K NOVÉ ÚPRAVĚ VÝŠE POPLATKU ZA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

0

Zastupitelstvo města po velké diskuzi, kterou můžete zhlédnout na tradičním záznamu ze zasedání zastupitelstva, schválilo novou úpravu Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpadové hospodářství. Úprava navýší poplatek pro běžného poplatníka ze současných 660 Kč na 840 Kč. Jedná se o první navýšení od roku 2012!

Poplatek za odpadové hospodářství pokrývá náklady na nakládání s odpady ve městě. Tedy nejen svoz směsných odpadů od domů, ale také jejich likvidaci, stejně jako nakládání s odpady z veřejně dostupných míst. Věděli jste, že poplatek zajišťuje také provoz sběrného dvora nebo kompostárny? Ačkoli si to občas neuvědomujeme, to vše je odpadové hospodářství města.

Město Turnov se v roce 2014 na nákladech za řešení odpadů podílelo ze 20 %, postupem času se tento podíl navyšoval až na současných 41 %, což je trvale neudržitelný stav. Cílem je podíl ustálit na úrovni zhruba 34 %.
Co stojí za trvalým zdražováním nakládání s odpady, možná není třeba zdůrazňovat. Státní politika cílí na razantní zvýšení cen za skládkování nebo spalování směsného odpadu. Do roku 2035 předpokládá jednoznačný přechod k oběhovému hospodářství, předcházení vzniku odpadů, zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů. Obrovský vliv na zdražování má tlak inflace a celkové zvyšování vstupních cen, jde třeba o mzdové náklady nebo zajištění technického vybavení a údržbu. Cena nakládání s odpady zkrátka neustále roste.
Starosta Tomáš Hocke k tomu říká: „Kromě vlivu politiky státu jsou zde výrazné inflační tlaky spojené s růstem nákladů. V Turnově se vývozu odpadů věnují Turnovské odpadové služby s. r. o., společnost ze 100 % vlastněná městem. Nad celým procesem tak máme poměrně velkou kontrolu. Přesto je potřeba reagovat především na výkupy separovaných surovin, které se jen v případě plastu tento rok zvedly trojnásobně. Je třeba vnímat tlak na růst mezd i zvyšování nákladů na nákup či údržbu techniky.“

Současně starosta dodává: „Dosavadní více než desetileté zachování výše poplatku bylo možné i díky přechodu na systém door to door v roce 2021. Zavedení nového systému prokazatelně snížilo množství směsného odpadu, daří se efektivněji třídit. Výsledkem je čistší separovaná surovina. Systém je pro obyvatele rodinných a menších bytových domů pohodlnější. Příspěvek městu ze systému sběru tříděného odpadu se tak postupně podařilo až dvojnásobně navýšit. Bohužel, ani toto navýšení nepokrývá narůstající inflaci a vstupní ceny.“

Když poplatky za odpady v Turnově porovnáme s okolními obcemi, i po zvýšení se jedná o průměrnou cenovou úroveň. V Semilech je sazba 900 Kč, v České Lípě se od roku 2024 počítá s 960 Kč, sazbu 840 Kč má Liberec, nižší poplatky najdete například v Lomnici nad Popelkou (700 Kč) nebo v Mnichově Hradišti (600 Kč). V Teplicích dlouhodobě odpouští poplatek za odpadové hospodářství zcela, je ale třeba počítat s tím, že všechny náklady města jsou hrazeny ze stejného rozpočtu. To znamená, že pokud město z velké části nebo úplně pokrývá náklady na likvidaci odpadů, peníze zákonitě musí chybět jinde.

Naopak peníze, které zvýšením poplatku pro běžného poplatníka město Turnov ušetří, tak mohou jít například na plánované a potřebné investice – do výstavby prostor pro dětskou skupinu na Hruštici, do přístavby Waldorfské mateřské školy v Daliměřicích nebo například na nové požární zabezpečení v Domově důchodců Pohoda. Další část rozpočtu může směřovat na navýšení obecních dotačních titulů pro turnovské spolky, a tak bychom mohli pokračovat.
Odpady a poplatky za jejich likvidaci bezesporu jsou zásadní téma, se kterým se potýkáme na úrovni obce, ale také celospolečensky. Děkujeme všem, kdo třídí, ať už přímo u domu, na sídlištích nebo sběrných místech. Je skvělé, pokud přemýšlíte také nad tím, jak produkci odpadů snižovat.

Pokud se zajímáte o problematiku snižování produkce odpadů nebo o to, jak třídit efektivněji, podívejte se například na https://zajimej.se/12-tipu-na-snizeni-odpadu/. O odpadovém hospodářství v Turnově se dočtete víc také na www.turnovtridi.cz.
Marcela Jandová, tisková mluvčí města Turnova

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.