubá Skála čp. 37, 511 01 Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.