BĚHEM VÍKENDU DOŠLO V LIBERECKÉM KRAJI KE 12 POŽÁRŮM, HASIČI UPOZORŇUJÍ NA RIZIKA PÁLENÍ STARÉ TRÁVY A KLESTÍ

0

Během uplynulého víkendu řešili hasiči v Libereckém kraji 12 případů různých druhů požárů. Mezi nimi převládaly požáry lesních a travních porostů, požáry nízkých budov a jejich částí. Dále pak požáry dopravních prostředků nebo odpadů.

Již v pátek 3. dubna hasiči vyjeli k požáru lesního porostu v Mařenicích na Českolipsku. Prvním sobotním požárem byl požár travního porostu v obci Jílová u Držkova na Jablonecku. Poté hořel travní porost v Mimoni na Českolipsku a v Jindřichovicích pod Smrkem. V sobotu večer pak došlo k požáru nízké budovy v Zákupech.

Za neděli hasiči řešili devět požárů. K jednomu došlo také na Turnovsku. V 15.34 hodin přijalo Krajské operační a informační středisko informaci o požáru lesního porostu v obci Troskovice – Křenovy. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Jednalo se o požár lesní hrabanky o rozloze 100 x 100 metrů v nepřístupném, místy skalnatém a svažitém terénu po neuhlídaném pálení. V nedaleké pískovně bylo nutné zřídit čerpací stanoviště. Uchráněné hodnoty podle předběžných odhadů dosahují 4 mil. Kč. Na místě zasahovali profesionální hasiči ze Semil a Turnova společně s jednotkami dobrovolných hasičů z Rovenska pod Troskami, Hrubé Skály, Karlovic a Troskovic.

PRAVIDLA PÁLENÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z pohledu požární ochrany je tato činnost vždy spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25.000 Kč a u právnických osob postihem do 500.000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře „NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, který je k dispozici na webu HZS LK. Stejný formulář lze využít i pro nahlašování odpalování ohňostrojů. V případě, že pálení není možné nahlásit přes formulář na webu, lze využít také číslo 950 471 100.

Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace:
* datum a místo pálení
* jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
* dobu, po kterou bude pálení probíhat
* spalovaný materiál
* způsob zabezpečení místa

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:

* Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.).
* Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
* Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
* Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
* Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).
* Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
* Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
* V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.

(Zdroj: Lucie Hložková, tisková mluvčí, HZS LK)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.