ANKETA ZASTUPITELŮ: STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED MĚSTA A VELKÉ INVESTIČNÍ AKCE

0

Otázky zněly: Zastupitelé v říjnu schválili střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2022 až 2024. Ekonomická situace se díky koronaviru a zásahům vlády směrem ke zrušení superhrubé mzdy komplikuje.
Cítíte, že jsou ohrožené velké investiční akce, jako jsou přístavba divadla, knihovny či další záměry?
V případě ekonomické krize se zlevňují úvěry, klesá cena stavebních prací. Nastává zajímavé období pro velké záměry. Podpořili byste případně nový úvěr města? Na jaký záměr a v jaké výši?

LUKÁŠ BĚLOHRADSKÝ, zastupitel za ODS
Nejprve mně dovolte konstatování, že stát, kraj a ani obce nevytvářejí žádné příjmy, jen je berou svým občanům a přerozdělují je někdy lépe a někdy hůře. Podle mě každý z nás ví, jak lépe naloží s ušetřenými 7 % svého příjmu při zrušení superhrubé mzdy a nepochybuji o tom, že všichni ti, co tak rádi kážou, jak se má nakládat s penězi z daní nás všech, je jistě okamžitě použijí ve prospěch většiny. Problém Turnova, stejně jako jiných obcí a měst je, že přestože nepřetržitě rostou jejich příjmy z RUD, každý rok je dokáží leckdy nepříliš smysluplně utratit.
On je totiž rozdíl, zda investujete do budoucích příjmů, nebo do budoucích nákladů. Pro mě a ODS je důležitější investovat do bydlení pro mladé a kvalitní infrastruktury pro každodenní potřeby občanů, než do nadstandardních, až nesmyslných projektů pro úzký okruh obyvatel. Raději postavím bytovou zónu, která zajistí, že Turnovu budou přibývat obyvatelé a tím i příjmy města, než si stavět pomník v podobě architektonicky velkolepé dostavby divadla, když nemáme ani vlastní soubor a do divadla chodí pár lidí. Nemám ale nic proti dostavbě vstupu do divadla a úpravě sociálního zázemí našeho krásného divadla za několik desítek miliónů bez dluhů, jak bylo ostatně původně plánováno. Raději ovšem podpořím knihovnu, která má několik tisíc klientů, navíc je vzdělání budoucností našeho města. Myšlenka, že v době krize je díky levným stavebním pracím a úvěrům správný čas na to investovat z půjčených peněz velkolepé projekty, které jen dále zatíží svým provozem rozpočet města, je zvrácená. Takový úvěr já nikdy nepodpořím. Co naopak rád podpořím, bude investiční úvěr na rekonstrukci objektů města s prokazatelnou návratností ušetřením provozních nákladů, investici do výstavby bytů a infrastruktury města potřebné pro jeho rozvoj, a také kofinancování smysluplných projektů, na které se sežene větší část peněz mimo rozpočet města.
Zatím se neví, co bude podporováno z EU v programové období 2021–2027. Správný hospodář by vyčkal, co půjde využít pro rozvoj Turnova a jak se v krizi budou vyvíjet příjmy města. Současné vedení města ale bohužel vidí své priority v tom rychle zadlužit město kvůli zbytným investicím…

