KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ V TURNOVĚ NA ROK 2022 A NOVÉ TYPY NÁDOB NA SBĚRNÝCH MÍSTECH

0

Svoz tříděných odpadů z nově zapůjčených popelnic bude v roce 2022 dál plynule navazovat na současný harmonogram. Všechny nádoby na tříděný odpad se svážejí i nadále z míst, kam občané připravují popelnice na směsný komunální odpad.

První lednový týden (od 3. 1. 2022) se bude svážet plast. Následovat bude směsný komunální odpad v druhém lednovém týdnu. V týdnu od 14. 1. 2022 proběhne svoz papíru a další týden bude opět svážen směsný komunální odpad. Tento cyklus se bude stále opakovat.

Svoz bioodpadu bude v roce 2022 probíhat v lednu a v únoru pouze jednou za měsíc. V březnu a dubnu bude svoz jednou za 14 dnů a od počátku května do konce října bude svoz bioodpadu probíhat každý týden.

V některých lokalitách se nádoby vyvážejí v brzkých ranních hodinách, proto musí být popelnice vždy připraveny na svém místě již večer před svozem. Nádoby nechte v den svozu připraveny celý den. Harmonogram vyvážení se může v jednotlivých lokalitách měnit. Pokud není popelnice prázdná hned ráno, neznamená to, že na ni popeláři zapomněli.
Pokud si nejste jisti, můžete napsat dotaz na odpady@turnov.cz nebo zavolat na tel. číslo 481 366 161. Další informace najdete na www.turnovtridi.cz.

NA SBĚRNÝCH MÍSTECH V TURNOVĚ NAJDETE NOVÉ TYPY NÁDOB
V listopadu byl spuštěn nový systém odděleného sběru tříděných odpadů. S touto změnou souvisí rozšíření sběrných míst o nádoby na sběr nápojových kartonů, kovů i jedlých olejů a tuků.
Celkem je na území města 72 sběrných míst. Na 50 z nich jsou nádoby na nápojový karton (kontejnery 1 100 litrů nebo popelnice 240 litrů). Kontejnery na sběr kovů jsou nově na 26 místech. Do kontejnerů na kovy patří pouze drobné kovové odpady z domácnosti (plechovky od nápojů, plechovky od ostatních potravin, hliníková víčka od jogurtů, alobal, kovové obaly od kosmetiky apod.).
Novinkou na sběrných místech jsou popelnice na sběr jedlých olejů a tuků. Tímto krokem se snažíme usnadnit občanům třídění použitých olejů. V minulosti se běžně stávalo, že použitý např. fritovací olej skončil v odpadu. Tento způsob likvidace olejů zanáší kanalizační síť a působí potíže v čistírně odpadních vod. Pokud olej vytřídíte a odevzdáte na sběrném místě, bude po vyčištění použit jako druhotná surovina pro výrobu ekologických paliv, ve stavebnictví apod.
Popelnice, do kterých se sbírá použitý jedlý olej a tuky z kuchyní, jsou na 11 sběrných místech. Použité tuky se vhazují pouze v uzavřených plastových lahvích. Nádoby o objemu 120 litrů mají zelenou barvu, jsou označeny popisem. Ve víku najdete kruhový otvor pro vhazování plastových lahví. Otvor je překrytý gumovým víkem, aby do nádoby nepršelo. Firma zajišťující svoz vyndá z těchto sběrných nádob plastové lahve s olejem a dopraví je k následnému využití. Z těchto důvodů je nutné dodržovat pravidla a oleje z kuchyně dávat do těchto popelnic pouze v dobře uzavřených plastových lahvích.

Přehled sběrných míst najdete ZDE: https://www.turnovtridi.cz/sites/default/files/media/dokumenty/Sberna_mista_na%20web_11_2020.pdf

(Zdroj: odbor životního prostředí MěÚ Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.