NA BYTOVÝ DŮM VE SLUNEČNÉ ULICI BYLO ZRUŠENO STAVEBNÍ POVOLENÍ

1

Krajský úřad Libereckého kraje ve věci stavby bytového domu ve Slunečné ulici na Vrchhůře provedl přezkum rozhodnutí stavebního úřadu v Turnově a rozhodl o jeho zrušení pro nezákonnost. Případné odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. Hlavním důvodem zrušení stavebního povolení je chybějící posouzení vlivu stavby na krajinný ráz a z něj vyplývající závazné stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu v Turnově. V samostatném odvolání sousedů, kteří poukazovali na špatně vymezené účastníky řízení, nesoulad s územním plánem, omezení soukromí, nerespektování výškové hladiny, narušení výhledu, naopak krajský úřad rozhodl o nepřípustnosti a odvolání zamítl. Vše se nyní vrací zpět na stavební úřad do Turnova, kde se povede nové řízení. Starosta města Tomáš Hocke k celé věci podává aktuální informace:

„Ano, Krajský úřad Libereckého zrušil 28. dubna 2021 vydané stavební povolení na stavbu bytového domu ve Slunečné ulici,“ říká Hocke a dodává, že nyní bude stavba pozastavena až do doby vydání případného nového stavebního povolení.
„Za samosprávu města Turnova budeme uplatňovat požadavek na doplnění řízení o nezávislé posouzení vlivu stavby na krajinný ráz, případně další doporučení městského architekta. Velmi mě mrzí, že si stavební úřad ani odbor životního prostředí nevšimly, že takto zásadní stanovisko chybí a vydaly bez něj stavební povolení.“

„A proč jsem v radě města původně vstup do řízení nepodpořil? Protože to bylo postaveno na domnělých informacích o špatně vymezeném okruhu účastníků řízení nebo o nesouladu stavby s územním plánem města. To rozhodnutí krajského úřadu nepotvrdilo. Kolegové radní chtěli, abychom vstoupili do řízení dříve, než jsme zjistili, co je špatně. Takové posuzování nepřísluší samosprávě, ale musí ho posoudit státní správa. Čekal jsem na rozhodnutí, které přišlo a konkretizuje další kroky pro samosprávu, rada města nemůže jednat bezhlavě,“ sdělil starosta.

I když se stavba lidem nelíbí, úředník nemůže vkládat do řízení sympatie a své pocity. Sbírá jednotlivá závazná stanoviska – posouzení v oblasti odpadů, ochrany ovzduší, památkové péče, soulad s územním plánem a mnohá další. Na základě nich následně stavební úřad rozhodne.
„Vše se nyní vrací zpět na stavební úřad do Turnova, kde bude vše přezkoumáno a doplněno chybějící. Rozhodnuto v jednoduchých věcech má být bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů, pro zvlášť složité případy stanoví stavební zákon lhůtu 90 dnů,“ dodává tajemnice úřadu Eva Honzáková. Otevírá se řízení pro stávající účastníky řízení. Další rozšíření účastníků krajský úřad zamítl.

Klára Preislerová, tisková mluvčí města Turnov

Sdílet

Autor článku

1 komentář

  1. Tak doufám, že si také úřeníci ohlídají, aby stavba nepokračovala. Jelikož stavební firma jede bez přestání a nějaké zrušení stavebního povolení ji vůbec nezajímá. Včera pracovalo několik osob ještě po16h. A moc mě zajímá jak se k tomu město – tedy stavební úřad postaví.

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.