LÉTO JE IDEÁLNÍ DOBA, KDY SE VĚNOVAT KOMÍNŮM, PROTOŽE V ZIMĚ UŽ BUDE POZDĚ

0

Jak je to s kontrolami komínů, jak poznám dobrého kominíka, jaká platí pravidla a co říká zákon. Na to všechno jsme se zeptali Jiřího Janouška z turnovského Komínového centra Tukos, které sídlí v průmyslové zóně Vesecko. Většího odborníka na tuto problematiku v regionu najdete jen těžko.

* Jaké dnes plynou pro vlastníky domů s komínem povinnosti?
Málokdo dnes ví, že pro majitele a uživatele domů a bytů, kde je komín, platí povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2015 Sb. a nové vyhlášky č. 34/2016, která jasně stanoví, jak se o komíny starat, čistit je atd. Jelikož je toto již v zákoně, tak každý, kdo to nedodržuje, se vystavuje nebezpečí velké pokuty, ale také problémům s plněním pojistných událostí ze strany pojišťoven. Zjednodušeně je možno říci, že komín musí splňovat základní provozní a bezpečnostní požadavky norem a také spotřebiče musí být připojeny v souladu s normami, na které tento zákon a vyhláška odkazuje a tudíž jsou závazné. S provozováním komína potom souvisí hlavně pravidelné čištění a kontroly.

* Jak je to s dnes často diskutovanými pravidelnými revizemi nebo kontrolami komínů?
Lidé si často pletou dva pojmy. Revizi spalinové cesty a kontrolu a čištění spalinové cesty. Výše zmiňovaná vyhláška přesně stanovuje tyto pojmy.
„Revizi spalinové cesty“ může vystavovat pouze revizní technik, což je oprávněná osoba, která k tomu má příslušně vzdělání a zkoušky a tudíž tzv. „kulaté razítko“. Revize se musí vystavovat například vždy před uvedením komína do provozu, po jeho stavební úpravě, při změně druhu paliva spotřebiče, před výměnou spotřebiče, po komínovém požáru a při vzniku trhlin v komínové vložce atd.
Čištění spalinové cesty si může dělat vlastník svépomocí, ale tzv. „Zprávu o kontrole a čištění spalinové cesty“ dnes potřebuje každý provozovatel jednou ročně (spotřebiče do 50 kW) a jednou za dva roky u kondenzačních kotlů. Tuto zprávu však může vystavit pouze osoba k tomuto oprávněná dle příslušného zákona – držitel živnostenského oprávnění Kominík. Zde bych rád zdůraznil, že vyhláška č. 34/2016 přesně stanovuje, co se musí při kontrole a čištění udělat. V současné době je v terénu mnoho tzv. rádoby kominíků, kteří tyto zprávy píší opravdu jen od branky nebo mezi dveřmi a inkasují si za to sice na první pohled možná malé peníze (cca 300 Kč), ale vlastně zákazník za tyto peníze dostane absolutně bezcenný papír. Tito tzv. „kominíci“ většinou o spalinové cestě nevědí nic a jen inkasují peníze s tím, že velmi častá informace při kontrole zní: „To máte dobrý paní, to se nemusí ani čistit. Dejte mi tři stovky a tady máte to „potvrzení“.

* Jak se vyvarovat těmto rádoby „kominíkům“?
Rozhodně nezadávat tyto práce osobám, které náhodně zvoní u dveří a přichází předem neohlášené, nebo nereagovat na letáky ve schránkách, i když vypadají důvěryhodně. Jedná se totiž velmi často o osoby, které této problematice opravdu vůbec nerozumí a občas vám při kontrole řeknou, že se komín musí např. předělat, a i když by to byla náhodou pravda, tak na tyto opravy velmi často používají materiály, které se používat nesmí, a dělají to velmi neodborně a bezcenně.
Na tyto práce a obecně veškeré práce kolem komínů doporučuji zvát např. místní firmy nebo osoby, které mají nějakou referenci a prokazují se svou odborností. Pokud totiž necháte „opravit komín“ nesprávně, tak se může stát, že na tento komín nedostanete od revizního technika revizi (což dle zákona musíte mít) a následné předělání této nekvalitní práce vás bude stát výrazně víc.
Pokud chcete mít úplnou jistotu, pozvěte si někoho, kdo je členem Společenstvo kominíků České republiky. Podrobnosti najdete na stránkách www.SKCR.cz.

* Proč se dnes nemůže posuzovat, opravovat či realizovat komín tak, jako třeba před 15 lety?
Jako vše, i komíny mají svůj vývoj. Co se ale zásadně změnilo za uplynulé roky, jsou zejména spotřebiče a také dům jako takový.
Spotřebiče jsou dnes výrazně účinnější, a tudíž pouštějí do komína menší teploty spalin. Proto dochází k mnohem větší kondenzaci, a tudíž dehtování komínů.
Domy máme zase zateplenější a těsnější, a to také klade na komíny větší nároky z pohledu bezpečnosti.
Toto všechno dnes musíme respektovat a podle toho navrhovat opatření při opravách starých komínů. Musíme používat správné materiály, aby nedošlo k neštěstí a aby vše fungovalo jak má.
(PR)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.