KRYTÁ HALA V DALIMĚŘICÍCH?

0

(Aktualizace) TJ Turnov stojí před problémem, jak vtěsnat požadavky jednotlivých oddílů do jedné haly ve Skálově ulici, která praská ve švech. Výjimkou nejsou začátky tréninků oddílů mládeže v pozdních večerních hodinách. Jako varianta se jeví instalace nafukovací haly na sportovní hřiště u tělocvičny v Daliměřicích. TJ Turnov by využila možnosti dotace ministerstva školství. Ta by z potřebných 27 mil. Kč kryla zhruba 20 milionů, zbytek nákladů by muselo dofinancovat město. Podle vedení tělovýchovné jednoty je to jedna z mála možností, jak co v nejkratším čase rozšířit možnosti pro sportování ve městě. V případě zisku dotace by nafukovací hala stála na konci příštího roku.

Na toto téma na posledním veřejném zasedání zastupitelstva proběhla poměrně dlouhá debata. Starosta Tomáš Hocke vysvětlil, proč záměr nenašel podporu v radě města: „Radní vnímají, že centrum Turnova II lidé cítí spíše u nádraží, proto by se město v případě rozvoje sportovišť mělo soustředit spíše na halu TSC a hřiště duhové energie.“ Nafukovací hala je podle něho spíše dočasné a docela drahé řešení.

Místopředseda TJ Turnov Otto Jarolímek potřebu další kryté haly zdůvodnil dynamickým rozvojem sportu ve městě, zejména florbalu, volejbalu a házené. „Kapacita haly ve Skálově ulici nestačí, hala praská ve švech, trénuje se ve školních tělocvičnách, které jsou ale pro tyto sporty nevyhovující,” řekl Jarolímek. Projekt v Daliměřicích získal podporu poradních orgánů města – výboru pro sport i sportovní komise. TJ sice nestihla loňské přidělování dotací, nyní je ale k dispozici platné stavební povolení a letošní výzva je za stejných podmínek. Rekonstrukce haly TSC u nádraží neřeší primární potřebu nového sportoviště a navíc bude v nejlepším případě až za několik let. „Nafukovací hala má při dobrém zacházení životnost až několik desítek let,” dodal Jarolímek.

Zastupitel Jiří Mikula (Proto) navrhl kompromisní řešení, že by po době udržitelnosti projektu (10 let) nafukovací hala přešla do majetku města, Lukáš Bělohradský za ODS konstatoval podporu projektu v Daliměřicích a ocenil snahu TJ situaci řešit. Hana Maierová (Nezávislý blok) se pozastavila nad skutečností, že v Daliměřících bylo před několika lety hřiště zrekonstruováno včetně nového umělého povrchu (ten by měl částečně přijít na hřiště mezi mosty – pozn. red.), zastupitel Karel Jiránek připomněl i úskalí nafukovací haly – v létě je uvnitř vedro, v zimě zvýšené náklady na energie…

Pro návrh zastupitele Mikuly, aby hala po době udržitelnosti projektu přešla na město, hlasovalo jen 11 zastupitelů, návrh nebyl přijat, a žádné další hlasování neproběhlo.
Jak doplnil vedoucí TJ Turnov Filip Stárek, toto rozhodnutí zastupitelstva neznamená, že by TJ nemohla žádost o dotaci podat, peníze na spoluúčast by si ale musela sehnat jinde než z města… (pch)

Dodatek: Radní města na své schůzi 6. listopadu řešili zadání projektové přípravy na opravu a zastřešení venkovního hřiště u haly TSC u nádraží.

AKTUALIZACE (14. 11.)

Hala TJ Turnov v Daliměřicích
Rád bych upřesnil a dodal za TJ Turnov pár věcí k projektu nafukovací haly se zázemím u tělocvičny Daliměřice.
Potřeba další kryté plochy vyplynula postupně s tím, jak začala být přeplněná „mateřská“ hala TJ Turnov ve Skálově ulici. TJ Turnov má v současnosti 20 oddílů a v rámci okresu i kraje ojedinělý rozsah sportů vázaných na halu. Jen florbal má 400 členů, přes 200 má volejbal, přičemž prioritou jsou pro většinu velkých oddílů mládežnické složky. Nejsme zvyklí sedět se založenýma rukama, a tak jsme zhruba od roku 2015 začali hledat cestu, jak získat pro naše oddíly i pro Turnov další krytou plochu. Z hlediska možných pozemků a dalších dispozic (tělocvična Daliměřice přes ulici) padla volba na nově zrekonstruované hřiště v Daliměřicích.

Původní úsporný model nafukovací haly se svépomocí budovaným zázemím jsme z více důvodů opustili a dali prioritu komplexnímu řešení areálu včetně zázemí, parkování atd. Tím bylo zároveň jasné, že musíme sehnat dotační zdroj na hlavní část nákladů. Po zpracování studie se příležitost na státní dotaci poprvé naskytla na podzim 2018 s narychlo vypsaným investičním programem. Rozhodli jsme se do toho jít až po jednoznačně kladném projednání ve Sportovní komisi i ve Sportovním výboru, i s podporou sportovních svazů a ČUS, a žádost o dotaci na MŠMT podat. „Kvapíkovým“ tempem vznikl pod vedením Ing. Salaby z hotové studie projekt pro stavební povolení, které se podařilo získat v březnu 2019. To už bylo bohužel po termínu vyhlášeného programu, takže jsme se logicky rozhodli využít další investiční výzvu MŠMT pro TJ na podzim 2019.

Po celou dobu nezpochybnil nikdo to, že v případě obdržení dotace nám město pomůže se spoluúčastí, naopak. TJ byla připravena jednat i o budoucím převodu areálu na město, stejně tak jsme to nikdy nechápali jako konkurenci rekonstrukci haly TSC, ale jako šanci pro všechny výrazně posunout sportovní podmínky v Turnově k lepšímu. Samotného mě překvapila míra nechuti v této, dle mého názoru nekonfliktní záležitosti, Tělovýchovné jednotě Turnov pomoci, i jak se z toho stala uměle politická záležitost rozdělující zcela zbytečně sportovní subjekty v Turnově.
V tajném (proč?) hlasování (24. 10.) se zastupitelstvo města – poměrem hlasů 11 pro, 9 proti a 4 se hlasování zdrželi – rozhodlo nepodpořit budoucí spoluúčast (spoluúčast 7,5 mil. Kč + 19 mil. Kč dotace) připraveného projektu před podáním žádosti.

Výbor TJ zvážil celé předchozí úsilí, náklady finanční i další okolnosti a rozhodl se žádost na MŠMT podat a pokusit se získat prostředky na spoluúčast v případě obdržení dotace znovu.
Můžeme jen spekulovat o tom, jak reálná je v nejbližší době rekonstrukce haly TSC s náklady blížícími se 100 milionům Kč i nad dalšími otázkami místní politiky. Co ale jako zástupci oddílů TJ Turnov dělat můžeme a také budeme dál dělat, je poctivá a otevřená snaha dělat pro sport v Turnově i v TJ to nejlepší, co umíme.
A děkujeme všem, kteří nám věnovali svou podporu a respekt.

Za výbor TJ Turnov Filip Stárek, vedoucí TJ Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.