Mgr. ONDŘEJ FOTR, zastupitel za Nezávislý blok
Cítíte, že jsou ohrožené velké investiční akce, jako jsou přístavba divadla, knihovny či další akce?
V dnešní nelehké době je těžké cokoliv předvídat, a to i příjmy obecního rozpočtu v následujících letech. Jisté je to, že doba hojnosti na chvíli končí a je potřeba se přizpůsobit novému normálu v podobě nižších daňových příjmů v následujících letech. S ohledem, že prostředky na velké investiční akce budeme krýt z větší části úvěrem, je tak potřeba dobře zvážit účelnost a případně finanční návratnost celé investice z obecního rozpočtu. Pokud budeme věřit slovům vládních ministrů, že se musíme z krize proinvestovat, tak mít připravené projekty, které se budou moci i financovat z jiných zdrojů, než jen z obecního rozpočtu, bude jistě dobré. Osobně bych se zaměřil na investice, které nám sníží mandatorní výdaje v budoucnosti, jako je snížení energetické náročnosti budov, podpora obnovitelných zdrojů, zvýšení efektivity ve fungování úřadu. Pokud dojde ke zrušení superhrubé mzdy a zároveň dojde ke zvýšení daňové slevy na poplatníka, tak příjmy našeho rozpočtu klesnou dle mého o dalších 12 milionů korun a moc prostoru na velké investice nebude. Dnešní doba a přijatá opatření proti šíření nákazy koronavirem jasně ukázaly, jaké jsou důležité priority, a to mít dostupnou zdravotní péči jak po materiální stránce, tak i personální, zabezpečit zásobování a základní služby pro obyvatelstvo a zajistit fungování alespoň distanční výuky pro děti a studenty.
Podpořili byste případně nový úvěr města? Na jaký záměr a v jaké výši?
Otázka zadlužení města má několik rovin. Za prvé je potřeba si zodpovědět, zda je zadlužení nutné, nemáme na provozní výdaje, potřebujeme předfinancovat nějakou investici, na kterou zpětně dostaneme dotaci apod. Anebo jestli se chceme zadlužit tím, že si pořídíme nějakou dlouhodobou investici typu pořízení strategického pozemku, nebo přistavíme divadlo. Opravdu dnes s ohledem na podmínky na finančních trzích a inflaci je financování relativně levné a úrokové sazby jsou pod 1 %. Takže to může svádět k myšlence si půjčit co nejvíce a investovat. Na druhou stranu musíme brát v potaz i to, že se úvěr musí splácet a splátka netvoří jen úrok, ale i jistinu, která nám sníží budoucí výdaje. Prostor pro zadlužení město má daný pravidlem 60 % průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky, což je horní hranice. Takže naše maximální zadlužení může být 240 milionů korun, v současné době je využito zhruba 131 milionů, prostor máme teda necelých 100 milionů. Pokud budeme počítat s určitým poklesem převážně daňových příjmů v následujících letech, tak ještě rozumné zadlužení je mezi 40 až 60 miliony. Takže pokud bychom použili prostředky z úvěru na investice, které by byly ku prospěchu občanů a nezatěžovaly by nadměrně dalšími výdaji budoucí rozpočty, tak bych to podpořil, ale na větší akce typu divadlo podle mého nemáme.

Ing. JAROSLAV KNÍŽEK, zastupitel za ANO 2011
V době, kdy je ohroženo základní finanční fungování města, mám odpovídat na úvěry a velké stavby. Každá rodina, firma, organizace nebo živnostník řeší, co udělá v covidové době s penězi. Jaká přijmout úsporná opatření, aby se tohle šílené období překonalo, a hlavně přežilo? Pohybuji se v podnikatelské sféře a často je vidět rozdíl, když se staráte o to, co vám skutečně patří.
Co je správně? Přeměnit městský finanční systém, aby přinesl menší povinné výdaje. Hledat úspory i tam, kde najít na první pohled nejdou. Osekat bobtnající výdaje na městský aparát. Pokles daňových příjmů nahradit maximálním dotačním úsilím a financovat třeba i s pomocí úvěru jen velké stavby, které přinesou do Turnova velkou dotaci. A hlavně – znovu otevřít diskuzi o skutečných potřebách města, které budou prospěšné pro co největší skupinu obyvatel.
Vidíte naplánované největší výdaje města do odlehčení dopravy v centru? Jednu velkou investici, na kterou jsme si půjčili a zadlužili město o 30 mil. Kč, již máme – předraženou pilu. Navíc zde bude třeba další desítky milionů, aby to mělo smysl. Největší chybou bude další ohromné zadlužení města – nový hezčí vchod s příslušenstvím do minimálně vytíženého divadla s prodělečnou kavárnou, a to vše za více jak 100 mil. V posledních letech se daňové příjmy zásadně průběžně navyšovaly – v roce 2015 z 223 mil. na 290 mil. v roce 2019, tedy o 30 %. (I stav na účtu města byl k 31. 12. 2015 77 mil. Kč). V dobrých časech je třeba myslet, že mohou být i časy těžké.
Ještě jeden příměr – za jedno divadlo přeměněné (revitalizované) například dvě sídliště Přepeřská a na Výšince a ještě k tomu nová ulice Mírová. Co je víc? Pro mě snadná odpověď.

RNDr. JOSEF UCHYTIL, zastupitel za PROTO
Na úrovni města nemůžeme (naštěstí) do nekonečna navyšovat schodek rozpočtu, jak nám to teď v přímém přenosu předvádí naše vláda. Pracujeme s tím, co máme. Jsme připraveni na akci a jsme připraveni i akci odložit – odložit, to je to klíčové slovo – i při té nejvážnější možné ekonomické krizi, jakou si jen dovedeme představit, není nutné od našich záměrů zcela ustupovat, jen se v rámci střednědobého výhledu třeba posunou o chlíveček dál.
Je správné, že máme na všechny uvažované velké akce maximální možnou míru připravenosti. Je totiž důležité, když se například objeví dotační titul (snad se to povede v případě knihovny, kde se opravdu taková možnost rýsuje), je nutné mít projekt v pevných deskách, pečlivě svázaný a moci se bez zbytečných průtahů pustit do realizace.
Město je zdravě zadlužené a má v příštích letech prostor na nový úvěr řádově ve vyšších desítkách milionů korun. To, jestli jeho přijetí podpořím, v jaké výši a na jaký záměr, to bude relevantní otázka v okamžiku, kdy bude taková možnost na stole. Musí to být dlouhodobý investiční úvěr a musíme mít jasnou vizi jeho splacení z reálně predikovatelných příjmů.
Nakonec, při každém schvalování návrhu rozpočtu, natož rozpočtového výhledu, přijdou na přetřes dvě hlavní ingredience rozpočtu – daňové příjmy a mandatorní (běžné) výdaje. Zatímco to první nemáme šanci ovlivnit, zato každý má svůj názor, o kolik mohou klesnout a co všechno do poklesu promluví, to druhé se tváří, jako bychom to měli zcela ve svých rukou. Nemalou část mandatorních výdajů nám přitom diktuje stát. A pak tu jsou výdaje, které můžeme ovlivnit. Můžeme restrukturalizovat odbory městského úřadu, můžeme omezit fungování Kulturního centra a dalších městských organizací, můžeme zavřít městskou knihovnu, můžeme z divadla udělat „městské obchodní centrum“. A dost – je mně úplně zle z toho, jak to poslední souvětí vypadá. Přátelé! Jednou provždy – stát nelze řídit jako firmu. A ani město nelze řídit jako firmu! Nelze! Tečka! Když už to jednou je nastaveno tak, jak je – totiž, že má nebo dokonce musí městský rozpočet suplovat to, co má zajistit stát, pak nemůžeme posuzovat město byznysovou optikou – město by mělo zajišťovat dostatečné sociální, kulturní i sportovní zázemí. Je to tedy více o službě občanům než o efektivním byznysu.

DAVID SCHINDLER, zastupitel za Českou pirátskou stranu
Každá krize je zároveň i příležitost pro ty, kteří v období růstu hospodařili rozumně. Výhody krize jsou, že banky půjčují za velmi nízké úroky, stavební firmy jsou lačné po zakázkách a v soutěžích klesají ceny. Turnov je díky rozumné rozpočtové politice zadlužený v únosné rovině a nemáme tu žádné velké havarijní investice.
Můžeme tedy současné období využít k tomu, abychom pomohli se z krize proinvestovat. Důležité je projektovat, být připraveni na dotační tituly a blížící se masivní finanční podporu z EU. Máme totiž dlouhý seznam věcí, které je potřeba udělat a které by bylo fajn udělat. Kvůli „koroně“ poklesnou příjmy města, zvýší se náklady, a proto je investiční potenciál nižší než v dobách růstu. Abychom tedy mohli uskutečnit maximum investičních akcí, bude potřeba si půjčit.
Kromě hromady „malých“ investic máme na seznamu i velké investice za desítky milionů, například stavbu domu s pečovatelskou službou v ulici 5. května, přístavbu divadla nebo novostavbu knihovny. Naší výhodou je, že pokud by se situace měla razantně zhoršit, můžeme velké investice odsunout a nebude nám to trhat žíly. Osobně si myslím, že by město mělo současné situace využít a úvěr si vzít. Rada města nyní dala panu starostovi mandát k jednání o dalších nákupech pozemků na Koňském trhu, který je dlouhodobým brownfieldem v srdci Turnova a brzdí jeho rozvoj. Vzhledem ke strategičnosti území bych si dokázal představit, že se úvěr využije na nákup těchto pozemků, pokud dojde k rozumné dohodě (stejně jako tomu bylo, když se nedávno kupovala v tomto území pila). Pokud ne, využil bych úvěr k provedení velkých investic, aby neomezovaly každoroční investiční potenciál města a ten se mohl využít na menší akce, jako rekonstrukce ulic, stavby chodníků, investic do ZŠ apod.
Případné zrušení superhrubé mzdy opět ukousne z příjmů města. Řešením by bylo, aby vláda změnila systém rozpočtového určení daní, což je rozdělování vybraných daní mezi města a obce. Další problém je, že stát nedostatečně přispívá na fungování státní správy a sanuje to opět město. Ale to si holt budeme muset počkat na novou, rozumnější vládu. Ten rok to už doklepeme. Pevné zdraví všem.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.